شناسه خبر: 16021نسخه چاپی
تاریخ خبر: 1401/8/16 15:33

گزارش ویدئویی نشست معاون رئیس جمهور و بانوان نخبه ایرانی با همسر رئیس جمهور زیمباوه