شناسه خبر: 15829نسخه چاپی
تاریخ خبر: 1401/3/26 19:46

فرشتگان سفیدپوش ورزنه با تمام توان برای حفظ میراث ملی تلاش می‌کنند

 

دکتر خزعلی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از بازارچه صنایع دستی اصفهان بازدید کرد.

معاون رئیس جمهور در طی این بازدید پای صحبت‌های زنان فعال در این حوزه نشست و مشکلات ایشان را بررسی کرد.