شناسه خبر: 16094نسخه چاپی
تاریخ خبر: 1401/10/7 19:40

چهار مصوبه در دومین جلسه ستاد ملی زن و خانواده دولت سیزدهم

دومین جلسه ستاد ملی زن و خانواده دولت سیزدهم با حضور رئیس جمهور برگزار شد و 4 طرح پیشنهادی دبیرخانه این ستاد به تصویب رسید.

به گزارش روابط عمومی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، عصر امروز 7دی ماه 1401، دومین جلسه ستاد ملی زن و خانواده با حضور آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور و رئیس ستاد ملی زن و خانواده، دکتر انسیه خزعلی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و دبیر این ستاد و وزرا و نمایندگان دستگاه‌ها از سه قوه برگزار شد.

در این جلسه دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده 4 طرح پیشنهادی در حوزه کاهش آسیب طلاق به کمک مشاوره زوجین نوپا، نظام واره شغلی زنان، نظام جامع آماری زن و خانواده و تشکیل کارگروه زنان، سلامت و امنیت ارائه و به تصویب رسید.

1. تصویب مشاوره رایگان نوهمسران

مشاوره 4سال اول زندگی زوجین که سال اول آن به صورت رایگان، و سال دوم تا چهارم برای دهک 1تا 4 رایگان است. این طرح برای سال اول برای 5 استان پرطلاق به صورت آزمایشی اجرا خواهدشد.

2.تصویب تدوین نظام واره شغلی زنان

موافقت با طرح تدوین بازآرایی وضعیت اشتغال بانوان در این جلسه صورت گرفت و مقرر شد این طرح با توجه به مسئولیت های چندگانه زنان تنظیم و پس از تدوین در جلسه آتی ستاد به تصویب رسد.

3. طرح تدوین نظام جامع آماری زنان و خانواده به تفکیک جنسیت با همکاری کلیه دستگاه های اجرایی

برای یکپارچه سازی داده های آماری مرتبط با و طراحی زیست بوم زن و خانواده و اطلس ویژه زنان در برش‌های گوناگون به تصویب رسید.

4. تشکیل کارگروه زنان، سلامت و امنیت

این طرح با هدف برجسته سازی جایگاه زنان در مقابله با آسیب‌های اداری و اجتماعی و کاهش آسیب های گوناگون در دستگاه‌های دولتی و اداری به تصویب رسید. این طرح در دو بخش ملی و بین المللی فعال خواهد شد.