شناسه خبر: 16288نسخه چاپی
تاریخ خبر: 1401/12/24 15:45

حاشیه هیئت دولت؛ توضیحات دکتر درمورد ویدئوی کمیسیون مقام زن دروغ پراکنی درمورد دوبله، به دلیل خالی بودن دست دشمن است

دکتر انسیه خزعلی پس از جلسه هیات دولت: سخنرانی من طی چند بار به سازمان ملل رفت و برگشت و در نهایت گفتند نمی توانیم با صدای انگلیسی و فارسی سخنرانی را پخش کنیم. اعلام شد اگر صدای فارسی حذف نشود پخش نخواهد شد و این شامل کشورهای دیگر نیز می شد.

همکاران ما صدای فارسی را حذف کرده و سخنرانی را به سازمان ملل فرستادند.

بحث و دروغ پراکنی‌ها در خصوص دوبله و ... مواردی است که وقتی دست های شان خالی است مطرح می کنند.