شناسه خبر: 3498نسخه چاپی
تاریخ خبر: 1393/3/18 01:43

معاون رییس جمهور در پنجمین سفر استانی هیأت دولت به استان لرستان - خرداد 93

  مقدمه : چهارمين سفر استاني معاون امور زنان و خانواده رئيس جمهور به همراه کاروان تدبير و اميد به منظور ربررسي اجمالي و کلي وضعيت زنان در استان  لرستان انجام گرفت . در اين سفر معاون امور زنان و خانواده رئيس جمهور و هيئت همراه ضمن شرکت در برنامه هاي عمومي، در برنامه هاي اختصاصي و نيز به عنوان نماينده رئيس جمهور در شهرستان چگني مشارکت داشتند. اين گزارش در دو بخش اقدامات قبل از سفر و شرح برنامه ها، بازديدها و ديدارهاي انجام گرفته در استان، تدوين شده است. اقدامات قبل از سفر: 1-      تهيه و تدوين گزارش در آمدي بر روند شاخص هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان 2-      تدوين گزارش وضعيت زنان در استان 3-      شناسايي و بررسي آخرين وضعيت سازمان هاي مردم نهاد زنان و خانواده استان 4-       نگاه آماري به وضعيت زنان استان لرستان فهرست برنامه هاي سفر : ·         برنامه هاي عمومي: 1-      مراسم استقبال رسمي در فرودگاه لرستان 2-      ديدار عمومي  رئيس جمهور با مردم شهرستان لرستان 3-      شرکت در شوراي اداري استان 4-      شرکت در نشست شوراي معاونين بهزيستي ( حضور نماينده معاونت) 5-      ديدار با خانواده‌هاي شهيد لرستاني (حسين عليزاده و محمود يوسفوند) 6-      بازديد از مناطق باستاني شهر خرم آباد و قلعه فلک الافلاک( حضور نماينده معاونت) 7-      بازديد از رصد خانه کاسين 8-        ·         برنامه هاي اختصاصي حوزه زنان : 1-      حضور در کارگروه تخصصي امور زنان و خانواده استان 2-       نشست با مشاوران بانوان فرمانداري‎ها و دستگاه‎هاي اجرايي( نماينده معاونت) 3-      نشست با مديران مدارس حوزه هاي علميه خواهران استان ( نماينده معاونت ) 4-      بازديد از مرکز مشاوره پيش از ازدواج و طلاق ( نماينده معاونت ) 5-      ديدار با  بانوي قهرمان جودو و کشتي آليش آسيا - خانم شيما نادري ( نماينده معاونت ) 6-      ديدار با جمعي از بانوان فرهيخته لرستاني(نخبگان و زنان فعال و شاغل در ادارات) 7-      بازديد از توانمندي‌هاي بانوان لرستاني در عرصه حجاب و عفاف در پارک بانوان ( نماينده معاونت ) ·         برنامه هاي معاون امور زنان و خانواده به عنوان فرستاده ويژه رئيس جمهور : 1-      ديدار با مردم شهرستان چگني برنامه هاي اختصاصي حوزه زنان  : 1-      حضوردر کارگروه تخصصي امور زنان و خانواده استان معاون امور زنان و خانواده رئيس جمهوري در جريان سفر هيات دولت به لرستان با شرکت در کارگروه تخصصي زنان و خانواده ضمن تاکيد بر انجام  فعاليت هاي مرتبط به امور بانوان به صورت کيفي و اثر بخش  افزود: همزمان با گراميداشت هفته زن، بيش از ??? هزار فعاليت و برنامه متنوع در سطح کشور اجرا شد که حجم بالايي از اين برنامه‎ها فاقد اثربخشي مشخص و قابل بررسي است. وي اظهار کرد: نحوه فعاليت و کارکرد دفاتر امور زنان در سطح کشور از سال ?? تاکنون، کليشه‎اي، نمادين و بدون اثربخشي لازم بوده است. معاون امور زنان و خانواده رئيس جمهوري تصريح کرد: يکي از برنامه‎هاي محوري دولت تدبير و اميد، اصلاح و تغيير اساسي و هدفمند در نحوه کارکرد و فعاليت دفاتر امور زنان و خانواده است. خانم مولاوردي اضافه کرد: فعاليت در امور بانوان بايد کيفي و اثر بخش باشد و دراين زمينه توجه به نقش، قابليت و جايگاه بانوان در جامعه و زمينه‎سازي براي مشارکت مردم در روند تصميم‎سازي و تصميم‎گيري‏هاي فرهنگي، بسيار مهم و قابل توجه است. وي گفت: بايد از تبليغ به تعميق و از بايد به باور برسيم و با تغيير نگرش ديني جامعه از ظاهر به معنا، نسبت به تدوين و اجراي برنامه‎هاي هدفمند و اثر گذار در حوزه زنان اقدام کرد. معاون امور زنان وخانواده رئيس جمهوري افزود: بازنگري در برخي قوانين با هدف فراهم کردن بستر مناسب براي حضور و مشارکت فعال بانوان در بخش‎ها و حوزه‎هاي مختلف يکي از سياست‎ها و رويکردهاي محوري دولت تدبير و اميد است. خانم مولاوردي اظهار کرد: رويکرد فعاليت‎هاي فرهنگي بايد از فعاليت محوري به اثربخشي تغيير يابد و ترويج فرهنگ غني عفاف و حجاب و نهادينه کردن آن در جامعه، نيازمند فعاليت‎هاي باورمدار و اثرگذار است.   2-     نشست با مشاوران بانوان فرمانداري‎ها و دستگاه‎هاي اجرايي( نماينده معاونت) نماينده معاون امور زنان و خانواده رئيس جمهور در نشست با مشاوران بانوان فرمانداري‎ها و دستگاه‎هاي اجرايي گفت: معاونت امورزنان و خانواده در حال آسيب‎شناسي حوزه زنان و خانواده و شناخت مشکلات آنان است که يکي از استان‎هاي مورد بررسي لرستان بوده و در حال بررسي راهکارهايي مطلوب هستيم. وي ادامه داد: معاونت زنان و خانواده شرح وظايفي دارد که براساس ماده ???قانون، ?? محور در بسته‎هاي اجرايي در حوزه زنان تدوين شد ايشان با بيان اينکه يکي از اين کارگروه‎‎ها مخصوص دختران است، يادآور شد: دفتر معاونت امور زنان رياست جمهوري بنا دارد دستگاه‎هاي اجرايي را در حوزه زنان و خانواده در استان‎ها تقويت و سياست‎هايي را مشخص کند که مأموريت‎هاي آنها در استان در راستاي اين سياست‎ها اجرا شود. وي اضافه کرد: بيش از ??? طرح سال گذشته از طريق سازمان‌هاي مردم ‌نهاد به دفتر رئيس جمهور ارسال شده که در حال بررسي هستند. هدف دولت احياي سازمان‎هاي مردم نهاد است که در سنوات گذشته محدود شده بودند. نماينده معاون امور زنان و خانواده رئيس جمهور در ادامه تأکيد کرد: در لرستان متأسفانه حوزه زنان با مشکلات زيادي مواجه است و نقاط ضعف و قوت اين حوزه شناسايي شده که مهمترين ضعف آن در بخش کارآفريني است. ايشان همچنين بيان کرد: محور برنامه‎هاي دولت اشتغال است و در استان‎هايي که رئيس جمهور به آنها سفر کرده تنها مطالبه مردم اشتغال بود. دولت به دنبال برنامه‎هاي کار محور است که ايجاد اشتغال کند و در حوزه زنان اين مهم نيز در دستور کار است. نماينده معاون رئيس جمهور در امور بانوان اضافه کرد: برنامه‎هايي که درباره زنان در دولت يازدهم اجرا مي‎شود، در راستاي اشتغال خواهد بود و اساس اشتغال تقويت سازمان‎هاي مردم نهاد است. در همين راستا دولت از هر طرح و پروژه‎اي که منجر به کارآفريني و اشتغال شود حمايت خواهد کرد. وي درباره مرخصي زايمان زنان اظهار کرد: متاسفانه طرح مرخصي زايمان ? ماهه زنان در دولت قبل بدون کارشناسي بود و جزو ?? مصوبه دولت قبلي بود که توسط دولت يازدهم لغو شده اما با توجه به اينکه يکي از ضرورت‌هاي حوزه زنان مرخصي زايمان است، در حال بررسي اين طرح هستيم که آيا مي‎توانيم آن را اجرا کنيم يا خير؟ ايشان در ادامه با بيان اينکه کارشناسان جهاني بحث تجرد قطعي، سالمندي و سرپرست شدن زنان را مطرح مي‌کنند، افزود: تجرد قطعي متاسفانه به عنوان موضوعي جهاني مطرح شده و از اين رو مجامع جهاني به دنبال کارگروه‎هاي تخصصي براي ارائه راهکار و تعريف بسته‎هاي حمايتي در اين زمينه هستند. وي با بيان اينکه دکتر روحاني به وزرا تأکيد کرده است تا از معاونين زن استفاده کنند، ادامه داد: به دنبال بسته‌هاي حمايتي زنان در مجموعه دولت هستيم و به عنوان نماينده زنان در دفتر رئيس جمهور تمام تلاش خود را براي تقويت زنان و راهيابي آنها به پست‌هاي مديريتي انجام مي‌دهيم. در حال حاضر پنج فرماندار و يک معاون استاندار زن در کشور فعاليت دارند. وي تأکيد کرد: بايد بستر را در جامعه مهيا کنيم که حضور زنان در مجلس شوراي اسلامي نيز بيشتر شود، در کشور عراق ?? درصد صندلي‎هاي مجلس به زنان اختصاص دارد و در افغانستان نيز اين رقم بالاست که ما از اين لحاظ جا مانده‎ايم و بايد بسترهاي لازم را براي افزايش آن فراهم کنيم. 3-     نشست با مديران مدارس حوزه هاي علميه خواهران استان ( نماينده معاونت ) نماينده معاون امور زنان امور بانوان دفتر رئيس جمهور در سفر به لرستان در ديدار با مديران مدارس علميه لرستان، گفت: يکي از سياست‌ها و برنامه‌هاي دولت احياي برنامه‌هاي اخلاقي است که قطعاً طلاب خواهر و برادر مي‌توانند در رشد فرهنگي و احياي ارزش‌هاي اخلاقي جامعه نقش مؤثري داشته باشند. وي با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر اينکه زنان طلبه، آبروي انقلاب هستند، ادامه داد: در جامعه اسلامي اين فرصت به‌ وجود آمده است که طلاب با فکر باز و فراغ بال به فعاليت‌هاي ديني بپردازند و از ظرفيت‌هاي اين قشر جامعه براي رشد و تعالي جامعه استفاده شود و شاهد حضور گسترده دانشمندان اسلامي زن باشيم، به‌طوري‌که مقام معظم رهبري در رابطه با بانوان فرموده است که زنان دانشمند اسلامي زيبنده جامعه ما هستند. ايشان با بيان اينکه تأمين اعتبار حوزه‌هاي علميه از طرف خيران انجام مي‌شود، افزود: ضرورت دارد که همه دست به دست هم دهيم و با حضور نهادهاي اجرايي در کنار حوزه علميه قم زمينه فعاليت ديني بدون دغدغه را فراهم کنيم، به‌طوري‌که طلاب با فراغ بال بتوانند به تبليغ دين بپردازند. نماينده معاون رئيس‌جمهور در امور زنان با اشاره به سفر استاني هيئت دولت به لرستان، ادامه داد: با توجه به حساسيت دولت به اهميت حوزه‌هاي علميه و نگاه ويژه‌اي که رئيس‌جمهور به اين حوزه دارد اميد است اين سفر استاني منشأ خير و برکت براي استان لرستان به‌ويژه براي حوزه‌هاي علميه باشد. وي با اشاره به اينکه سفر رئيس‌جمهور به لرستان براي شناسايي آسيب‌ها، مشکلات و کمبودهاست، اظهار کرد: با توجه به خدماتي که حوزه علميه خواهران ارائه داده است فکر مي‌کردم اوضاع بهتر از اين باشد ولي شما با دست خالي کار کرديد و اين کار شما نوعي جهاد است. 4-     بازديد از توانمندي‌هاي بانوان لرستاني در عرصه حجاب و عفاف در پارک بانوان ( نماينده معاونت ) توانمندي‌هاي بانوان لرستاني در عرصه حجاب و عفاف در قالب نمايشگاهي در پارک بانوان خرم‌آباد به نمايش درآمد.  در اين نمايشگاه که به‌مناسبت سفر استاني رئيس‌جمهور و هيئت دولت به لرستان به‌همت دفتر امور بانوان استانداري لرستان، به مدت يک هفته در محل پارک بانوان خرم‌آباد برپا شده است، آثار هنري صنايع دستي، حجاب و عفاف، نقره کوبي و مرصع کاري، فرش و گليم، زن و هنر مربوط به بانوان در قالب 30 غرفه به نمايش گذاشته شده است. نماينده معاونت امور زنان و خانواده طي برنامه اي از اين نمايشگاه بازديد نمود . برنامه هاي عمومي:   1-     شرکت در نشست شوراي اداري استان خانم مولاوردي ، در ادامه دومين روز سفر خود به استان لرستان در جلسه شوراي اداري اين استان حضور پيدا کرد. اين جلسه در استانداري استان لرستان و با حضور تعدادي از مقامات محلي اين استان برگزار شد . در اين جلسه در مورد مسائل اين استان و راه حل‌ها براي حل مشکلات آن بحث و گفت‌وگو گرديد . 2-     شرکت در نشست شوراي معاونين بهزيستي ( حضور نماينده معاونت) در ابتداى جلسه همايون عمودى زاده مديرکل بهزيستى لرستان پس از خير مقدم به هيأت همراه، خلاصه گزارش عملکردى از فعاليتهاى سازمان بهزيستى اعلام نمود و در ادامه معاونين پشتيبانى، توانبخشى، مشارکتهاى مردمى، امور اجتماعى و ديگر مسئولين سازمان گزارشى از عملکرد و مسائل حوزه کارى خويش را بيان داشتند . در ادامه مشاور رياست جمهورى به صورت موردى به لزوم ارائه روشهاى نوين و استفاده از طرفيتهاى فضاى مجازى در جلب مشارکتها، استفاده از نهاد دانشگاه در مورد پژوهش پيرامون معضلات جامعه، استفاده از ظرفيت صدا و سيما به منظور دستيابى به اهداف سازمان بهزيستى، لزوم هم انديشى و برگزارى جلسات مشترک بين بهزيستى و ساير دستگاه ها ، الگوبردارى و هم افزايى بين استانها در مورد NGO ها و نيز لزوم پرداخت بيشتر به ورزش معلولين، اشاره کرد. وي در پايان اشاره کرد که براى استفاده از ظرفيت هاى انسانى مسائل بهزيسى را بايد در متن جامعه مطرح نمود. سپس نماينده معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: يکي از مشکلات زنان استان لرستان مسئله اشتغال آنها است که اولويت برنامه‏هاي دولت نيز بحث ايجاد اشتغال است. وي اظهار کرد: هدف از سفر معاونت امور زنان به استان لرستان بررسي وضعيت موجود زنان و خانواده‏هاي استان و هماهنگي برنامه حوزه معاونت رياست جمهوري است. وي عنوان داشت: در برخي از استان‎هاي کشور نياز است که پروژه‎هاي توانمندسازي زنان را اجرا کنيم اما در لرستان زنان اين توانمندي را دارند، بنابراين از اين پس بايد براي آن‎ها برنامه‎ريزي شود. در برخي از استان‎هاي کشور نياز است که پروژه‎هاي توانمندسازي زنان را اجرا کنيم اما در لرستان زنان اين توانمندي را دارند، بنابراين از اين پس بايد براي آن‎ها برنامه‎ريزي شود. يکي از مشکلات زنان استان لرستان مسئله اشتغال آنها است که اولويت برنامه‌هاي دولت نيز بحث ايجاد اشتغال است. نماينده معاونت به بحث بسته‏هاي حمايتي براي زنان سرپرست خانوار اشاره کرد و گفت: در اين زمينه نيز برنامه‏‌هاي زيادي در نهاد رياست جمهوري تدوين شده است. ايشان در ادامه بيان داشت: دولت تدبير و اميد به رفع مشکلات زنان در حوزه‏هاي مختلف توجه ويژه‎اي دارد و در اين خصوص نيز نامه‏هاي مکتوبي به استانداري‏هاي سطح کشور و مديريت ارشد هر استان ارسال شده تا هر جا که بين زنان و مردان موقعيت مساوي در زمينه دادن سمت و پست‏هاي مديريتي وجود دارد، به زنان اهميت بيشتري داده شود. 3-     ديدار نماينده معاون امور زنان و خانواده رئيس جمهور با خانواده‌هاي شهيد لرستاني (حسين عليزاده و محمود يوسفوند) نماينده معاونت امور زنان و خانواده در سفر به لرستان به همراه جمعي از بانوان استانداري لرستان با دو خانواده شهيد اين استان ديدار کرد. وي در اين ديدار اظهار کرد: يکي از برنامه‎هاي اصلي دولت تدبير و اميد تکريم خانواده‎هاي محترم شهدا و ايثارگران است که به همين دليل در همه سفرهاي استاني ديدارهايي با خانواده‎هاي محترم شهدا و ايثارگران برگزار مي‎شود. وي افزود: خانواده‎هاي شهدا و به ويژه همسران و مادران شهدا با صبر و استقامت خود فداکاري بزرگي را از خود نشان مي‎دهند و بايد از اين افراد درس فداکاري و صبر آموخت و آنها را مورد تکريم و تجليل ويژه قرار داد. همچنين تصريح کرد: در راستاي تکريم مادران و همسران شهدا دولت تدبير و اميد اقدام به اجراي برنامه‎هايي با عنوان مادران چشم به راه کرده است که نشان از اعتدال‎گرايي اين دولت و بزرگداشت مقام مادران شهدا است. 4-     بازديد از مرکز توان‌بخشي اعصاب و روان بهاران شهرستان خرم‌آباد( نماينده معاونت ) نماينده معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري همراه با مدير کل امور بانوان استانداري لرستان از مرکز توان‌بخشي اعصاب و روان بهاران شهرستان خرم‌آباد ديدن کردند. در اين ديدار همايون عمودي‌زاده مديرکل بهزيستي لرستان ضمن تشريح خدمات ارائه شده در اين مرکز فهرست کاملي وظايف و اهداف سازمان بهزيستي ارائه نمود. نماينده معاونت امور زنان و خانواده نيز ضمن بازديد از مرکز بهاران، فعاليت‌هاي سازمان بهزيستي را قابل ستايش دانسته و زحمات مسوولان و کارکنان بهزيستي قدرداني نمود. لازم به توضيح است که در مرکز توان‌بخشي اعصاب و روان بهاران که از سال ???? فعاليت سخود را آغاز نموده است، با ?? پرسنل‌، ? پزشک عمومي و يک روان‌پزشک از ?? بيمار مراقبت مي‌نمايند.   برنامه هاي معاون امور زنان و خانواده به عنوان فرستاده ويژه رئيس جمهور 1-     بازيد از شهرستان چگني معاون امور زنان و خانواده رياست جمهوري در سفر به لرستان به عنوان فرستاده ويژه رييس جمهور با حضور در شهرستان چگني ضمن بازديد از پروژه‌هاي عمراني، بهداشتي و آموزشي از نزديک در جريان مشکلات آنها قرار گرفت.   ايشان در بدو ورود به اين شهرستان پس از استقبال رسمي فرماندار و مسئولان شهرستان در مزار شهداي چگني حاضر و نسبت به مقام شامخ شهداي اين شهرستان با نثار شاخه گل اداي احترام کرد.  معاون رئيس جمهور در ديدار با مردم شهرستان چگني در مسجد جامع اين شهر تقارن پنجمين سفر استاني دولت تدبير و اميد با سالگرد انتخابات 24 خرداد 92 را به فال نيک گرفت و گفت: مجموعه شرايط اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و بين المللي سالهاي گذشته تمايل به تغيير را به در اکثريت مردم به وجود آورد و يک سال پيش در چنين روزهايي اکثريت مردم به گزينه ادامه وضع موجود نه گفتند و بازگشت اداره امور بر مدار عقلانيت، خرد جمعي، قانون مداري، اعتدال و تدبير را انتخاب کردند.  وي با اشاره به برنامه‌هاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، زيست محيطي و سياست خارجي دولت اظهارکرد: امسال سال رونق توليد و شکست رکود اقتصادي اعلام شده است و ايجاد اشتغال با کمک منابع صرفه جويي شده از محل اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها از اولويت‌هاي دولت در سال 1393 است.  معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده آغاز طرح تحول نظام سلامت کشور، تامين کالاهاي اساسي و امنيت غذايي، رونق توليد، کنترل قيمت‌ها، توسعه گردشگري داخل و خارجي، تدوين سند بسته اجرايي اشتغال پايدار، ساماندهي حمل و نقل روستايي، اعطاي تسهيلات به واحدهاي پتروشيمي احداثي در مناطق محروم را از برنامه‌هاي در دست اقدام دولت برشمرد و تاکيد کرد: دولت به جاي تقابل با دنيا که لطمات جبران ناپذيري به کشور وارد کرد بنا را بر گفت و گو و تعامل در داخل و خارج از کشور گذاشته است و تحت هدايت و نظارت مقام رهبري به دنبال نتيجه برد - برد در مذاکرات هسته‌اي است و خط قرمز دولت، حفظ حقوق ملت و منابع ملي است.  مولاوردي تصريح کرد: از مردم مي‌خواهم شرايط، موانع و مشکلات پيش روي دولت را درک کنند و با حمايت و پشتيباني خود به دولت برآمده از ملت اعتماد کنند. شکستن قفل و لغو تحريم‌ها، بهبود فضاي کسب و کار، جذب سرمايه گذاري خارجي به معناي اشتغال بيشتر و رونق توليد است.  معاون ريس جمهور با اشاره به عملکرد و رفتار برخي از گروههاي سياسي براي از بين بردن بارقه‌هاي اميد در دل مردم گفت: عده‌اي با حاشيه سازي در صددند تا بارقه‌هاي اميد را در دل مردم از بين ببرند ولي دولت به دنبال حذف رقيب نيست و جامعه تک صدايي را جامعه مطلوب نمي‌داند اما انتظار اين است که اقليت با ملاحظه وزن سياسي خود، به انتخاب اکثريت جامعه احترام بگذارد. ايشان در پايان با اشاره به ظرفيت‌ها و استعدادي که در اين استان و شهرستان چگني وجود دارد، توسعه متوازن و همه جانبه در تمام مناطق کشور را هدف دولت و حق مردم ان مناطق دانست.  گفتني است؛ معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده رياست جمهوري با حضور در مرکز بهداشتي و درماني سراب دوره شهرستان چگني از نزديک با مشکلات درماني و بهداشتي شهرستان آشنا شد. از ديگر برنامه‌هاي وي، بازديد از پروژه ملي هنرستان چگني با 90 درصد پيشرفت کار، بازديد از پروژه مجتمع رفاهي ( گردشگري) سراب دوره شهرستان چگني و بازديد از پروژه کارخانه آسفالت، شن و ماسه ويسيان شهرستان چگني بود.  لازم به ذکر است؛ تامين اعتبار لازم جهت تکميل و راه اندازي اين پروژه‌ها از مطالبات اصلي مردم اين شهرستان در ديدار با نماينده ويژه ريس جمهور در اين سفر بود. پيوست شماره يک  ارتقاء وضعيت زنان استان لرستان در قالب موافقت نامه هاي مشترک با دستگاه هاي اجرايي و سازمان ها در راستاي حمايت از برنامه هاي آموزشي و فرهنگي و ارتقاء وضعيت بهداشتي رواني و سلامت جسماني زنان و دختران و همچنين اجرايي سازي برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده (موضوع ماده 230 برنامه پنجم توسعه)؛ اين معاونت مطابق با اهداف سند مذکور، با تبادل موافقتنامه اي با وزارت آموزش و پرورش،2 پروژه طرح مشکوه و بشري (طرح مشکوه : طرح تقويت شيوه هاي ارتباطي و مهارتي براي دانش آموزان دختر در سراسر کشور و طرح بشري: تهيه بسته هاي آموزشي – بهداشتي در جهت بهبود وضعيت آموزشي و بهداشتي دانش آموزان دختر مدارس شبانه روزي مناطق محروم) را تدوين و در سال 1392 به مرحله اجرا درآورده است.   عنوان طرح عنوان پروژه ضرورت برنامه دستگاه مجري دستگاه همکار نتايج حاصل ازاجراي طرح در استان ايلام اعتبار تخصيصي به ايلام(ميليون ريال) اعتبارکل تخصيصي به عنوان برنامه (ميليون ريال) حمايت از برنامه هاي آموزشي و طرح هاي فرهنگي براي تعميق باور هاي ديني و تحکيم و پويايي خانواده   طرح تقويت شيوهاي ارتباطي و مهارتي براي دانش آموزان دختر در سراسر کشور (طرح مشکوه( سنين 12 تا 18 سالگي اهميت فوق العاده اي در شکل گيري شخصيت و تکامل رفتاري افراد دارد و مرحله انتقال از کودکي به بزرگسالي است که با تغييرات سريع فيزيکي و رشد تفکر انتزاعي شروع مي شود و مرحله اي از زندگي است که مستلزم جدايي و استقلال بيشتر نوجوانان از والدين است .از عوامل خطر ساز اين دوره تعارض بين والدين و مربيان با نوجوانان است . واژه تعارض   به ناتواني در حل تفاوتها اشاره دارد و بيشتر با تنش ، خصومت و پرخاشگري همراه است و اين تعارض و اختلافات بين والدين ، مربي و نوجوان در حدود 14- 15 سالگي به نقطه اوج خود مي رسد لذا ضروريست جهت برون رفت از اين دوران پر تلاطم برنامه ريزي هاي اساسي صورت پذيرد . وزارت آموزش و پرورش -   استان ايلام تعداد کارگاه دانش آموز /ولي /مربي تعداد دانش آموز تحت پوشش تعداد والدين تحت پوشش تعداد مربيان تحت پوشش جمع مخاطبين استان 9 150 150 60 360 برگزاري کارگاههاي آموزشي با موضوع تقويت شيوه هاي مهارتي و ارتباطي براي سه گروه دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه پايه دوم /والدين دانش آموزان و کادر آموزشي در مدارس ، مناطق و نواحي آموزشي کشور 40 2000 ارتقاي وضعيت بهداشت رواني وسلامت جسماني زنان و خانواده طرح بهبود وضعيت آموزشيبهداشتي دانش آموزان دختر مدارس شبانه روزي (مناطق محروم کشور)؛تهيه بسته هاي بهداشتي (طرح بشري( در راستاي ارتقاي وضعيت بهداشت رواني وسلامت جسماني زنان و خانواده و نيز با هدف ارتقاء سطح بهداشت وسلامت جسمي دانش آموزان دختر،پيشگيري از بروز بيماري هاي خاص در دوران بلوغ ،فراهم سازي زمينه هاي دسترسي به امکانات بهداشتي براي دانش آموزان دختر مدارس شبانه روزي در يک همکاري مشترک با وزارت آموزش و پرورش بسته هاي بهداشتي براي دختران دانش آموز محروم مدارس شبانه روزي مهيا مي شود و نحوه استفاده از آن آموزش داده مي شود. وزارت آموزش و پرورش -   استان ايلام تعداد دانش آموز دوره اول متوسطه تعداد دانش آموز دوره دوم متوسطه تعداد دانش آموز مخاطب طرح در استان هزينه نفر/دانش آموز 327 542 100 20000   در اين طرح 100 دانش آموز از کل دانش آموزان مقطع متوسطه استان مورد آموزش قرار گرفته اند. 20 2000     طرح مطالعاتي : شناسايي ويژگيهاي اجتماعي، اقتصادي ، فرهنگي و سياسي زنان (استان لرستان ) اين طرح با هدف ترسيم سيماي کلي وضعيت زنان استان ايلام و بررسي روند تحولات شاخص هاي اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگي و سياسي طي سالهاي 1390- 1375 و مقايسه وضعيت زنان استان با وضعيت مردان و با وضعيت زنان در سطح کل کشور انجام پذيرفته و بر اساس يافته هاي آن نقاط قوت و ضعف ، چالش ها، فرصت ها و تهديدات حوزه زنان و خانواده استان ايلام مورد شناسايي و ارزيابي واقع گرديد است. در طرح مذکور ضمن مطالعه ويژگيهاي عمومي جمعيت استان ، شاخص هاي معرف وضعيت زناشويي ، آموزش ، مشارکتهاي اجتماعي – فرهنگي، فعاليتهاي اقتصادي – معيشتي ، سلامت و تامين اجتماعي، فعاليتهاي علمي- ورزشي ، اوقات فراغت و... مورد مطالعه و ارزيابي قرار مي گيرد.   گزارش اجمالي: v      تبادل موافقتنامه با وزارت آموزش و پرورش در قالب 2 پروژه (طرح مشکوه و طرح بشري) به منظور حمايت از برنامه هاي آموزشي و فرهنگي و همچنين ارتقاء وضعيت بهداشتي رواني وسلامت جسماني زنان و دختران با تخصيص اعتباري بالغ بر 60ميليون ريال براي همين منظور به استان لرستان v      طرح مشکوه: برگزاري 9 کارگاه آموزشي با موضوع تقويت شيوه هاي ارتباطي و مهارتي با تخصيص اعتباري بالغ 40 ميليون ريال براي 360نفر از دانش آموزان دختر، اولياء و کادرآموزشي در اين منطقه v      طرح بشري: بهبود وضعيت آموزشي - بهداشتي 100 نفر از دختران دانش آموز (مقاطع دوره اول و دوم متوسطه) مدارس شبانه روزي با تهيه و توزيع بسته بهداشتي (پد بهداشتي، لباس ويژه، ژل بهداشتي) و تخصيص اعتباري بالغ بر 20 ميليون ريال براي اين منطقه نگاه آماري به وضعيت زنان استان لرستان 1.    تقسيمات سياسي جدول شماره 1: تقسيمات سياسي استان لرستان، در سال‌هاي 90-1375 محدوده 1375 1385 1390 شهرستان 9 9 9 بخش 25 26 27 شهر 13 23 25 دهستان 81 83 84 2.