شناسه خبر: 16111نسخه چاپی
تاریخ خبر: 1401/10/18 09:06

گزارش تصویری از نشست تعاملی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده با معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری