شناسه خبر: 15894نسخه چاپی
تاریخ خبر: 1401/4/23 14:32

بازدید معاون رییس جمهور از مرکز توانمندسازی زنان در شهرک حاشیه نشین دولت آباد کرمانشاه

 

انسیه خزعلی معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده از مرکز توانمندسازی زنان در شهرک حاشیه نشین دولت آباد شهر کرمانشاه بازدید کرد.
این مرکز که با هدف توانمندسازی بانوان جویای کار در شهرک دولت آباد راه اندازی شده، آموزش‌های تخصصی در حوزه مشاغل خانگی به زنان سرپرست خانوار یا  بد سرپرست را ارائه می کند.
در حاشیه این بازدید زنان کارجو در گفتگو با معاون رییس جمهور مشکلات و مسائل پیش روی خود را بیان کردند.
 برخی مشکلات مطرح شده از سوی کارجویان هزینه زیاد دوره های مذکور با وجود تخفیف های ویژه شهرداری بود. همچنین کارآفرینان که پشتیبانی شغلی این کارآموزان را به عهده دارند به کمبود برخی امکانات نظیر چرخ  خیاطی یا مکان مناسب اشاره کردند.
 در پایان مقرر شد برای تهیه وسایل مورد نیاز و ابزار کار و نیز برای فراهم نمودن زمینه اشتغال در منزل برای زنان سرپرست خانوار برنامه ریزی و تسهیلات لازم از سوی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده تامین شود.