شناسه خبر: 16159نسخه چاپی
تاریخ خبر: 1401/11/1 10:03

دکتر انسیه خزعلی: در دولت سیزدهم دختران تاکنون 877 مدال کسب کرده اند

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در اختتامیه کنگره بین المللی بانوان تاثیر گذار عنوان کرد: با پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) بانوان ایران توانستند رشد چشمگیری را در فعالیت های علمی فرهنگی و... بروز دهند و بی سوادی را ریشه کن کنند. 

دکتر خزعلی افزود: در سلامت و بهداشت، جامعه ی هدف زنان به خوبی تحت پوشش سلامت قرار گرفت. نرخ امید به زندگی از 54 سال به 78 سال ارتقا یافت.نیمی از کادر درمان را زنان عهده دار شدند‌.

معاون رئیس جمهور تاکید کرد: زنان با حفظ ارزش ها و هویت ملی و اسلامی خود در عرصه های گوناگون ملی و بین المللی به زیبایی درخشیدند.

وی خاطرنشان کرد: از نمونه های بارز درخشش زنان ساحت‌های ورزشی است که توانسته‌اند هزاران مدال را کسب کنند. در این دولت دختران تاکنون 877 مدال کسب کرده اند.

دکتر خزعلی بیان داشت: همگی از تبعیض و نابرابری گله‌مند هستید. زن با وجود ظرفیت های خود و شرایط ویژه خلقتی خود به امری فراتر از تساوی می اندیشد‌. شما زنان فرهیخته بسیاری اوقات معتقد هستید به نام تساوی مواردی به زنان موکول شده که عین بی عدالتی است.

معاون رئیس جمهور اعلام کرد: امروز زنان‌ما امری فراتر از تساوی، یعنی عدالت را خواهان هستند، عدالتی که هویت مقدس زنانه را به رسمیت بشناسد‌. همانگونه که باید ازخشونت و آزار بانوان در هر شکل و سیاقی با وضع قوانین و اصلاح رویه و ارتقا فرهنگ پیشگیری کرد، ریحانه بودن زن لزوم حمایت از آنان را در خانواده و جامعه را مورد تاکید قرار میدهد.

وی افزود: اگرچه زنان از حمایت پذیری عبور کرده اند و به زنان تاثیر گذار و نقش آفرین و پیشران تبدیل شده اند.