شناسه خبر: 16058نسخه چاپی
تاریخ خبر: 1401/9/16 12:06

اولین نشست تخصصی همایش بین‌المللی زنان و مبارزه با فساد

به همت اداره بین الملل معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، اولین نشست تخصصی همایش بین‌المللی زنان و مبارزه با فساد در تاریخ 21 آذرماه برگزار می‌گردد.