شناسه خبر: 16035نسخه چاپی
تاریخ خبر: 1401/9/1 12:51

تشكيل سه كميته آماري جديد در كشور/ آيين‌نامه توسعه اطلاع‌رساني داده‌اي آمارهاي رسمي دستگاه‌هاي اجرايي

در شصت و يكمين نشست شوراي‌عالي آمار، تشكيل سه كميته آماري جديد شامل «كميته آمارهاي امور زنان و خانواده»، «كميته آمارهاي برنامه و بودجه» در سازمان برنامه و بودجه و «كميته آمارهاي نظام اداري» در سازمان اداري و استخدامي كشور و «آيين‌نامه توسعه اطلاع‌رساني داده‌اي آمارهاي رسمي دستگاه‌هاي اجرايي»، تصويب شد.

به گزارش مركز اطلاع‌رساني، روابط‌عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، در شصت و يكمين نشست شوراي‌عالي آمار كه به رياست «سيدمسعود ميركاظمي»، معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، و با حضور «انسيه خزعلي»، معاون رئيس‌جمهور در امور زنان و خانواده، و اعضاي شوراي‌عالي آمار در سالن ياران بهشتي تشكيل شد، همچنين گزارشي از عملكرد سومين برنامه ملي توسعه آمار كشور توسط «جواد حسين‌زاده»، رئيس مركز آمار ايران، ارائه شد.

در آغاز اين نشست، «جواد حسين‌زاده»، رئيس مركز آمار ايران، گفت: دستور كار شصت و يكمين نشست شوراي‌عالي آمار، شامل تشكيل كميته آمارهاي امور زنان و خانواده به پيشنهاد معاونت امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري؛ آيين‌نامه توسعه اطلاع‌رساني داده‌اي آمارهاي رسمي دستگاه‌هاي اجرايي؛ تشكيل كميته آمارهاي بخشي برنامه و بودجه در سازمان برنامه و بودجه و كميته آمارهاي بخشي نظام اداري در سازمان اداري و استخدامي كشور و ارائه گزارشي از عملكرد سومين برنامه ملي توسعه آمار كشور و تدوين چهارمين برنامه ملي توسعه آمار و راهنماي تهيه سالنامه‌هاي آماري دستگاه‌هاي اجرايي، است.

در ادامۀ نشست و پس از بحث‌وبررسي و ارائه ديدگاه‌ها و نظرات اعضاي شوراي‌عالي آمار، تشكيل سه كميته آماري جديد شامل «كميته آمارهاي امور زنان و خانواده» به مدت دو سال، «كميته آمارهاي برنامه و بودجه» در سازمان برنامه و بودجه و «كميته آمارهاي نظام اداري» در سازمان اداري و استخدامي كشور و «آيين‌نامه توسعه اطلاع‌رساني داده‌اي آمارهاي رسمي دستگاه‌هاي اجرايي»، تصويب شد.

در ادامه این نشست معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به ضرورت این امر گفت: با توجه به اینکه آمار جامعی از مسائل مرتبط با خانواده و زنان در دسترس نمی باشد و با عنایت به لزوم برنامه ریزی منطبق با واقعیت ها و داده های میدان همچنین رصد برنامه عدالت جنسیتی نیاز داریم که آمار دقیقی را در بخش‌های مختلف احصا کنیم.انسیه خزعلی افزود: در ماههای گذشته با ارتباط گیری با وزارتخانه های مختلف و نهادهای مرتبط برای ایجاد برش آماری زن و خانواده تلاش نمودیم و با تشکیل کمیته رسمی این امر سرعت بیشتری خواهد یافت.