شناسه خبر: 16028نسخه چاپی
تاریخ خبر: 1401/8/30 16:36

چهارمین نشست آیورا با موضوع "توانمندسازی زنان در هشدار زود هنگام سیل"

چهارمین نشست آیورا با موضوع "توانمندسازی زنان در هشدار زود هنگام سیل" با حضور و ارائه خانم دکتر تاجبخش، معاون وزیر راه و رییس کل اداره هواشناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه، خانم دکتر کریمی، مدیر کل اداره بین الملل معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده و سایر کشورهای عضو اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند برگزار شد. 

به گزارش معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده در این نشست که به صورت مجازی برگزار شد، دکتر تاجبخش ضمن ارائه شواهدی بر اساس گزارش در مورد تغییرات اقلیمی و تاثیرات آن، به تغییرات جهانی دمای هوا که کشورهای آیورا نیز متاثر از آن می باشند پرداخت. دکتر تاجبخش همچنین مروری در رابطه با آبکره، یخپوسته، کشورهای متاثر از خشکسالی، سیل و آتش سوزی جنگلها و چالش جهانی آب داشت.

وی در ادامه صحبت های خود به طور مبسوط به مبحث گرم شدن تدریجی زمین و اثرات آن بر جمعیت، عوامل موثر در سیل، ابزار شناسایی و پیش بینی آن، اقدامات لازم در مواجهه با سیل، همچنین تجربه سیل در کشورهای آیورا پرداخت که مورد توجه اعضای اتحادیه قرار گرفت. 

ایشان در سخنان پایانی خود به موضوع آب و هوایی احتمالی در 10 الی 50 سال آینده و خطرات جدی پیش رو با توجه به افزایش دمای زمین پرداخت. در انتهای جلسه اعضای اتحادیه از ارائه بسیار مفید و مبسوط ایشان تشکر و قدردانی کردند.