شناسه خبر: 15840نسخه چاپی
تاریخ خبر: 1401/3/31 11:15

معاون رئیس جمهور در جمع دانشجویان، نخبگان و نمایندگان اقشار در دانشگاه تهران

انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در نشستی صمیمی به گفتگوی دو طرفه با دانشجویان پرداخت.

در این جلسه نمایندگانی از اقشار مختلف از جمله زنان سرپرست‌خانوار، فعالین رسانه‌ای، حقوقی، اساتید و دانشجویان به طرح نکات و دغدغه‌های خود پرداختند. دکتر خزعلی نیز در ادامه به تک تک نکات این نمایندگان پاسخ گفت.

 معاون رئیس جمهور عنوان کرد: من همیشه دغدغه ام این بوده که خانم ها بدلیل توانایی هایی که دارند به جایگاه و منصبی برسند نه بخاطر امتیازات و تبعیض مثبت. اگر عدالت اجرا شود، تبعیض مثبت خواه ناخواه خواهد آمد.

دکتر خزعلی با اشاره به وضعیت زنان بد سرپرست گفت: این زنان دچار آسیب های جسمی و روحی می شوند و اکثریت شرایط مناسبی ندارند. 

وی همچنین اظهار داشت: یکی از بزرگترین مسائلی که اگر این دولت حل کند خدمت بزرگی کرده است همین بحث زنان سرپرست خانوار است.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور افزود: طرحی که تدوین کردیم کسب و کار پایدار  خانواده محوراست که اگر زن سرپرست خانوار هم امکان کار ندارد فرزندانش بتوانند کار کنند.

خزعلی تاکید کرد: برخی دائما متذکر می‌شوند کار معاونت زنان اجرایی نیست. معاونت زنان یک بخشش بخش قانون‌گذاری و سیاستگذاری است،  یک بخش هماهنگی‌ است یک بخش نظارت است. یک بخش هم برنامه ریزی است. این کارهایی که اجرایی تلقی می شود بنظرم درحیطه هماهنگی است. ضمن اینکه بعضی موارد در قانون وجود داشته و سعی کردیم برای اجرا پیگیری کنیم.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور یادآور شد: به دلیل برخی درخواست‌هایی که خانم‌ها در زمان اشتغال دارند خوف این است که کارفرماها نخواهند کارمند خانم داشته باشند.