شناسه خبر: 15856نسخه چاپی
تاریخ خبر: 1401/4/8 00:45

علل تفاوت دیه زن و مرد در اسلام