شناسه خبر: 15830نسخه چاپی
تاریخ خبر: 1401/3/26 19:50

اختصاص واحد مسکونی به چهارقلوها با حضور وزیر محترم راه و شهرسازی

 

با حضور وزیر راه و شهرسازی در شهر جدید بهارستان 2 باب واحد مسکونی به 2 خانواده دارای فرزند 4 قلو و 3 قلو اهدا شد.

ظهر امروز پنجشنبه 26 خردادماه با حضور رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی و جعفری معاون وزیر و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید، 2 باب واحد مسکونی در شهر جدید بهارستان به یک خانواده دارای فرزند 4 قلو و یک خانواده دارای فرزند 3 قلو اهدا شد.

این 2 واحد مسکونی توسط شرکت عمران بهارستان در این شهر جدید ساخته شده است.