شناسه خبر: 15961نسخه چاپی
تاریخ خبر: 1401/6/6 18:23

دیدار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با دبیر کل دپارتمان زنان،جوانان و معلولان افریقای جنوبی


خانم میکاتلو مالکوله که در راس هیاتی بلند پایه از کشور آفریقای جنوبی برای انجام تعاملات مشترک به کشورمان سفر کرده است ظهر امروز با دکتر خزعلی دیدار کرد. وی در این دیدار پیام رسمی وزیر زنان، خانواده و معلولین افریقای جنوبی را به معاون رئیس جمهور تقدیم کرد.

معاون رئیس جمهور در این دیدار ضمن معرفی معاونت امور زنان، حوزه مسئولیت و ماموریت این معاونت را در بخشهای سیاستگداری و حمایت از زنان و خانواده در راستای  پیشگیری از آسیب و آسیب زدایی همچنین توانمندسازی زنان و خانواده و نیز افزایش جمعیت تشریح نمود.

وی حمایت از زنان سرپرست خانوار، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی بویژه در مقوله طلاق از طریق اجرای برنامه مشاوره  درسالهای ابتدای ازدواج، ایجاد کسب و کارهای پایدار خانواده محور و... را از مهمترین  برنامه های دولت سیزدهم برای زنان و خانواده خواند.

در ادامه دبیرکل وزارت زنان،خانواده و معلولین آفریقای جنوبی به معرفی فعالیتها و عملکرد نهاد متبوع خود در راستای تسهیل فعالیتها و توانمندسازی جامعه مخاطب این وزارت پرداخت. وی فقر،بی عدالتی و بیکاری را مهمترین چالشهای حوزه زنان و جوانان و افراد با ناتوانی جسمی در کشورش نامید و از تبادل تجربیات با کشورمان در موضوعات مشترک استقبال نمود.

گفتنی است خانم مالکوله در این دیدار رویکرد حمایتی جمهوری اسلامی ایران از خانواده بعنوان نهاد اصلی جامعه و بستر اصلی رشد و تربیت اعضای جامعه را چشمگیر خواند. 
در انتها دکتر خزعلی با ارایه ایده جمهوری اسلامی ایران در زمینه پر رنگ کردن نقش زنان جهان در زمینه مبارزه بافساد از این کشور به همکاری دعوت نمود.