شناسه خبر: 15930نسخه چاپی
تاریخ خبر: 1401/5/17 00:52

جهان چگونه بی تفاوت به نظاره این توحش عریان علیه کودکان نشسته؟

انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در حساب کاربری توییتری خود نوشت:

 

‏گویا دژخیمان شمرصفت ایستاده در محرم 1444 هجری قمری سوگند یاد کرده اند تا بازآفرینی کنند جنایات سال 61 هجری را! جهان چگونه بی تفاوت به نظاره این توحش عریان علیه کودکان نشسته است!؟