شناسه خبر: 16039نسخه چاپی
تاریخ خبر: 1401/9/3 15:45

مدیر کل امور بین الملل معاونت زنان ریاست جمهوری در نشست ویژه شورای حقوق بشر: حامیان تروریستها ژست حقوق بشر و حمایت از زنان و دختران ایران را گرفته اند (فیلم)