شناسه خبر: 15919نسخه چاپی
تاریخ خبر: 1401/5/16 23:49

گفتگوی صریح و صمیمی صاحب نظران حوزه حجاب با فرمانده فراجا

 

تضارب آراء در ساحت اندیشه ورزی همواره دارای خاستگاهی اسلامی و انقلابی در ایران اسلامی بوده است. قرارگیری مسئولان و متولیان امر در معرض نظرات موافق و مخالف که در فضای عالمانه بیان می شوند یکی از موکدات مورد تایید رهبر معظم انقلاب می باشد. 

از همین رو معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده بر آن شد تا ناظر به برخی از مسائل اجتماعی در حوزه زنان و خانواده و در راستای سیاست کلی ارتقاء هویت اجتماعی جامعه زنان در ایران اسلامی با دعوت از فرمانده محترم نیروی انتظامی سردار حسین اشتری، نیروی انتظامی را از نزدیک با نظرات جمعی از متخصصین، کارشناسان و کنشگران عرصه زنان و خانواده بصورت صریح و صمیمی آشنا نماید. 

محور اصلی این گفتگوی صریح و صمیمی آثار و پیامدهای اقدامات پلیس امنیت اجتماعی بود. در ادامه وجه اشتراک نظرات مطرح شده به صورت خلاصه ارائه می‌گردد:

تاکید بر حفظ سرمایه اجتماعی نیروی انتظامی و ضرورت تحول در اقدامات میدانی با محوریت آموزش نیروی انسانی حاضر در پلیس امنیت اجتماعی بود. 

تاکید بر قانون و ضرورت مقابله با باندها و جریان های سازمان یافته مروج ناهنجاریهای اخلاقی اجتماعی یکی دیگر از رئوس مورد پذیرش همگان بود. 

در عین حال ضرورت جلوگیری از وقوع اندک خطاهای انسانی نیز یکی  از بایسته های مورد اشتراک بود.

ضرورت تحول سازوکاری و البته ارائه پیشنهادات تخصصی-عملیاتی موضوعاتی بودند که در دستور کار جلسات آتی مشترک قرار گرفت. 

کارشناسان حاضر در نشست بصورت شفاف نقطه نظرات خویش را در مقام موافقت و در مقام مخالفت با برخی از عملکردها ابراز داشتند که بصورت همدلانه توسط فرمانده محترم نیروی انتظامی یا پذیرفته شد و یا پاسخ داده شد. 

در انتها سردار حسین اشتری ضمن تشکر از برگزاری چنین جلسه ای با بیان برخی از ابعاد اقدامات صورت گرفته در ارتباط با پلیس امنیت اجتماعی تصویری شفاف را در اختیار دغدغه مندان عرصه زن و خانواده قرار داد.