شناسه خبر: 15900نسخه چاپی
تاریخ خبر: 1401/4/26 21:03

برگزاری نخستین همایش توانمندسازی زنان در برابر تغییرات اقلیمی؛ چالش‌ها، برنامه‌ها و راهکارها

با همکاری مشترک اداره بین‌الملل معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری و سازمان محیط زیست و دانشگاه الزهرا (س) "نخستین همایش توانمندسازی زنان در برابر تغییرات اقلیمی؛ چالش ها، برنامه ها و راه کارها" برگزار گردید.

در این نشست که با حضور جمعی از مسئولین و صاحب نظران حوزه زنان و محیط زیست برگزار گردید، دکتر کریمی، مدیر کل امور بین الملل معاونت و دبیر همایش به تشریح روند برگزاری همایش پرداخت. 

وی با اشاره به اهمیت مقوله نزدیک نمودن حوزه علم و اجرا در کشور گفت: این همایش بخشی از یک حرکت دامنه دار در کشور است که از سال گذشته با توجه به دستور کار شصت و ششمین نشست کمیسیون مقام زن کلید خورده و با امضای تفاهم نامه مشترک همکاری فی‌ما‌بین معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده به عنوان مرجع زنان در کشور و سازمان محیط زیست در جایگاه نهاد صیانت از اقلیم و محیط زیست، به عرصه اجرا وارد شد.

وی افزود: با شکل گیری کمیته مشترک زنان و محیط زیست، امیدواریم شاهد اتفاقات مبارکی در این حوزه باشیم.

در ادامه‌ نشست دکتر محمدی رئیس سازمان محیط زیست استان همدان و مشاور اسبق امور زنان سازمان محیط زیست، دکتر عباسی مدیر اجرائی پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا، مهندس عزیزی دبیر کارگروه ملی تغییرات اقلیم سازمان محیط زیست و مهندس کمالی مشاور امور زنان سازمان محیط زیست به ایراد سخنرانی‌های تخصصی پرداختند.

همچنین 5تن از برگزیدگان به ارائه مقالات خود پرداخته و دستاوردها و تجارب حاصل از پژوهش علمی خود را با شرکت کنندگان به اشتراک گذاشتند.