شناسه خبر: 16492نسخه چاپی
تاریخ خبر: 1402/3/4 02:40

گزارش تصویری دومین نشست زنان و مبارزه با فساد با حضور نمایندگان کشورهای اتحادیه آیورا

به گزارش روابط عمومی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، دومین نشست تخصصی با موضوع زنان و مبارزه با فساد به همت اداره کل بین الملل معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، برگزار شد.

در این جلسه که در حاشیه هفتمین نشست کارگروه توانمندسازی اقتصادی زنان آیورا و با حضور 19 نماینده از کشورهای حاشیه اقیانوس هند برگزار شد؛ دکتر خدیجه کریمی، مدیرکل امور بین الملل معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، بیانیه پیشنهادی تهران برای مبارزه با فساد با تاکید بر نقش زنان در این مبارزات را قرائت کرد.

بیانیه تهران در خصوص زنان و مبارزه با فساد در این نشست مورد توجه و استقبال نمایندگان این کشورها قرار گرفت.