شناسه خبر: 15905نسخه چاپی
تاریخ خبر: 1401/4/30 16:21

نشست معاون رئیس جمهور با گروه‌های مردمی مقابله با آسیب‌های اجتماعی

 

نشست مقابله با آسیب‌های اجتماعی با حضور تعدادی از مسئولان گروه های مردمی که در حیطه‌هایی از جمله روانشناسی، جامعه شناسی، کارآفرینی، کمک‌های مردمی و حمایت‌های خیرخواهانه فعالیت داشتند، به میزبانی معاونت امور زنان و خانواده برگزار شد.

در این نشست مقرر شد برنامه‌های تربیتی، حمایتی و کارآفرینی برای زنان خیابانی و کودکان کار ترتیب داده شود.

همچنین تصمیم بر آن شد که با پشتیبانی معاونت زنان و ارتباط زنجیره‌ای حمایتی از طریق شهرداری، بهزیستی و وزارت کشور نسبت به تقویت گروه های مردمی و مهارت آموزی حلقه های میانی جهت ارتباط با بدنه جامعه و تحت پوشش قرار دادن نیازمندی‌های زنان و کودکان آسیب دیده اقدام به عمل آید.

در همین رابطه کارگروه آسیب‌زدایی تشکیل گردید که در گام نخست، با هماهنگی بهزیستی مقرر شد مکانی برای زنان آسیب دیده و آموزش آنان جهت بازگشت به زندگی پاک در اختیار قرار گیرد.

همچنین گروه‌های کارآفرین جهت ایجاد کار برای این زنان با نظارت کارگروه آسیب‌زدایی تعهداتی را اعلام نمودند.