شناسه خبر: 15898نسخه چاپی
تاریخ خبر: 1401/4/25 10:35

بهره مندی زنان سرپرست خانوار از غرفه‌های رایگان منطقه آزاد راهکاری برای به بازار رسیدن محصولات

 

در بازدید معاون رئیس جمهور از غرفه‌های صنایع دستی و محصولات زنان سرپرست خانوار این هنرمندان ضمن تشکر از در اختیار قرار گرفتن غرفه‌های رایگان برای عرضه محصولات خود خواستار افزایش فضای مرتبط با دستاوردهای زنان و افزایش زمان استقرار دراین مکانها شدند.

خزعلی ضمن طرح مسئله با مدیرعامل منطقه آزاد بندر انزلی در جریان مشکلات این مدیریت از حیث فضا و امکانات قرار گرفت و مقرر شد نسبت به گسترش حمایت از خانواده های محروم و زنان سرپرست خانوار اقدامات بیشتری انجام پذیرد.