شناسه خبر: 16160نسخه چاپی
تاریخ خبر: 1401/11/1 20:56

ایران اسلامی محور هم‌اندیشی زنان تاثیرگذار جهان

معاون رئیس جمهور در توئیتی ایران را مستقل از نهادهای بین المللی، به عنوان محور هم‌اندیشی زنان تاثیرگذار جهان معرفی کرد.

دکتر انسیه خزعلی پس از برگزاری کنگره بین المللی بانوان تاثیرگذار، در پیامی نسبت به برگزاری این کنگره و تعاملات برقرار شده ابراز خرسندی کرد. این توئیت به شرح زیر است:

«به لطف خدا کنگره بین المللی زنان تاثیرگذار با شرکت بانوانی از 5 قاره و 96 کشور تشکیل گردید.

نشست‌های تخصصی گوناگونی تشکیل شد، دردهای مشترک و راه حل‌های متفاوت شنیده شد.

ایران اسلامی می‌تواند مستقل از نهادهای بین المللی، محور هم‌اندیشی زنان تاثیرگذار جهان باشد.

#روززن»

 

https://twitter.com/EnsiyehKhazali/status/1616817735832375297?s=19