شناسه خبر: 16293نسخه چاپی
تاریخ خبر: 1401/12/26 11:36

در بعد کمی و کیفی نویسندگان زن رشد قابل توجهی داشتند

دکتر خزعلی در توئیتی با اشاره به نشست خود با زنان شاعر و نویسنده، از رشد کمی و کیفی زنان در این عرصه گفت.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در توئیت خود نوشت:

«در مقایسه قبل انقلاب با حال حاضر، نسبت نویسندگان مرد به زن از 40 به یک، به نسبت برابر رسیده است؛

خبر خوبی است که در نشست با زنان شاعر و نویسنده به مناسبت گرامیداشت روز "پروین اعتصامی" مطرح شد.

گرچه این آمار اشاره به بعد کمی دارد اما در بخش های کیفی هم این رشد قابل توجه است.»