شناسه خبر: 3501نسخه چاپی
تاریخ خبر: 1393/5/29 02:55

معاون رییس جمهور در هفتمین سفر استانی هیأت دولت به استان اردبیل - مرداد 93

  هفتمين سفر استاني معاون امور زنان و خانواده رئيس جمهور (به همراه کاروان تدبير و اميد ) به منظور بررسي اجمالي و کلي وضعيت زنان  و خانواده استان  اردبيل و ظرفيت سنجي آن  در تاريخ 27 و 28 و 29  مرداد ماه  1393 انجام گرفت.   در اين سفر معاون امور زنان و خانواده رئيس جمهور و هيئت همراه ضمن شرکت در برنامه هاي عمومي در برنامه هاي اختصاصي و نيز به عنوان فرستاده ويژه رئيس جمهور در شهرستان  نير حضور داشتند . اين گزارش در دو بخش اقدامات قبل از سفر و شرح برنامه ها، بازديدها و ديدارهاي انجام گرفته در استان ، به شرح پيوست تدوين شده است . اقدامات قبل از سفر 1-      تهيه و تدوين گزارش در آمدي بر روند شاخص هاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي استان ( قبل از سفر ارسال شده است ) 2-      تدوين گزارش وضعيت زنان در استان ( قبل از سفر ارسال شده است ) 3-      بررسي موافقت نامه هاي مشترک با دستگاه هاي اجرايي و سازمان ها در موضوع ارتقاء توانمندي هاي زنان استان  اردبيل( پيوست شماره يک ) 4-      تهيه خلاصه گزارش آماري از وضعيت زنان استان اردبيل( پيوست شماره دو ) فهرست برنامه هاي سفر ·         برنامه هاي عمومي 1-      شرکت در مراسم استقبال رسمي در فرودگاه اردبيل 2-      شرکت در برنامه ديدار عمومي  رئيس جمهور با مردم شهرستان اردبيل 3-      بازديد از ستاد سامانه الکترونيکي ارتباط مردم و دولت 4-      حضور در مراسم ديدار با نخبگان استان 5-      حضور در شوراي اداري استان 6-      حضور در جمع خبر نگاران ·         برنامه هاي اختصاصي حوزه زنان  و خانواده 1-      شرکت در کارگروه تخصصي زنان و خانواده استان اردبيل 2-      ديدار با اعضاي ستاد بانوان دکتر روحاني در استان اردبيل 3-      بازديد از تعاوني برگ سبز در شهرستان نمين (نماينده معاونت ) 4-      اداي احترام و ديدار با مادر شهيد اهل تسنن ( فرض اله اسودي ) در شهرستان عنبران(نماينده معاونت ) 5-      اداي احترام و ديدار با مادران شهيدان حميد و محمد کريمي (نماينده معاونت ) 6-      بازديد از بند نسوان زندان (نماينده معاونت ) 7-      ديدار  و تجليل با نخبه علمي زن استان (‌آوا جوان شاياني ) (نماينده معاونت ) 8-      ديدار و تجليل با نخبه ورزشي زن استان ( ژاله کاردان ) (نماينده معاونت ) 9-      بازديد از واحد توليدي (‌توليد قطعات جارو برقي – چرخ گوشت و طرح هاي ترافيکي ) (نماينده معاونت ) 10-    ديدار با دهياران زن و نمايندگان زن عضو شوراي اسلامي شهر ها و روستاهاي استان (نماينده معاونت ) 11-   ديدار با مديران  عامل تعاوني هاي بانوان و کار آفرينان زن استان (نماينده معاونت ) 12-   ديدار با مديران عامل کانون هاي فرهنگي – اجتماعي زنان و مديران عامل سمن هاي حوزه زنان و خانواده هاي استان (نماينده معاونت ) 13-   ديدار با خانواده تنها جانباز قطع نخاع شهر اردبيل ( جانباز دستاري ) (نماينده معاونت ) 14-   بازديد از مجتمع کشت و صنعت الزهراء در شهر کوثر (نماينده معاونت ) 15-   ديدار با مديران مدارس شاهد استان اردبيل (نماينده معاونت ) 16-   حضور در نشست صميمانه با فرزندان شاهد و ايثارگر استان اردبيل(نماينده معاونت ) ·         برنامه هاي معاون امور زنان و خانواده به عنوان فرستاده ويژه رئيس جمهور  1-      مراسم استقبال ورودي شهر نير 2-      حضور در گلزار شهدا و اداي احترام به مقام شامخ شهداي نير 3-      مراسم ديدار عمومي با مردم 4-      افتتاح بازارچه خود اشتغالي عرضه محصولات بانوان شهرستان نير 5-      بازديد از مجتمع آب درماني و گردشگري آفتاب نير(آب گرم هاي برجلو و قينرجه) 6-      افتتاح پروژه گاز رساني مرکز دهستان رضا قلي قشلاقي 7-      آيين پرده برداري از 15 پروژه عمراني و اقتصادي در شهرستان نير... ·          پيوست ها ·         ملاحظات (‌چالش ها و برنامه هاي پيشنهادي)   ·         برنامه هاي عمومي   1-     بازديد از ستاد سامانه الکترونيکي ارتباط مردم و دولت ( ستاد سامد) معاون رييس جمهور عصر چهارشنبه از ستاد سامانه الکترونيکي ارتباط مردم و دولت در اردبيل بازديد نمود . معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده در طي بازديد بيان داشت :   اين سامانه با هدف تکريم بيشتر مردم و با تدبير دولت يازدهم راه اندازي شده و درخواست ها، مطالبات و شکايات مردمي در آن ثبت و در سريعترين زمان رسيدگي مي شود. وي با بيان اينکه اين سامانه ارتباط مستقيم مردم و دولت را محقق ساخته است، تاکيد کرد که علاوه بر اين، شان مردم نيز در بيان مشکلات خود حفظ مي شود. ايشان بيان داشت :  تا کنون 21 هزار تماس با سامانه الکترونيکيارتباط مردم و دولت در اردبيل ثبت شده است و بخشي از تماس گيرندگان بانوان اين استان بوده اند که مشکلات خود را مطرح کرده اند. 2-     حضور در مراسم ديدار با ايثار گران، نخبگان و برگزيدگان استان معاون رئيس جمهور در سفر به استان اردبيل در نشست ايثار گران ، نخبگان و برگزيدگان استان شرکت نمود و در جريان مسايل و موضوعات مطرح شده از سوي آنان قرار گرفت .  3-     حضور در شوراي اداري استان معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده، در دومين روز سفر خود به استان اردبيل در جلسه شوراي اداري اين استان حضور پيدا کرد. 4-     حضور در جمع خبر نگاران در شهر اردبيل در ادامه سفر کاروان تدبير و اميد به استان اردبيل، معاون رئييس جمهور صبح جمعه 31/5/93 در جمع خبرنگاران در اردبيل شرکت نمود و به سئوالات خبرنگاران پاسخ داد . وي گفت: دولت مخالفتي با سالم‌سازي فضاي محيط کار ندارد. معاون رئيس جمهور تأکيد کرد: ما معتقديم که زنان و بانوان ما از چنان کرامت و شرافتي برخوردار هستند که به راحتي مي‌توانند توانايي خود را در همه عرصه‌ها نشان دهند اما اينکه بخواهيم با طرح موضوع تفکيک جنسيتي به اين شاخصه ضربه زده و يا دچار برخي غفلت‌ها شويم، درست نيست و سالم‌سازي فضاي کار براي کار زنان از همه جهت مورد قبول است اما تبعيض و رفتار دوگانه را به هيچ‌وجه نمي‌پذيريم. وي، شأن و جايگاه زنان را در مديريت کشور در حال ارتقاء و برتري دانست و افزود: ما مديران لايق،‌ شايسته و نخبه آموزش ديده در حوزه بانوان داريم که در همه سنگر‌ها توانسته‌اند قدرت خود را نشان دهند. معاون رييس جمهوري در امور بانوان و خانواده در ادامه افزود: در زمينه ارتقاي جايگاه زنان در مديريت کشور و مديران نخبه زنان، آموزش هاي لازم و برنامه هايي از اين قبيل، در دستور کار داريم که در  چهار چوب يکي از 14 محور ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه به زودي اجرا خواهد شد. معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده، ضرورت احياي کانون‌هاي فرهنگي، ‌اجتماعي، سمن‌ها و تعاوني‌هاي کار‌آفريني بانوان را يادآور شد و گفت: دولت يازدهم طرحي را در دست بررسي دارد که بر اساس اين طرح جامع توانمند‌سازي همه‌جانبه اقتصادي بانوان در اولويت است. ايشان تصريح کرد: در همه استان‌ها سعي کرديم با همکاري مشاوران استانداران در امور بانوان اين طرح‌هاي اقتصادي و اشتغالزا را براي بانوان آماده کنيم و در استان اردبيل نيز اين کار تاکنون نتايج خوبي را به همراه داشته است. معاون رييس جمهور، بهبود وضعيت زنان را از راهکارهاي دولت تدبير و اميد بيان کرد و گفت: رسيدگي به وضعيت معيشتي خانواده‌ها، توانمندي‌سازي اقتصادي زنان از طرق مختلف و تهيه بسته اشتغال پايدار زنان انجام شده که شامل دو گروه اصلي زنان جامعه است که هم زنان آسيب‌پذير و سرپرست خانواده را شامل مي‌شود و هم شامل دختران فارغ‌التحصيل دانشگاهي است که بخشي از آنها همچنان بيکار هستند. وي افزود: اين برنامه از طريق توسعه خود اشتغالي ، مشاغل مبتني بر آي تي ، مشاغل خانگي و کارآفريني با حمايت دولت مورد تاکيد قرار گرفته است. وي گفت: با استفاده از توانمندي ها و ظرفيت سازمان هاي مردم نهاد بايد بتوانيم بيشترين برنامه هاي خود را محقق کنيم. وي عنوان کرد: نبايد منتظر استخدام‌هاي دولتي و يا اشتغال اداري بود بلکه در قالب تعاوني‌هاي اقتصادي و کار‌آفريني از زنان حمايت مي‌شود و سعي بر اين است تا در قالب مشاغل مبتني بر فناوري‌هاي جديد و دانش‌بنيان و همچنين واحدهاي توليدي و تعاوني‌هاي کار‌آفريني توان آنها را به خوبي به کار گيريم. مولاوردي در مورد بيمه تأمين اجتماعي زنان نيز افزود: دولت براي تامين آتيه بانوان به ويژه بانوان خانه‌دار برنامه‌هايي را در حال اجرا دارد. وي از آماده‌سازي ارزش‌گذاري کار خانگي زنان و ارائه لايحه بيمه زنان خانه‌دار براي تصويب نهايي به مجلس خبر داد و گفت: در زمينه ارائه تسهيلات به زنان شاغل با هدف حمايت از اين بانوان تلاش و کوشش بر اين است تا زمينه حرکت تحولي خوب فراهم آيد. معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده در پايان فعاليت بيش از يک‌هزار و 700 سمن در کشور را با محوريت حوزه زنان و خانواده يادآور شد و بيان کرد: بيش از يک هزار و 700 سمن در کشور در حوزه زنان و خانواده فعاليت دارند و بسته به فعاليت آنها و مسووليت هايي که ايجاد شده در حال بررسي برخي نارسايي ها و برخي محدوديت ها هستيم تا با جذب آنها بتوانيم در اين عرصه مثبت سازنده و قوي عمل کنيم. همچنين در حال ايجاد بانک اطلاعاتي سازمان‌هاي مردم‌نهاد و سمن‌ها هستيم تا با تنوع بيشتر بتوانند کارهاي اجرايي را به خوبي انجام دهند. ·         برنامه هاي معاون امور زنان و خانواده به عنوان فرستاده ويژه رئيس جمهور  مراسم استقبال ورودي شهر نير معاون رئيس جمهور به هنگام ورود به شهرستان نير طي مراسمي مورد استقبال مردم و مسئولين استان قرار گرفت . 1-     حضور در گلزار شهدا و اداي احترام به مقام شامخ شهداي نير معاون رئيس جمهور در سفر استاني هيات دولت به استان اردبيل به عنوان نماينده رئيس جمهور در شهرستان نيرحضور يافت و پس از استقبال رسمي در گلزار شهداي شهرستان نير به مقام شامخ شهدا اداي احترام نمود . 2-     افتتاح بازارچه خود اشتغالي عرضه محصولات بانوان شهرستان نير در ادامه اين سفر، روز پنجشنبه بازارچه خود اشتغالي عرضه محصولات بانوان شهرستان نير با حضور معاون رييس جمهوري در امور زنان و خانواده افتتاح شد. اين بازارچه که در منطقه نمونه گردشگري بولاغلار به همت کانون فرهنگي ، اجتماعي نير و اداره ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري شهرستان ايجاد شده است، 28 غرفه از توليدات بانوان شهرستان نير داير شده و قرار است هر جمعه در اين منطقه فعال باشد. معاون رييس جمهوري در امور زنان و خانواده پس از افتتاح اين بازارچه از غرفه هاي آن بازديد و با بانوان توانمند منطقه از نزديک گفت و گو کرد. بانوان هنرمند و کارآفرين شهرستان نير که با توانايي خود انواع محصولات کشاورزي ، صنايع دستي و بسته بندي محصولات توليد مي کنند نيز در اين ديدار به بيان مشکلات حوزه کار خود پرداخته و از معاون رييس جمهوري درخواست مساعدت کردند. معاون رييس جمهوري پس از شنيدن دردل ها و مشکلات بانوان توليدگر نيري نسبت به حل اين مسائل و پيگيري آنها قول مساعد داد. لازم به توضيح است  ، بازارچه خود اشتغالي عرضه محصولات بانوان شهرستان نير در منطقه نمونه گردشگري بولاغلار به همت کانون فرهنگي ، اجتماعي نير و اداره ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري شهرستان ايجاد شده است. 3-      بازديد از مجتمع آب درماني و گردشگري آفتاب نير   فاز اول دهکده گردشگري سبلان شهرستان نير در استان اردبيل با حضور معاون رئيس جمهور به بهره برداري رسيد. اين دهکده گردشگري يکي از طرح هايي است که از هشت سال پيش رکورد طولاني ترين پروژه هاي عمراني استان اردبيل را شکسته بود. طرح جامع دهکده گردشگري سبلان در راه اصلي نير ، سراب در پنج کيلومتري شهرستان نير در 110 هکتار با سرمايه گذاري بخش خصوصي مطالعات تفضيلي خود را آغاز کرد. اين طرح در جهت احياي ظرفيت هاي گردشگري شهرستان نير و توسعه صنعت توريسم اجرا مي شود و مي تواند گردشگري اين شهرستان را متحول کند. معاون رييس جمهوري در امور زنان و خانواده به نمايندگي از رييس جمهوري روز پنجشنبه در آيين افتتاح اين پروژه گفت: شهرستان نير ظرفيت هاي مناسبي در بخش گردشگري دارد. وي افزود: اين شهرستان در ورودي استان اردبيل قرار گرفته و داراي چشم اندازهاي طبيعي زيبا ، ديدني و آب گرم هاي متعددي است که ورود بخش خصوصي و سرمايه گذاري در اين بخش موجب رونق اقتصادي و توسعه گردشگري منطقه مي شود. وي اظهار کرد: فاز اول اين پروژه در زميني به مساحت 5/5 هکتار با 75 ميليارد ريال سرمايه گذاري توسط بخش خصوصي احداث شده است. وي گفت: دولت براي رسيدن به هدف رشد و روزنه اقتصادي نياز به مشارکت بخش خصوصي و مشارکت مردمي دارد. وي افزود: لازمه موفقيت دولت بهره گيري از مشارکت بخش خصوصي و نهادهاي مدني است. وي گفت: طرح جامع گردشگري کشور در حال آماده شدن است و با تحقق آن کشور به قطب گردشگري سلامت در منطقه تبديل خواهد شد. وجود ظرفيت هاي گردشگري شهرستان نير از جمله آب هاي معدني حمام ، قينرچه ، ايستي سو ، سقزچي و بوشلو ، منطقه نمونه گردشگري بولاغلار ، کاروانسراي شاه عباسي ، قلعه باستاني بويني يوغون ، پل تاريخي قرمزي کورپي، دژ و پناهگاه زير زميني گلستان و سد مخزني يامچي موجب شده اين شهرستان در فاصله 35 کيلومتري از مرکز استان به عنوان يکي از مناطق مستعد توسعه گردشگري شناخته شود. 4-     افتتاح پروژه گاز رساني مرکز دهستان رضا قلي قشلاقي معاون رئيس جمهور  روز پنجشنبه در آيين افتتاح دو پروژه گازرساني در روستاي رضاقلي شهرستان نير شرکت نمود . ايشان در طي بازديد از اين پروژه ها توضيح داد : دولت بدون مشارکت مردم و همراهي بخش خصوصي نمي تواند موفق باشد. وي گفت: دولت تدبير و اميد در اين زمينه برنامه خاصي دارد و براي جلب مشارکت بخش خصوصي مشوق هايي در نظر گرفته است. مديرعامل شرکت گاز استان اردبيل نيز در اين آيين از افتتاح پروژه هاي گازرساني به 30 روستاي استان اردبيل در هفته دولت خبر داد و گفت: با بهره برداري از اين پروژه ها بيش از يک هزار و 500 خانوار روستايي استان به جمع مشترکين گاز طبيعي خواهند پيوست. وي افزود: در هفته دولت اهالي روستاهاي آقا يارلو ، خوش آباد ، صالح قشلاقي ، گودلر ، مسجد محله ، نظرعلي کندي ، هشنه ، يوزباش محله سي ، قاضي کندي ، قلعه ، جله گران ، خانقاه عليا و نوده از توابع شهرستان نمين ، روستاهاي بيجق و احمد بيگلو از توابع شهرستان مشگين شهر ، روستاهاي مستان آباد و رضا قلي قشلاقي از توابع شهرستان نير و روستاهاي کورامالو ، اوچبلاغ ، زهرا ، سيدلر زهرا و خط تغذيه موران از توابع شهرستان گرمي بهره مند مي شوند. وي اظهار کرد: روستاهاي گنديشمين ، زردآلو ، زيوه ، حميدآباد ، بودالالو ، دليلو ، محمودآباد ، حفظ آباد و گورادل از توابع شهرستان اردبيل نيز با 145 کيلومتر شبکه گذاري و با اعتبار 124 ميليارد ريال از تسهيلات گاز طبيعي برخوردار خواهند شد. ايشان همچنين به بهره مندي بالغ بر پنج هزار و 800 مشترک جديد در چهار ماه گذشته اشاره کرد و افزود: هم اکنون مجموع مشترکين برخوردار از نعمت گاز طبيعي در استان به بيش از 355 هزار مشترک رسيده است. وي بيان کرد: پروژه گازرساني به دو روستاي رضاقلي قشلاق و مستان آباد از توابع بخش مرکزي نير با صرف پنج ميليارد و 500 ميليون ريال اجرا و با افتتاح اين پروژه 123 خانوار از گاز طبيعي بهره مند شدند. 6- آيين پرده برداري از 15 پروژه عمراني و اقتصادي در شهرستان نير در ادامه سفر استاني هيات دولت به استان اردبيل نماينده ويژه رييس جمهور در شهرستان نير،‌ 15 پروژه عمراني و اقتصادي را افتتاح نمود . ايشان در  اين آيين پرده برداري ضمن اشاره به اراده مصمم دکتر روحاني در تحقق شعارهاي انتخاباتي خود افزود: تحقق برنامه هاي دولت در اشتغال جوانان و زمينه فعاليت جوانان تحصيل کرده و نخبه بدون توجه به مسائل حاشيه اي در اولويت برنامه ها قرار دارد. وي گفت: برنامه هاي دولت بر افزايش توليد و توزيع عادلانه درآمد ملي ، کنترل نسبي تورم و آسان کردن شرايط بسيار سخت زندگي مردم متمرکز شده است. وي بيان کرد: دولت در اين زمينه بسته پيشنهادي خود با هدف خروج غير تورمي از رکود را به مجلس ارائه کرده و هيات دولت نيز جلسات فشرده اي برگزار کرده است. معاون رئييس جمهور اظهاراميدواري نمود نمايندگان مجلس در اين زمينه همراهي لازم را داشته تا اين بسته در کشور به اجرا درآيد تا از اين وضعيتي که حاکم بر جامعه است خارج شويم و جامعه به سوي اشتغال زايي ، افزايش توليد ، رشد سرمايه گذاري هاي خارجي و توسعه گردشگري حرکت کند. وي در بخش ديگري از سخنان خود سياست خارجي دولت را قابل تحسين دانست و افزود: مسير مذکرات به درستي و با رهنمودها و نظارت مقام معظم رهبري پيش مي رود و آقاي رييس جمهوري بارها اعلام کرده اند تعامل سازنده با جهان هدف و اولويت دولت است. وي گفت: تحريم هاي ناعادلانه و ظالمانه مردم ايران و کيان کشورمان را نشانه رفته و اين تحريم ها بايد با تدبير در کنار حفظ حقوق هسته اي ملت از ميان برداشته شود . در ادامه اين آيين، فرماندار شهرستان نير هم با اشاره به موقعيت جغرافيايي اين شهرستان و قرار گرفتن در محور ارتباطي اردبيل ، تبريز گفت: درخواست اصلي اهالي اين شهرستان از دولت در صورتي که منطقه آزاد سبلان به تصويب هيات دولت برسد اين است که شهر نير هم جزو شهرهاي منطقه آزاد شده و زيرپوشش اين منطقه قرار بگيرد. وي تکميل زيرساخت هاي شهرک تخصصي آب و ناحيه صنعتي و مناطق نمونه گردشگري شهرستان را ضروري دانست و افزود: اگر اين زيرساخت ها آماده شود مقدمات و بستر ورود سرمايه گذاران بخش خصوصي و کارآفرين فراهم خواهد شد. گفتني است با بهره برداري از اين پروژه ها بيش از يک هزار و 500 خانوار روستايي استان به جمع مشترکين گاز طبيعي خواهند پيوست. برنامه هاي اختصاصي حوزه زنان و خانواده  1-     شرکت در کارگروه تخصصي زنان و خانواده استان اردبيل معاون رئيس جمهور در طي سفر به استان اردبيل در کارگروه تخصصي بانوان و خانواده استان حضور  يافت و از راه اندازي پورتال اطلاعاتي زنان کشور در هفته دولت امسال خبر داد. وي بيان داشت: در اين پورتال اطلاعات تمامي زنان کشور در همه حوزه ها و تخصص ها ثبت مي شود. ايشان با بيان اينکه تاکنون هيچ بانک اطلاعاتي در خصوص زنان استان هاي مختلف کشور نداشته ايم ، ادامه داد: اين موضوع باعث بروز مشکلاتي در نحوه گزينش و معرفي بانوان برجسته و نخبه به پست هاي مهم شده است. وي در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده در معاونت امور زنان و خانواده گفت: بررسي طرح ها و لوايح تامين امنيت زنان در برابر خشونت ، حمايت از کودکان ، بيمه زنان خانه دار ، افزايش زمان مرخصي زايمان و اعمال حق عائله مندي در حقوق کارمندان زن در دست بررسي اين معاونت براي تصويب است. مدير کل امور بانوان و خانواده استانداري اردبيل هم در اين جلسه ميزان اشتغال به کار زنان استان را 13 درصد اعلام کرد و گفت: 44/25 درصد از زنان استان بيسواد هستند که ميانگين کشوري بيسوادي زنان 9/18 درصد است. وي با اشاره به ازدواج 9درصدي دختران استان اردبيل در سنين زير 15 سال افزود: ميانگين ازدواج دختران در کشور در سنين زير 15 سال پنج درصد است. وي با اشاره به معضلات اجتماعي استان اردبيل گفت: هم اکنون استان اردبيل با معضلات اجتماعي زيادي در حوزه بانوان دست و پنجه نرم مي کند و در حال حاضر رتبه 11 کشوري را در بحث طلاق به خود اختصاص داده است. اهم مطالب مطرح شده از سوي نمايندگان دستگاههاي مختلف در جلسه به شرح ذيل مي باشد . اداره ميراث فرهنگي و گردشگري : -          عدم ارائه تسهيلات بانک با بدهي هاي پائين -          عدم وجود بازار هاي عرضه مستقيم توليدات -          کاهش صادرات -          ضرورت حمايت جهت حضور در نمايشگاههاي خارجي -          افزايش قيمت مواد اوليه سازمان جهاد کشاورزي : -          حدود 40 ? محصولات کشاورزي را زنان در دنيا توليد مي کنند -          امکان کاشت و برداشت زعفران در استان به دليل کمبود منابع مالي وجود ندارد . -          ارائه مشاوره دوره تسهيل گري در روستا ها توسط سازمان وجود دارد . -          تاسسيس صندوق اعتبارات خرد زنان احساس مي شود . -          تعاوني زنان روستايي تاسيس شود . -          ارائه تسهيلات به کار آفرينان زن استان ضروري است . -          موانع توسعه فعاليت زنان روستايي بررسي شود . -          فقر اقتصادي در خانوار ها و عدم استقلال مالي و فکري زنان روستايي مشهود است . -          شناسه دار بودن محصولات خرد صنايع دستي زنان روستايي -          مرکز رشد و کار آفريني مختص زنان روستايي تاسيس شود . -          بازارچه هاي توليدي راه اندازي شود .   کار ، رفاه و تامين اجتماعي :‌ -          ضرورت تامين بخشي از هزينه هاي شرکت در نمايشگاههاي داخلي و خارجي و اعطاي تسهيلات با وثيقه هايي غير از چک و سفته -          بيش از يک سوم شاغلين در کارگاهها بيمه نيستند . -          قوانين حمايتي به جاي کارساز بودن مشکل ساز شده اند . -          اولين اختلاف عمدتاً آخرين اختلاف کارگري – کارفرمايي است که منجر به اخراج زناان اکارگر مي شود . -          ضرورت ايجاد بانک اطلاعاتي بانوان -          ضرورت تخصيص اعتبار خود اشتغالي بانوان -          ايجاد برنامه هايي ويژه صداو سيما -          پرداخت بخشي از حق بيمه و معافيت از ماليات کارفرمايان -          تعيين تکليف قطعي بيمه به زنان خانه دار -          ايجاد مجتمع هاي فرهنگي و و رزشي بانوان دانشگاه علوم پزشکي اردبيل : -          افزايش بروز سرطان در استان و مرگ و مير ناشي از آن در ميان زنان -          استان آذر بايجان و اردبيل رتبه اول سرطان معده در کشور را داراست . -          سرطان پستان رتبه چهارم سرطان ها در استان است -          مرکز تحقيقات سرطان برنامه هاي غربالگري را بايد در اولويت قرار دهد -          بيمارستان هاي تخصصي براي زنان در استان تاسيس شود . -          افزايش وزن و چاقي بانوان در استان ( ضرورت اجراي طرح سبا – سلامت بانوان ايراني -          اصلاح سبک زندگي و تغذيه -          افزايش بيماري هاي اعصاب و روان و خودکشي -          آموزش مهارت هاي زندگي -          تقويت بارو هاي ديني -          آموزش بهداشت رواني در مدارس -          اتخاذ سياست هاي اقتصادي و اشتغال زايي -          بررسي وضعيت مرخصي 9 ماه براي حقوق بگيران از سازمان تامين اجتماعي -          افزايش سوء مصرف مواد در ميان زنان رتبه پنجم کشوري استان ( از نوع مواد صنعتي در حال گسترش است ) -          ضرورت حمايت از فرزنداان و همسران معتادين -          فرهنگ سازي و آموزش خانواده ها -          اشتغال زايي اداره کل جوانان و ورزش : -          عدم وجود مسئول امور ورزش بانوان در استان اردبيل -          سالن اختصاصي براي ورزش بانوان در استان وجود ندارد . -          در تمام شهر هاي کشور سالن حجاب افتتاح شده است ولي در اختيار بانوان داده نشده است . -          ورزش در آموزش و پرورش در سال هاي گذشته تعطيل شده است . -          فقر حرکتي بانوان 71? شده است . -          لازم است 50 درصد اعتبارات هيئت هاي ورزشي در اختيار بانوان قرار گيرد . -          بودجه جاري استان هايي که کلان شهر نيستند کفاف نمي دهد . -          بودجه سلامت بيشتر به درمان اختصاص مي دارد و نه پيشگيري مدير کل بانوان استان :‌ -          توريسم سلامت در استان ( بيمارستان اختصاصي زنان )‌ -          تاسيس مجتمع ورزشي بانوان -          ايجاد بازارچه هاي دائمي فروش محصولات زنان -          حمايت از تعاوني ها و اعطاي تسهيلات بتصره دار -          تفادوت فاحش نرخ اشتغال زنان و مردان -          رتبه 11 کشوري در طلاق -          ازدواج زير 15 سال ( 9 درصد که 4 درصد از ميانگين کشور بالاتر است ) -          اميد به زندگي 72 است در حاليکه ميانگين کشوري 74 سال است . -          پارک بانوان در شهر اردبيل نياز است و 600 ميليون اعتبار براي تکميل پارک بانوان نياز است -          8 مورد صندوق اعتبارات خرد در مقايسه با 700 مورد در کشور -          توجه ويژه به زنان آسيب ديده و در معرض آسيب و سرپرست خانوار -          ضرورت اختصاص ويژه براي حوزه زنان و خانواده -          ضرورت تدوين دائره المعارف زن استان -          ضرورت حمايت از زنان مولف و نويسنده -          ضرورت حمايت از پايان نامه ها -          ضرورت تاسيس شرکت سرمايه گذاري زنان در استان اردبيل 2-    ديدار با اعضاي ستاد بانوان دکتر روحاني در استان اردبيل معاون رئيس جمهور طي برنامه اي با اعضاي ستاد بانوان دکتر روحاني ملاقات نمود و از نزديک در جريان مسايل و ديدگاههاي آنان قرار رگفت . 3-   بازديد از تعاوني برگ سبز در شهرستان نمين (نماينده معاونت ) نماينده معاونت امور زنان و خانواده  از شرکت تعاوني کشت و توليد گياهان دارويي «برگ سبز نمين»ديدار کرد . وي در اين ديدار گفت: دولت تدبيرو اميد، با گفتمان و برنامه هاي نجات اقتصاد، احياي ارزش هاي اخلاقي و تعامل با جهان، به استان سفر کرده و معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري نيز به منظور آسيب شناسي مسايل و مشکلات موجود در حوزه زنان و خانواده در استان حضور پيدا کرده است. وي بيان کرد: يکي از سياست هاي تعريف شده اين معاونت، حمايت از کارآفرينان زن در قالب بنگاه هاي اقتصادي خرد و کوچک مي باشد. مدير عامل شرکت«برگ سبز نمين»، نيز در اين بازديد گفت: اين پروژه با هدف ايجاد اشتغال، در زمينه توليد و کشت گياهان دارويي اجرا و توانست براي 35نفر ايجاد اشتغال کند. شفاعت افزود: با توجه به شرايط جوّي حاکم برمنطقه و اين که امکان رويش گياهان دارويي، تنها در شش ماه اوّل سال وجود دارد و چون هدف اصلي اين پروژه ايجاد اشتغال پايدار بوده ، براي شش ماه دوّم سال وارد بخش صنعت غذايي شديم طوري که شاغلين در نيمه دوّم سال به توليد و بسته بندي موادّ غذايي مشغول شدند. وي با اشاره به مسايل و مشکلات موجود در اين شرکت، عمده ترين مانع را اعطاي تسهيلات بانکي با سود بالا دانست و افزود: ما براي توسعه و بسط اين مجموعه، نيازمند بسته هاي حمايتي هستيم. شفاعت، عدم وجود راه اختصاصي اين پروژه را، از ديگر مشکلات موجود دانست و گفت: سال قبل به خاطر بارش باران و برف وضعيّت نابسامان راه، حدود يک ماه اين شرکت تعطيل شد. 4-    ديدار با مادر شهيد اهل تسنن ( فرض اله اسودي ) در شهرستان عنبران(نماينده معاونت ) نماينده معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده، در راستاي پاسداشت ميراث داران انقلاب اسلامي، با خانواده اهل تسنّن، شهيد «فرض اله اسودي عنبران» که در سن 21 سالگي در شهر پيرانشهر به شهادت رسيده است، ديدار و از نزديک در جريان مشکلات و مسايل اين خانواده مکرّم قرار گرفت و بر رفع مشکلات آن ها تاکيد کرد. 5-    ديدار با مادران شهيدان حميد و محمد کريمي (نماينده معاونت ) نماينده معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده، با خانواده شهيدان «حميد و محمّد کريمي» که در 22 سالگي در شهر مريوان، به درجه عالي شهادت نايل آمده بود، ديدار کرد. نماينده معاونت، در اين ديدارها با اشاره به اين که، خانواده‌هاي معظّم شهدا، سرمايه عظيم و يک پشتوانه قوي براي انقلاب اسلامي و دولت تدبير و اميد هستند، افزود: به منظور اجراي فرامين و منويّات مقام معظّم رهبري در جهت زنده نگه داشتن نام و ياد شهدا و تجليل از اساتيد و معلّمان صبر و ايثار اين برنامه در سفرهاي استاني در حوزه معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري تعريف گرديده است. وي، دامن مادران شهدا را مصداق محلّ عروج و معراج شهدا ناميد و دستيابي شهدا را به بالاترين درجه تکامل و معراج آن ها را مرهون معرفت و تلاش مادران شهدا در تربيت اين برگزيدگان صالح خداوند دانست. وي تصريح کرد: رفع مشکلات خانواده هاي شهدا از سوي مسئولان امري ضروري است و همه مسئولان بايد قدر و ارزش شهدا را پاس بدارند و در جهت نيل به اهداف و آرمان هاي شهدا تلاش کنند. وي افزود: مطمئنا بالاتر از شهادت در راه خدا چيز ديگري تصوّر نمي شود؛ نماينده معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده همچنين گفت: شهيدان بهترين و ارزشمندترين الگو براي ملّت ايران به ويژه جوانان هستند و جوانان ما امروز با تدبير و اميد و با الهام گيري از شهيدان والا مقام گام هاي استوار موفّقيّت را بر مي دارند. ايشان همچنين با اشاره به در پيش بودن هفته دولت افزود: برگزيدن و انتخاب شعار «آرامش و اميد» براي هفته دولت به جا و شايسته و داراي موضوعيّت بوده، در واقع نشان از اقدامات دولت جهت بازگشت آرامش به فضاي سياسي و اقتصادي و اجتماعي کشور بوده و هم نشان از تلاش دولت در جهت پاسداشت و حفظ اميد شکل گرفته در بين مردم مي باشد. 6-    ديدار با نخبه علمي زن استان ( آوا جوان شاياني ) (نماينده معاونت ) نماينده معاونت امور زنان و خانواده طي سفر کاروان تدبير و اميد به اردبيل با نخبه علمي زن استان ملاقات نمود . وي در اين ديدار گفت : دولت توجه ويژه اي به نخبگان داشته و بر اساس آمارها ميزان مهاجرت نخبگان به خارج از کشور کاهش يافته است. وي با بيان اينکه سياست دولت بر چابک سازي دستگاه هاي اجرايي است ، ادامه داد : در همين راستا تلاش مي شود نخبگان در توسعه و آباداني کشور نقش ايفا کنند. او بيان کرد: دولت قصد دارد با هدف ترويج مسووليت اجتماعي در سازمان هاي مردم نهاد گام هاي مهمي بردارد تا از ظرفيت نخبگان وسازمان هاي مردم نهاد استفاده بهينه اي داشته باشد. آوا جوان شاياني نفر برگزيده کنکور سال 91 بوده و هم اکنون در دانشگاه علوم پزشکي تهران مشغول تحصيل در رشته پزشکي است. 7-    ديدار با نخبه ورزشي زن استان ( ژاله کاردان ) (نماينده معاونت ) نماينده معاونت امور زنان و خانواده با ژاله کاردان نخبه ورزشي بانوان استان اردبيل ديدار نمود . وي  گفت : چشم انداز معاونت امور بانوان رياست جمهوري تحقق تعادل و توازن جنسيتي در تمامي جنبه هاي زندگي زنان است ايشان بيان کرد: سعي خواهيم کرد زنان بتوانند در جامعه و خانواده بيشترين کارآمدي و تاثير را داشته باشند. اوگفت: هم اکنون شرايط حضور بانوان در عرصه هاي ملي و بين المللي ورزشي فراهم شده و بايد مسوولان در تسهيل اين شرايط براي حضور بيشتر بانوان تلاش کنند. وي حضور زنان در عرصه ورزش را در سلامتي و افتخارآفريني براي کشور بااهميت دانست و گفت: هم اکنون فقر حرکتي بانوان در جامعه باعث بروز بسياري از مشکلات جسمي و حرکتي براي اين قشر شده است. وي افزود: اگر سلامتي زنان و مادران تضمين شود موفقيت خانواده ها نيز به تبع چشمگير تر خواهد شد. وي موفقيت بانوان ورزشکار در عرصه هاي بين المللي را افتخاري براي کشور دانست و حمايت از اين قشر را وظيفه مسوولان ذکر کرد. ايشان در ادامه ضمن تقدير از خانواده ژاله کاردان به محدوديت ابزارهاي دولتي در استان ها اشاره کرد و ظهور قهرمانان ورزشي از استان ها را نتيجه تربيت و رسيدگي صحيح خانواده ها دانست. مدير کل امور بانوان و خانواده استانداري اردبيل نيز در اين ديدارها تعداد نخبگان علمي ، فرهنگي و ورزشي استان را قابل توجه دانست و خواستار استفاده از ظرفيت هاي علمي اين افراد در اداره و توسعه کشور شد. وي توجه دولت به نخبگان کشور را در کاهش فرار مغزها موثر دانست و اين امر را در توسعه و آباداني کشور با اهميت خواند. ژاله کاردان نيز قهرمان پرتاب ديسک کشور و دانشجوي سال آخر رشته مهندسي کشاورزي است. 8-    ديدار با دهياران زن و نمايندگان زن عضو شوراي اسلامي شهرها و روستاها(نماينده معاونت ) نماينده معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده، با دهياران زن و نمايندگان زن عضو شوراي اسلامي شهرها و روستاهاي استان اردبيل ديدار نمود . در اين ديدار ايشان اظهار کرد: حضور زنان توانمند در جامعه مطابق فرموده امام راحل و همسو با حرکت و سياست هاي انقلاب اسلامي بوده و ايشان فرمودند زنان در مقدرات اساسي مملکت دخالت کنند. اين فرمايش بنيانگذار انقلاب حجت را بر ما تمام کرده و راه سومي را در برابر ديدگان آيندگان باز کرده است و اين راه بدون افراط و تفريط و به دور از تحجر و ابتذال است . وي تصريح کرد حضور متوازن زنان در اجتماع به عنوان نيمي از سرمايه کشور نشان از دموکراسي سالم دارد و زن و مرد به رغم اختلافات طبيعي در جامعه نقش دارند . وي با بيان اين مطلب که کشور نيازمند ايجاد تعادل و توازن در نگاه جنسيّتي است، خاطر نشان کرد: اين توازن در اشتغال، اقتصاد، فرهنگ و مسايل اجتماعي بايد درعمل نيز تجلّي يابد. نماينده معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده رياست جمهوري، با اعلام اين که تلاش ما ايجاد ساختار مناسب و ارتقاء آن براي جلب مشارکت بيشتر زنان در امور اجرايي و دولتي است اذعان نمود آسيب شناسي حوزه زنان بايد با نگاه تخصّصي و علمي صورت گيرد و معاونت امور زنان و خانواده توجّه خاصي به آن دارد. وي در پايان سخنان خود، با بيان اين مطلب که اولويت بخش زنان و خانواده را توانمندسازي زنان بر اساس توسعه کار آفريني دانست عنوان کرد : مشکل اشتغال زنان يک موضوع کشوري است، زنان نبايد منتظر اقدامات دولت در زمينه اشتغال باشند بلکه با کارآفريني و ايجاد تعاوني هاي زنان در رونق اقتصادي استان ها نقش ايفا کنند. وي گفت: با توجه به بازديدهاي صورت گرفته مي توانم بگويم در استان اردبيل فرصت ها و ظرفيّت هاي مناسبي براي زنان توانمند وجود دارد. نماينده معاونت تاکيد کرد: در برنامه ششم توسعه بايد به زنان توجّه ويژه شود و قانون آزمايشي مديريت خدمات کشوري در حال بازبيني است تا به قانون دائمي تبديل شود . نماينده معاون رييس جمهور درامور بانوان کشور با اشاره به اين که، مشکلات اشتغال زنان با شکاف ايجاد شده بيشتر از متوسط کشور بوده و شناسايي زنان کارآفرين و تعاوني ها و حمايت هاي عملي از آنها در مسير سرمايه گذاري و اشتغال زايي صورت خواهد گرفت. در اين جلسه عضو شوراهاي اسلامي شهر پارس آباد و کارمند کشت و صنعت مغان، عضو شوراي شهر خلخال، دهيار انزاب، دهيار روستاي سواره از توابع مشگين شهر عضو شوراي اسلامي شهر نمين به ارايه مسايل و پيشنهادات پرداختند که اهمّ مسايل و مشکلات به شرح زير مي باشد: 1 - عدم امنيّت شغلي، نداشتن کارت شناسايي با عنوان نام و سمت دهيار ، نداشتن بن خريد ، عدم دريافت وام، عدم بودجه کافي براي انجام کارهاي عمراني روستا . 2 – عدم توجّه به صنايع دستي، سنّتي و بومي، نبود زمينه اشتغال به کار، راکد بودن کارخانه سيمان در خلخال 3 – درخواست حمايت براي آب رساني به مرغ داري 4 – کمبود امکانات روستاها (کلاس هاي آموزشي و تفريحي) 5 –نبود پارک عمومي ، فرهنگسرا و مراکز تفريحي و رفاهي (پارک بانوان ) در شهرهاي استان 6 – عدم استفاده از بانوان در پست هاي حسّاس ، عدم توّجه به حق و حقوق زنان 7 – بيمه شوراها و دهياران 8- تعيين مصوّبه اي که دادن عوارض از جانب اهالي روستا را الزامي نمايد؛ مانند قبض گاز و برق و غيره که هر ماه با دادن قبض با عنوان قبض عوارض به خانه ها و صرف آن براي خود روستا و در آخر داشتن حقوق ثابت و استخدام اين قشر مظلوم و زحمت کش. 9 – نبود کارخانجات ،توليدات شغلي و بيکاري جوانان 10- عدم وجود سونوگرافي و دستگاه هاي سنگ شکن در شهرها 11- احداث زير ساخت هاي گردشگري ،پيگيري احداث کارخانه سيمان ، تسريع در عمليّات سد بفراجرد و جهت تامين آب شرب شهري و کشاورزي 9-     ديدار با مدير عامل تعاوني هاي بانوان کارآفرين زن استان (نماينده معاونت ) نماينده معاونت طي سفر به استان با کارآفرينان و تعاوني هاي توليدي بانوان در اردبيل ديدار نمود . وي در اين ديدار گفت :‌ تنها 5/14 درصد از فعاليت هاي اقتصادي در کشور توسط بانوان انجام مي گيرد. ايشان تاکيد کرد : کشور ما هم اکنون در شرايطي قرار گرفته که به سمت زنانه شدن سالمندي ، زنانه شدن سرپرستي  خانوار و زنانه شدن فقر حرکت مي کند. وي با بيان اينکه زنان به لحاظ اقتصادي و درآمدي وضعيت مطلوبي ندارند ، افزود: دولت يازدهم در نظر دارد تلاش خود را در جهت راه اندازي مشاغل خرد و کوچک  و توسعه مشاغل خانگي براي بانوان به کار بندد. نماينده معاونت امور زنان و خانواده  بانوان کارآفرين را از رزمندگان خط مقدم کشور در نبرد اقتصادي دانست و گفت: بانوان با حضور و مشارکت خود در بحث هاي اقتصادي باعث شکوفايي کشور مي شوند. مدير کل امور بانوان و خانواده استانداري اردبيل هم در اين ديدار تعداد تعاوني هاي توليدي بانوان استان را 403 مورد عنوان کرد و گفت: 167 مورد از اين تعاوني ها فعال ، 95 تعاوني راکد و 141 مورد نيز غيرفعال هستند. ايشان فعاليت هاي توليدي و اقتصادي بانوان را در حوزه هاي کاشت زعفران ، توليد و پرورش مرغ گوشتي و قاليبافي و صنايع دستي ذکر کرد. وي افزود: ايجاد بازارچه دائمي از جمله مطالبات بانوان استان است که بتوانند در ان توليدات خود را بدون واسطه گري دلالان به فروش برسانند. 10- ديدار با مديران عامل کانون هاي فرهنگي – اجتماعي زنان و مديران عامل سمن هاي حوزه زنان و خانواده هاي استان (نماينده معاونت ) نماينده معاونت با مديران عامل کانون هاي فرهنگي-اجتماعي زنان و سمن هاي حوزه زنان و خانواده استان اردبيل ملاقات نمود و اظهار کرد: دولت به جد از سازمان‌هاي مردم‌‌نهاد که گام جدّي را در تحقّق جامعه مدني برداشته‌اند حمايت مي‌کند و اين سمن‌ها را بسترساز مشارکت بالاي مردم مي‌داند. وي از اين تشکّل‌ها به عنوان سرمايه اجتماعي جامعه ياد کرد و گفت: به نظر رياست محترم جمهور سازمان‌هاي مردم‌نهاد نبايد ساخته دست دولت باشد بلکه بايد اين نهادها دولت‌يار و حتّي دولت‌ساز باشند. وي حضور فعّال سمن‌ها را در عرصه تصميم‌گيري و تصميم‌سازي ضروري و حياتي خواند و گفت: دولت در حلّ مشکلات و نارسايي سمن‌ها قدم‌هاي بلندي را برداشته است تا با همراهي و حمايت اين مجموعه‌ها بتواند با فقر، بي‌عدالتي،‌ نابرابري و آسيب‌هاي اجتماعي مقابله کند. نماينده معاون رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده، استفاده از ظرفيّت تشکّل‌هاي مردم‌نهاد را در اداره کشور به عنوان يک بازوي اصلي يادآور شد و افزود: دولت که در تلاش است امر برون‌سپاري را به خوبي انجام دهد سعي در استفاده از ظرفيّت سمن‌ها دارد تا به راحتي در اين برون‌سپاري موفق عمل کند. ايشان جامعه مدني قدرتمند و با صلابت را در سايه استمرار آموزش‌ها و حرکت‌هاي تحوّل‌آفرين نهادهاي غيردولتي برشمرد و افزود: دولت در تحقّق شعار خود در گذر از بحران اقتصادي ، احياي ارزش‌هاي اخلاقي و تعامل با دنيا سعي مي‌کند از ظرفيّت اين مجموعه‌هاي مردم‌نهاد استفاده کند. وي تصريح کرد: تلاش بر اين است تا نگاه امنيتي از بالاي سر سازمان‌هاي مردم‌نهاد برداشته شود تا آن ها بتوانند فعّاليّت خود را به صورت موثري انجام بدهند. در اين جلسه مسئول بنياد خيريه رفاه کودک استان ، مسئول جامعه زينب س ،  مدير عامل کانون فرهنگي- اجتماعي زنان اردبيل ، موسسه راهکار سعادت، بنياد پژوهان آگاه  به ارايه مسايل و پيشنهادات پرداختند که اهم مطالب ارايه شده به شرح زير مي باشد: 1-      تشکيل مجمع خيّرين و مشخّص شدن فعاليت هاي موسّسات خيريّه جهت جلوگيري از موازي کاري موسّسات 2-      تخصيص اعتبار براي کانون هاي فرهنگي و اجتماعي زنان و تامين مکاني براي کانون 3-       تجميع کانون فرهنگي- اجتماعي زنان با کانون پرورش فکري 4-      اختصاص يک طبقه از فرهنگسراي زنان در پارک بانوان، براي سازمان هاي مردم نهاد حوزه بانوان و خانواده 5-      تشکيل سازمان مردم نهاد مطالعات خانواده (مطالعات راهبردي خانواده و بانوان) 6-      تخصيص اعتبار براي تاسيس سازمان هاي مردم نهاد 7-      تشکيل شرکت تعاوني توسّط سمن ها (داراي دو مزيّت مهم: اشتغال زايي و تامين اعتبار از سود حاصله از شرکت تعاوني )   ( پيوست شماره يک ) ارتقاء وضعيت زنان استان اردبيل در قالب موافقت نامه هاي مشترک با دستگاه هاي اجرايي و سازمان ها در سال 1392   1-     نام پروژه: طرح تقويت شيوهاي ارتباطي و مهارتي براي دانش آموزان دختر در سراسر کشور(طرح مشکوه) ضرورت اجراي طرح: سنين 12 تا 18 سالگي اهميت فوق العاده اي در شکل گيري شخصيت و تکامل رفتاري افراد دارد و مرحله انتقال از کودکي به بزرگسالي است که با تغييرات سريع فيزيکي و رشد تفکر انتزاعي شروع مي شود. اين مرحله از زندگي مستلزم جدايي و استقلال بيشتر نوجوانان از والدين است. از عوامل خطر ساز اين دوره، تعارض بين والدين و مربيان با نوجوانان است. واژه تعارض به ناتواني در حل تفاوتها اشاره دارد و بيشتر با تنش، خصومت و پرخاشگري همراه است و اين تعارض بين والدين، مربي و نوجوانان در حدود 14- 15 سالگي به نقطه اوج خود مي رسد. لذا جهت برون رفت از اين دوران پر تلاطم، طرح فوق الاشاره اجرا شده است. نحوه اجرا: آموزش 460 نفر دانش آموز، والدين و مربيان مدارس پيرامون موضوع تقويت شيوه هاي مهارتي و ارتباطي در استان اردبيل (برگزاري 10 کارگاه به تفکيک براي دانش آموزان، اوليا، مربيان – 190 نفر دانش آموز- 190 نفر از والدين- 80 نفر مربي) دستگاه مجري: وزارت آموزش و پرورش                               اعتبار: 000/980/51 ريال     2-     نام پروژه: طرح بهبود وضعيتبهداشتي دانش آموزان دختر مدارس شبانه روزي در مناطق محروم سراسر کشور و تهيه بسته هاي بهداشتي(طرح بشري) ضرورت اجراي طرح: در راستاي ارتقاي وضعيت بهداشت و سلامت جسمي دانش آموزان دختر، پيشگيري از بروز بيماري هاي خاص در دوران بلوغ، فراهم سازي زمينه هاي دسترسي به امکانات بهداشتي براي دانش آموزان دختر محروم در مدارس شبانه روزي، اين طرح تنظيم شد تا از طريق ارايه بسته هاي بهداشتي و آموزش نحوه استفاده از آن در جهت ارتقاي سطح بهداشت و سلامت دختران جوان اقدام شود. نحوي اجرا: تهيه و توزيع بسته بهداشتي بين 200 نفر دانش آموز دختر دوره اول و دوم متوسطه مدارس شبانه روزي مناطق محروم، و آموزش نحوه استفاده از آن (شامل 12 بسته پد بهداشتي، يک عدد لباس ويژه ، يک عدد ژل بهداشتي) دستگاه مجري: وزارت آموزش و پرورش                               اعتبار : 000/000/4 ريال ( پيوست شماره دو)   گزارش اجمالي با نگاه آماري به وضعيت زنان استان چهارمحال و بختياري   در اين گزارش سعي شده است تا کلياتي از وضع استان در حد اطلاعات موجود[1] در حوزه هاي ذيل ارائه گردد: ü       بررسي روند وضعيت زنان در طول زمان در استان( مقايسه وضعيت زنان با خودشان) ü       مقايسه وضعيت زنان با مردان استان ü       مقايسه وضعيت زنان در نقاط شهري و روستايي استان ü       مقايسه وضعيت زنان استان نسبت به کل کشور   1.      شناخت ويژگي هاي عمومي استان جمعيت : بر اساس نتايج سرشماري سال 1390 ، جمعيت استان اردبيل ؛ 1248389 نفر برآورد شده است که به لحاظ توزيع جنسي ؛ 6/50 درصد مرد و 4/49 درصد زن بوده اند .   وضع خانوار: بعد خانوار استان در سال 1375، برابر 5.5 نفر بوده است ، در سال 1385 به 4.4 نفر رسيده و با ادامه ي روند کاهشي در سال 1390، بعد خانوار استان به 3.7 نفر رسيده است. کاهش بعد خانوار از يک سو بيانگر کاهش تعداد افراد خانواده در نتيجه‌ي کاهش باروري و زاد و ولد مي‌باشد و از سوي ديگر نشاني از افزايش تعداد خانواده هاي هسته اي[2] مي‌باشد. وضعيت زناشويي  بر اساس آمارهاي سال 90 ، مجموع جمعيت زنان ده سال به بالاي استان به لحاظ وضعيت زناشويي ، 4/61% داراي همسر ، 1/30 درصد هرگز ازدواج نکرده ، 7/7 درصد بي همسر بر اثر فوت همسر و 8/0 درصد بي همسر بر اثر طلاق مي باشند . شاخص نسبت طلاق به ازدواج براي اين استان در سال 1390 ، برابر با 11 درصد بوده که در مقايسه با رقم کل کشور   (3/16 درصد )در سطح پاييني قرار دارد. تعداد خانوارهاي استان اردبيل در سال 1390 شامل 302852 خانوار مرد سرپرست و 34416 خانوار زن سرپرست مي باشد به عبارت ديگر تنها 2/10 درصد خانوارهاي استان ، خانوارهاي زن سرپرست مي باشند، مقايسه نسبت خانوارهاي زن سرپرست به کل خانوارها در استان اردبيل نسبت به کل کشور ، نشان دهنده وضعيت مطلوب استان در قياس با رقم کشوري ( 1/12 درصد ) مي باشد . که نشان دهنده پايين بودن حجم زنان سرپرست خانوار استان نسبت به کل کشور است.   2.      بررسي وضعيت آموزشي استان Ø       نرخ با سوادي[3] ·         با نگاهي به آمار هاي جنسيتي استاني در مي يابيم نرخ با سوادي زنان و مردان در استان اردبيل، با يکديگر متفاوت است. با اينکه تفاوت نرخ باسوادي زنان در مقايسه با مردان در استان اردبيل رو به کاهش است، اما به نظر مي رسد مقدار اين کاهش اندک است. به طوري که در سال 1375 ميزان تفاوت نرخ با سوادي زنان در مقايسه با مردان 17درصد بوده (يعني نرخ باسوادي مردان 17درصد بيشتر از نرخ باسوادي زنان مي باشد) که در سال 1385 به 13 درصد و در سال 1390 با اندکي کاهش به 12 درصد رسيده است. ·         استان اردبيل چهارمين استاني است که داراي کمترين نرخ باسوادي زنان در کل کشور مي باشد. ·         مقايسه نرخ باسوادي زنان در مناطق شهري و روستايي اين استان نشان مي دهد که نرخ باسوادي زنان در نقاط روستايي در سال 1375 برابر با 56.8 درصد، در سال 1385، 65.2 درصد و در سال 1390 به 64.7 درصد رسيده است، که افزايش چشمگيري را نشان نمي دهد. اين در صورتي است که نرخ با سوادي زنان در نقاط شهري در سال 1375، برابر با 73.5 درصد، در سال 1385، برابر با 79.4 درصد و در سال 1390 به 80.1 درصد رسيده است، در نتيجه وضعيت زنان ساکن در نقاط شهري به لحاظ سواد و آموزش مناسب‌تر از وضعيت زنان ساکن در نقاط روستايي است. ·          از سويي ديگر فاصله نرخ باسوادي زنان در استان اردبيل و کل کشور نشان مي‌دهد که در تمام دوره هاي ذکر شده استان اردبيل به لحاظ شاخص سواد و آموزش وضعيت نامطلوب‌تري نسبت به کل کشور داشته است. بنابراين، نياز به توسعه سواد آموزي در اين استان وجود دارد.    3.      بررسي وضعيت شاخص‌هاي اقتصادي استان Ø       نرخ مشارکت اقتصادي[4] ·         در سال 1375، نرخ مشارکت اقتصادي زنان استان اردبيل، 7.8 درصد بوده است(يعني از هر 100 زن واقع در سن فعاليت ساکن در اين استان فقط، 7.8 زن مشغول به کار يا جوياي کار بوده اند). اين نرخ در سال 1385 به 13 درصد رسيده که نسبت به سال 1375 اندکي افزايش يافته و در سال 1390 به 10.8 درصد رسيده است که متأسفانه در مقايسه با سال 1385 کاهش يافته است. ·          بررسي نرخ مشارکت اقتصادي زنان و مردان استان، نشان مي دهد که درصد مشارکت اقتصادي زنان در مقايسه با مردان بسيار پايين مي‌باشد. ·         به علاوه بررسي نرخ مشارکت اقتصادي در نقاط شهري و روستايي در سال‌هاي 1375 و 1385، نشان مي دهد که اين نرخ در نقاط شهري کمتر از نقاط روستايي استان بوده و در سال 1390 ،در نقاط روستايي کمتر از نقاط شهري مي باشد. ·          همچنين مقايسه‌ي نرخ مشارکت اقتصادي زنان استان اردبيل در مقايسه با کل کشور نشان مي دهد که نرخ مشارکت اقتصادي زنان استان اردبيل پايين‌تر از کل کشور است. Ø       نرخ بيکاري[5] ·         نرخ بيکاري زنان در استان اردبيل در سال 1375، برابر با 17.0 درصد، در سال 1385 برابر با 19.2 درصد و در سال 1390 به 26.9 درصد رسيده است. ·         مقايسه نرخ بيکاري زنان و مردان استان در سالهاي 90؛ 85؛75 نشان مي‌دهد که نرخ بيکاري زنان بالاتر از نرخ بيکاري مردان بوده است، بنابراين از نظر شاخص‌هاي اشتغال و بيکاري، وضعيت زنان استان نامطلوب‌تر از وضعيت مردان استان محسوب مي‌شود. ·         بررسي نرخ بيکاري در نقاط شهري و روستايي استان اردبيل نشان مي دهد که نرخ بيکاري زنان در سالهاي 1385 و 1390، در نقاط شهري بيش از دوبرابر نقاط روستايي است.(ضرورت کاربيشتر در نقاط شهري را نشان مي دهد) ·         بررسي نرخ بيکاري زنان استان اردبيل در مقايسه با کل کشور روند سينوسي را نشان مي دهد بدين ترتيب که در سال 1375 نرخ بيکاري زنان در استان بيشتر از کل کشور و در سال 1385 کمتر و در سال 1390 بيشتر از کل کشور مي باشد. 4.      بررسي وضعيت سلامت استان ·         شاخص هايي که در اين بخش از گزارش ارائه شده است برگرفته از گزارش نقش کليک است و به دليل محدوديت زماني با شاخص هاي منابع ديگر، مقايسه اي انجام نگرفته است. Ø       شاخص پوشش مراقبت‌هاي دوران بارداري ·         مراقبت‌هاي دوران بارداري که از اهميت بسزايي در تأمين سلامت مادر و جنين (نوزاد) برخوردار است، برنامه جامعي است از مراقبت‌هاي قبل از تولد که شامل رويکردي هماهنگ و يکپارچه به مراقبت‌هاي طبي و حمايت‌هاي رواني – اجتماعي بوده. و در شرايط بهينه قبل از حاملگي شروع مي‌شود و تا کل دوره قبل از زايمان ادامه مي‌يابد. ·         پوشش مراقبت‌هاي دوران بارداري( حداقل 6 بار) در استان اردبيل در سال 1379، 74 درصد بوده است که در مقايسه با پوشش مراقبت‌هاي دوران بارداري کل کشور در سطح پايين‌تري قرار داشته است.همچنين مقايسه پوشش مراقبت هاي دوران بارداري زنان استان اردبيل در سال هاي 1379 و 1389 ، نشان مي دهد که در سال 1389 سطح مراقبت‌هاي دوران بارداري هم در استان و هم در کل کشور افزايش يافته است. Ø       شاخص شيوع و استفاده از روش‌هاي پيشگيري از بارداري ·         درصد شيوع و استفاده از کل روش‌هاي پيشگيري از بارداري در زنان 49-15سال همسردار استان اردبيل در سال 1389 برابر با 75.14 درصد بوده که کمتر از مقدار اين شاخص در ميان زنان کل کشور (77.42 درصد) است Ø          شاخص زايمان در سن پايين بررسي درصد زايمان قبل از 18 سالگي زنان 24-20 ساله استان اردبيل در سال 1389 نشان مي دهد که از هر صد زايمان در استان اردبيل ، حدود11زايمان قبل از 18 سالگي رخ داده است . از مقايسه اين شاخص در استان اردبيل و کل کشور، اين نتيجه به دست مي آيد که، استان اردبيل زايمان‌هاي بيشتري را در سن قبل از 18 سالگي نسبت به کل کشور داشته است. لذا استان اردبيل درمورد شاخص ذکر شده در وضعيت نامطلوب‌تري در مقايسه با کل کشور قرار دارد.(ضرورت برنامه هاي آموزشي ) Ø       روش زايمان به طريق سزارين درصد زايمان به طريق سزارين(تعداد زناني که با روش سزارين زايمان کرده اند نسبت به کل زايمان ها ضربدر100)، در استان اردبيل در سال 1379 برابر با 25.1 درصد، در سال 1384 برابر با 43.1 درصد و در سال 1389 به 58.7 درصد رسيده است که روند افزايشي داشته است. همچنين مقايسه اين شاخص در استان اردبيل با کل کشور،   نشان مي دهد که درصد زايمان به طريق سزارين در استان اردبيل در سالهاي 1384 و 1389 بيشتر از کل کشور است. Ø       درصد شيوع بيماري هاي مزمن بررسي درصد شيوع بيماري‌هاي مزمن[6] در زنان 15 تا 54 ساله استان اردبيل در مقايسه با زنان کل کشور نشان مي دهد که از هر صد زني که در استان اردبيل ساکن بوده‌اند، 9.4 درصد مبتلا به بيماري‌هاي مفصلي، 4.6 درصد مبتلا به بيماري‌هاي قلبي عروقي، 1.7 درصد مبتلا به بيماري ديابت، 1.2 درصد مبتلا به بيماري‌ آسم و 3.0 درصد مبتلا به بيماري‌هاي پوستي بوده‌اند. در مقايسه با زنان کل کشور، زنان استان اردبيل در زمينه‌ي بيماري‌هاي ذکر شده (بجز بيماري‌هاي قلبي- عروقي و بيماري پوستي) وضعيت مطلوب‌تري دارند.   Ø       درصد آگاهي صحيح زنان در پيشگيري از ايدز بررسي درصد آگاهي صحيح زنان درباره پيشگيري از ايدز در گروه سني 24-15 ساله و 54-15ساله در سال 1389 در استان اردبيل نشان مي دهد که اين شاخص در ميان زنان 54-15 ساله به ميزان 23.07 درصد و در ميان زنان 24-15 ساله برابر با 18.57 درصد مي باشد.       در هر دو گروه سني درصد آگاهي زنان استان اردبيل در مقايسه با درصد آگاهي زنان کل کشور درباره         پيشگيري از ايدزکمتر بوده است. Ø       مصرف دخانيات مصرف دخانيات توسط زنان در استان اردبيل، در سال‌هاي 1383 و 1389 برابر با 2.3 درصد و 3.8 درصد مي باشد. همان‌گونه که آمارها نشان مي‌دهند مصرف دخانيات زنان استان اردبيل در سال 1389 ،5/1 درصد افزايش داشته است. Ø       شاخص رضايت از زندگي از هر صد نفر زن 24-15 ساله که در استان اردبيل ساکن بوده‌اند،87 درصد از زندگي با خانواده رضايت دارند،2/72 درصد رضايت از دوستان، 7/73 درصد رضايت از محل تحصيل ، 9/67 درصد رضايت از شغل فعلي، 6/70درصد رضايت از محيط زندگي و80 درصد رضايت از خود دارند ، درصد رضايت در موارد ذکر شده در استان اردبيل در مقايسه با رضايت زنان کل کشور از وضعيت نا مطلوب‌تري برخوردار است. تنها در شاخص رضايت از درآمد، وضعيت رضايت زنان استان اردبيل(65.9 درصد) بيشتر از ميزان رضايت زنان کل کشور (64.2 درصد) بوده است.     الويت هاي اعلام شده از طرف استان: براساس گزارش دانشگاه علوم پزشکي اردبيل ، پس از بيماريهاي قلبي و عروقي ، سرطان دومين عامل مرگ و مير در زنان استان اردبيل است . پنج سرطان شايع (غير از سرطان پوست )در زنان استان عبارتند از:سرطان پستان ؛ سرطان معده ؛ سرطان مري ؛ سرطان کولورکتال ؛ سرطان تخمدان . لذا در اين استان عنايت به امکانات تشخيصي (ماموگرافي)، درماني(مرکز راديوتراپي و شيمي درماني مجهز)و حمايتي (کلينيک هاي درد) مناسب براي بيماران سرطاني ،ضرورت دارد 5- بررسي وضعيت مشارکت سياسي زنان استان در دهه اخير زنان در استان اردبيل توانسته‌اند پست‌هاي سياسي بسيار محدودي را از آن خود کنند که تناسبي با جمعيت زنان استان نداشته و قابل مقايسه با پست‌هاي سياسي مردان استان نيست که اگر اين روند ادامه يابد با توسعه سياسي و جامعه پذيري سياسي زنان مغايرت داشته و به بررسي و تأمل بيشتري نياز دارد. 6- بررسي وضعيت آسيب هاي اجتماعي استان بررسي وضعيت آسيبهاي اجتماعي در جامعه زنان استان اردبيل در قياس با کل کشور و در قياس با وضعيت مردان استان ، بيانگر پايين بودن ميزان آسيبهاي اجتماعي زنان مي باشد .   Ø       سارقان زن در دهه اخير ميزان سرقت زنان استان اردبيل روند کاهشي دارد و کمتر از سرقت مردان استان است، از دلايل پايين بودن سرقت زنان استان مطلوبيت وضعيت اقتصادي زنان استان مي‌باشد. Ø       خودکشي و فرار زنان ودختران خودکشي زنان استان اردبيل طي سال‌هاي مورد بررسي روند سينوسي داشته به طوري که ميزان اقدام به خودکشي زنان در هر صدهزار نفر، در سال 1375 برابر با 3.98، در سال 1380 برابر با 2.53، در سال 1385 برابر با 1.47 و در سال 1390 به 2.11 رسيده است. نکته قابل توجه آن است که ميزان اقدام به خودکشي زنان استان از خودکشي زنان کل کشور و مردان استان کمتر بوده است. روند کلي حاکم بر وضعيت فرار زنان و دختران استان طي سال هاي 1380 تا 1390روندي افزايشي داشته است؛ واقعيت فرار زنان و دختران نشان دهنده وضعيت نابسامان زنان و دختران استان مي‌باشد که آن‌ها را به ترک خانه و خانواده و تن دادن به شرايط نا مساعد اجتماع وادار کرده است.  از آنجا که بررسي شاخص رضايت از زندگي نشان داده است ، درصد رضايت زنان از زندگي با خانواده، دوستان، محل تحصيل، شغل فعلي، محيط زندگي و رضايت از خود ، در استان اردبيل در مقايسه با رضايت زنان کل کشور از وضعيت نا مطلوب‌تري برخوردار است. تنها در شاخص رضايت از درآمد، وضعيت رضايت زنان استان اردبيل در مقايسه با کل کشور بهتر بوده است.،اين مسئله نشانگر ضرورت برنامه ريزي و توجه بيشتر به حوزه هاي فرهنگي، اجتماعي( نه لزوما اقتصادي) در مورد زنان استان مي باشد. Ø       نزاع و درگيري نزاع و درگيري زنان استان پايين است که از مهم‌ترين دلايلش شرايط فرهنگي حاکم بر استان مي‌باشد Ø       اعتياد ميزان زنان معتاد مواد مخدر که دستگير شده اند( در هر صدهزار نفر جمعيت زن)، در استان اردبيل، در سال 90، برابر با 14.8 است که در مقايسه با سال 1385 که برابر با 5.4 بوده، افزايش چشمگيري داشته است. که اين  مسأله،بسيار نگران کننده مي‌باشد. بررسي آمارها بيانگر اين مسأله است که ميزان زنان معتاد مواد مخدر که دستگير شده اند( در هر صدهزار نفر جمعيت زن) در استان اردبيل، کمتر از کل کشور مي باشد.   7- بررسي ساير شاخص هاي استان اردبيل Ø       ورزش به لحاظ وضعيت امکانات ورزشي ، هر چند طي سالهاي اخير شاهد بهبود ورزش بانوان مي باشيم ، در رابطه با فضاهاي ورزشي و حضور بانوان در عرصه ورزش حرفه اي همچنان کاستي هاي بسيار وجود دارد . در سال 1390 از 427 مکان ورزشي ويژه بانوان در کل کشور، مکان ورزشي ويژه بانوان در استان اردبيل که متعلق به وزارت ورزش و جوانان باشد وجود نداشته است. همچنين 388 مربي ورزشي فعال بوده اند که 188 مربي استان زن و 200 مربي مرد بوده است. در سال 1390 از ميان 25151 ورزشکار سازمان يافته استان 6385 نفر زن و 18766 نفر مرد بوده است. ضمنا از 89 داور فعال استان 33 نفر زن و 56 نفر مرد بوده است       تعداد ورزشکاران شرکت کننده استان در اردوهاي تيم ملي نيز ، 29 نفر بوده‌اند که از ميان آن‌ها 6 نفر زن و 23 نفر مرد بوده است . در سال 1390 ورزشکاران عضو تيم‌هاي ملي استان فقط 3 نفر مرد بوده است تمام آمارهاي بالا نشان دهنده شرايط نا مطلوب زنان در برابر مردان استان در برخورداري از اماکن ورزشي و فعالان حوزه هاي مختلف ورزش مي‌باشد . با توجه به مساحت و گستردگي شهرستان و آمار جمعيتي زنان ، افزايش امکانات ورزشي ويژه بانوان در سطح استان ضروري مي باشد. Ø       سازمانهاي مردم نهاد به لحاظ شاخص تعداد سازمانهاي غير دولتي زنان ، تعداد سازمانهاي غير دولتي زنان فعال در اين استان 37 سازمان مي باشد که تقريبا 2 درصد کل سمن هاي کشور را شامل مي شود .       Ø       تامين اجتماعي در سال 1390 در هر ده هزار زن استان اردبيل 777 نفر برخوردار از خدمات بيمه اي (شامل بيمه شده اصلي، اختياري، اجباري، خاص و توافقي) بوده‌اند که يک چهارم ميزان برخورداري مردان استان از خدمات بيمه اي است؛ در صورتي که در همين سال در هر ده هزار مرد استان 3340 مرد تحت پوشش بيمه هاي مذکور بوده‌اند که اين ميزان نشان مي‌دهد وضعيت بيمه و تأمين اجتماعي زنان اردبيل بسيار نامطلوب‌تر از مردان استان مي‌باشد. برنا مه هايي پيشنهادي براي کاهش معضلات زنان استان گسترش امکانات ورزشي ويژه بانوان افزايش امکانات و محصولات فرهنگي – هنري ويژه بانوان خاص دانش آموزان دختر افزايش تعداد مراکز وموسسات آموزش فني – حرفه اي ويژه بانوان آموزشهاي بهداشتي و مهارتهاي زندگي در استان افزايش دسترسي مردم استان به ويژه مناطق روستايي و محروم و مناطق صعب العبور به اقلام اصلي سبد غذايي شامل ميوه، سبزي، شير و لبنيات و گوشت از طريق افزايش سطح زير کشت زمين هاي کشاورزي و ترويج گلخانه هاي محلي راه اندازي بازارچه خود اشتغالي بانوان اشتغالزايي بانوان در زمينه محصولات کشاورزي – محصولات تبديلي حمايت از اشتغال بانوان در بخش صنايع دستي و گردشگري حمايت از گسترش سازمانهاي غير دولتي بانوان در سطح استان     ملاحظات اهم چالش هاي حوزه هاي مختلف زنان در استان اردبيل و راهکار هاي پيشنهادي :    سلامت و بهداشت 1- چاقي - يکي از مهم ترين و نگران کننده ترين وضعيت زنان استان در حوزه سلامت، اضافه وزن و چاقي است (بيش از 59درصد). - در پايلوت برنامه سبا (سلامت بانوي ايراني) در سال گذشته، در سرعين، چاقي و شاخص توده بدني بالا و تغذيه ناسالم، يکي از مشکلات شايع شناسايي شد (6/58 درصد) پيشنهاد : - ايجاد پارک هاي بانوان و تجهيز آن ها با وسايل ورزشي - افزايش باشگاه هاي ورزشي بانوان - توجّه مسئولين به ورزش بانوان و اختصاص اعتبارات لازم - آموزش تغذيه سالم 2- افزايش بروز سرطان بر اساس گزارش دانشگاه علوم پزشکي اردبيل، پس از بيماري هاي قلبي و عروقي، سرطان دوّمين عامل مرگ و مير در زنان استان اردبيل است. ضمن آنکه افزايش اميد به زندگي و درصد سالمندي، مسلّماَ باعث افزايش بروز سرطان خواهد شد.پنج سرطان شايع (غير از سرطان پوست) در زنان استان عبارتند از: 1 – سرطان پستان 2 – سرطان معده 3 – سرطان مري 4 – سرطان کولورکتال 5 – سرطان تخمدان استان اردبيل در بيماري هاي سرطان رتبه ي سوّم را در کشور داراست. پيشنهاد : 1- نياز به ايجاد مرکز تحقيقات سرطان شناسي در استان 2 - کمبود امکانات تشخيصي (ماموگرافي) ،درماني (مرکز راديوتراپي و شيمي درماني مجهّز) و حمايتي (کلينيک هاي درد) مناسب براي بيماران سرطاني و متمرکز بودن آنها در مرکز استان 3- ترويج زايمان طبيعي 4- احداث بيمارستان تخصّصي زنان 5-    انجام پژوهش در خصوص علل افزايش سرطان هاي رايج در زنان استان 6-    برنامه هاي منطقه اي غربالگري سرطان هاي شايع   3-     کاهش نرخ باروري نرخ باروري در استان به 8/1 رسيده است و از عوامل آن مي توان به  افزايش سنّ ازدواج و عدم تمايل جوانان به ازدواج و تک فرزندي زوجين جوان اشاره نمود . پيشنهاد: - سياست هاي تشويقي دولت براي فرزندآوري - اعطاي تسهيلات ازدواج نظير افزايش وام ازدواج و وام مسکن براي زوجين جوان - ايجاد صندوق توسعه کودک - کارآفريني و ايجاد اشتغال و امنيّت اقتصادي - فرهنگ سازي و تغيير نگرش خانواده ها توسّط رسانه هاي جمعي   4-  افزايش بيماري هاي اعصاب و روان و آمار خودکشي در زنان طبق روان سنجي به عمل آمده از دختران تعدادي از مدارس (در سال تحصيلي92-91)، بيش از 80 درصد دختران مورد پژوهش، از نظر سلامت رواني داراي مشکل هستند.   پيشنهاد: - آموزش هاي مهارت زندگي - تقويت باورهاي ديني - برنامه ريزي براي اوقات فراغت جوانان - آموزش بهداشت رواني در مدارس - ايجاد و گسترش مراکز مشاوره و مداخله در بحران - اتّخاذ سياست هاي اقتصادي در خصوص اشتغال زايي  5- افزايش سوء مصرف مواد در بين زنان - در زنان مطلّقه و متاهّل بيشتر است. - زنان از طريق همسران معتادشان آلوده مي شوند. - در زنان و دختران، فرار از منزل و روسپيگري را به دنبال دارد. پيشنهاد: - حمايت از همسران و فرزندان معتادان - ايجاد مراکز بازپروري ويژه بانوان مجهّز به مهد کودک و مراکز مراقبت از کودکان   صنايع دستي زنان تنوّع و تعدّد رشته هاي صنايع دستي و توليدات آن، استان اردبيل را در زمره استان هاي مطرح و توليد کننده انواع محصولات متنوّع صنايع دستي کشور، قرار داده است. بيش از 90 هزار نفر صنعت گر و هنرمند و بافنده در زمينه توليد بيش از 46 رشته صنايع دستي در سطح استان و در مناطق مختلف شهري، روستايي و عشايري فعّاليّت مي نمايند. بيشترين حجم توليدات صنايع دستي استان را توليد انواع زير اندازها از جمله فرش، گليم، مسند و ورني هاي منحصر به فرد ابريشمي و پشمي و ساير بافته هاي داري و غير داري به خود اختصاص داده است؛ امّا از نظر آماري، بيشترين ميزان و آمار اشتغال را بانوان و زنان در عرصه هاي توليد صنايع دستي به خود اختصاص مي دهند. در برخي از خانوارها، در آمد حاصل از توليدات صنايع دستي، به عنوان تنها منبع درآمد و در برخي از خانوارها، در کنار در آمدهاي حاصل از کشاورزي و دامپروري، به عنوان کمک هزينه زندگي، مورد استفاده قرار مي گيرد. علاوه بر توليد انواع محصولات صنايع دستي، توليد و فرآوري موادّ اوليّه مورد نياز در بافته هاي داري نيز، از مشاغلي است که بانوان در آن فعّاليّت مي نمايند. به طور خلاصه مي توان گفت، بانوان استان نقش اساسي را در توليدات صنايع دستي، از فرآوري موادّ اوّليّه تا توليد و عرضه آن ايفا مي نمايند. بيشترين ميزان آمار فعّالان در حوزه صنايع دستي را با بيش از 70 % بانوان به خود اختصاص داده اند. بافته هاي زيبا و متنوّع، اعم از بافته هاي داري و بافته هاي سنّتي استان، توانسته است در زمينه صادرات، جايگاه ويژه اي را در کشور پيدا و انواع محصولات صادراتي مزيّن کننده منازل و محافل علاقمندان و دوستداران صنايع دستي ايران، در خارج از کشور باشند. علاوه بر صادرات محصولات توليدي، عرضه و فروش آن در داخل کشور نيز از اهمّيّت خاصّي برخوردار و درآمد حاصل از فروش محصولات، تعادل نسبي در معيشت و رفاه خانوارهاي توليد کننده محصولات صنايع دستي به وجود آورده است. امّا عليرغم اين تفاسير، بانوان فعّال در عرصه هاي توليد صنايع دستي، مشکلات خاصّ خود دارند که به مواردي چند از اين مشکلات به طور اختصار اشاره مي گردد. 1 – افزايش ارزش موادّ اوّليّه مصرفي و عدم توان و تهيّه آن توسّط بانوان 2 – ورود موادّ اوّليّه نامرغوب و غير طبيعي به خصوص در زمينه موادّ اوّليّه بافته هاي داري به کشور و منطقه 3 – کاهش ميزان صادرات محصولات توليدي به خارج از کشور 4 – عدم ارايه تسهيلات بانکي کم بهره و بلند مدّت به بافندگان و توليدکنندگان 5 – عدم بازاريابي و بسترسازي مناسب براي صادرات 6 – استفاده از فضاهاي نامناسب به عنوان کارگاه هاي توليدي 7 – عدم وجود بازارهاي عرضه مستقيم توليدات در مناطق شهري و روستايي استان پيشنهادات: 1 – بستر سازي و ايجاد بازارچه هاي مرزي و بازارچه موقّت و دايمي عرضه محصولات صنايع دستي 2 – ارايه تسهيلات بانکي بلند و کم بهره به بافندگان و توليد کننده صنايع دستي 3 – تامين اعتبارات مورد نياز جهت آموزش هاي صنايع دستي بومي با هدف ارتقا سطح کمّي و کيفي توليدات در مناطق روستايي و عشايري استان 4 – ايجاد بستر و بازاريابي براي صادرات محصولات صنايع دستي به کشورهاي هدف 5 – برگزاري نمايشگاه هاي متعدّد عرضه محصولات صنايع دستي بانوان و تامين اعتبار مورد نياز آمار بانوان و زنان فعّال (تقريبي) در زمينه بافته هاي داري تحت پوشش اداره کلّ ميراث فرهنگي تعداد بافندگان در صنايع دستي: 1 – گليم بافي 14 هزار نفر 2 – ورني بافي 15 هزار نفر 3 – جاجيم بافي 5 هزار نفر 4 – بافته هاي سنّتي و محلّي 4 هزار نفر 5 – ساير رشته هاي صنايع دستي 2 هزار نفر وضعيّت زنان استان در زمينه صنايع دستي(فرش، گليم و ورني): - تعداد قاليبافان زن داراي کارت شناسايي از اتّحاديه فرش استان 10هزار نفر (قاليبافان زن بدون کارت شناسايي 6هزار نفر) - تعداد زنان فعّال و سازمان يافته در صنايع دستي(گليم بافي و ورني بافي) 534 نفر کارآفريني و اشتغال زنان بر اساس بررسي ها و پژوهش هاي انجام شده، علل و انگيزه بانوان براي کار در بيرون از منزل، به شرح زير      مي باشد: 1 – نياز مالي و فشار اقتصادي 2 – احساس تکامل جويي و رقابت با مردان 3 – رسيدن به استقلال مالي و احساس مسئوليّت و انگيزه خدمات رساني که اين انگيزه ها در 5 گروه مادّي براي امرار معاش، اجتماعي براي مقام موفّقيّت، خدماتي براي به کارگماري ديگران، خانواده و شخصي براي استقلال فردي، تقسيم بندي مي شود. مهم ترين دستاوردهاي اشتغال زنان : 1 – افزايش اعتماد به نفس 2 – استقلال مالي 3 – افزايش سطح آگاهي و تجربه 4 – مديريّت اقتصادي خانواده 5 – افزايش شان و جايگاه اجتماعي زنان در جامعه پيامدهاي اشتغال زنان : 1 – عدم تمايل به افزايش بعد خانواده (افزايش تک فرزندي ) 2 – عدم نظارت مستقيم بر تربيت فرزندان 4 – تاثيرات رفتاري در تربيت فرزندان به دليل کمبود مهر مادري شاخص هاي جمعّيتي و بازار کار زنان استان : از کلّ جمعيّت استان، يعني 1248488 نفر، تعداد 616516 نفر، يعني 4/49 درصد را زنان تشکيل مي دهند که جزييات آن به شرح جدول ذيل مي باشد. استان جمعيّت زن مرد جمعيّت 10 ساله و بيشتر اردبيل 1248488 616516 631972 1054820 522842 531978   شاخص هاي بازار کار زنان : استان جمعيّت شاغل جمعيّت بيکار نرخ مشارکت نرخ بيکاري کلّ زن مرد کلّ زن مرد کلّ زن مرد کلّ زن مرد 354719 41318 313401 60824 15222 45602 4/39 8/10 5/67 6/14 9/26 7/12   بر اساس آمار سرشماري سال 90 بيشترين فراواني اشتغال بانوان ، با 16057 نفر در عرصه کشاورزي و بعد از آن شاخص آموزشي با 9536 نفر مي باشد. شاخص هاي بازار کار فارغ التحصيلان زنان : وضعيّت شاخص هاي نيروي فارغ التحصيل دانشگاهي زنان جمعيّت بيکار زن شاغلين زن نرخ بيکاري زن مرد 6974 16977 29درصد 14 -          جمعيّت فعّال زنان در سال 1390، 56540 نفر و کمترين نرخ بيکاري زنان در شهرستان نير با 5/11 درصد و بيشترين آن با 6/32 درصد مربوط به شهرستان پارس آباد مي باشد. -          از حيث ويژگي هاي جمعّت بيکار زنان در استان، جمعيّت زنان با تحصيلات عالي با تعداد 6974 نفر بيشترين فراواني، و زنان با تحصيلات نهضت سوادآموزي با 130 نفر، کمترين فراواني را دارا   مي باشند .394 نفر بيسواد مي باشند. به طور کلّي فعّاليّت بانوان در حوزه عمل اداره کلّ تعاون ، کار و رفاه اجتماعي در دو بعد مشخص مورد بررسي قرار مي گيرد: الف ) تعاوني هاي بانوان : بر اساس آمار موجود، در حال حاضر در استان اردبيل 294 تعاوني فعّال بانوان، با تعداد 2103 نفر عضو، شامل 1769 نفر زن و 331 نفر مرد وجود دارد که ميزان اشتغال زايي اين تعاوني ها، مجموعا" 2142 نفر     مي باشد. از حيث فراواني تعداد، شهرستان اردبيل با 100 تعاوني در رديف اوّل و شهرستان نير با 5 تعاوني در رديف آخر قرار دارد. مجموع سرمايه گذاري اين تعاوني ها، بالغ بر 5/373 ميليون تومان مي باشد. تعاوني هاي فعّال به تفکيک شهرستان : شهرستان اشتغال زايي اعضاي معلول اعضاي ايثارگر سرمايه هزار ريال جمع عضو عادي زن عضو عادي مرد تعداد اردبيل 731 0 1 571180 802 674 127 100 بيله سوار 134 0 0 59850 156 124 32 21 پارس آباد 204 0 0 1163800 288 257 31 24 خلخال 81 0 0 44600 88 72 16 12 کوثر 39 0 0 106600 74 67 7 6 گرمي 210 0 2 691900 237 200 35 25 مشگين شهر 189 0 0 248900 203 162 41 28 نمين 518 0 0 840930 219 179 40 28 نير 36 0 0 7500 36 34 2 5 مجموع 2142 0 3 3735260 2103 1769 331 249     مشکلات تعاوني هاي بانوان : 1 – قبلا" تعاوني هاي بانوان و فارغ التحصيلان، از سهم آورده متقاضي در تسهيلات بانکي معاف بودند در حال حاضر اين موضوع توسط سيستم بانکي رعايت نمي گردد. 2 – عدم توانايي قشر بانوان در بازاريابي، ارزش افزوده توليدات تعاوني ها بانوان را کاهش مي دهد. ايجاد نمايشگاه و فروشگاه دايمي توليدات تعاوني هاي بانوان که طرح توجيهي آن قبلا تهيّه و تحويل شده است، مورد تاکيد و ضرورت است. 3 – تامين بخشي از هزينه هاي شرکت در نمايشگاه هاي داخلي و خارجي تعاوني هاي بانوان 4 – عدم امکان تامين وثايق ملکي در اعطاي تسهيلات توسط تعاوني هاي بانوان، ميزان برخورداري تعاوني هاي بانوان در اخذ تسهيلات را کاهش داده است. اعطاي تسهيلات ضمانتي، تا سقف (1000) ميليون ريال و بدون مطالبه وثيقه ملکي، پيشنهاد مي گردد. 5 – تامين بخشي از سود بانکي از طريق کمک هاي فنّي و اعتبار و وجوه اداره شده. که در اين مورد، پيشنهاد قطعي اداره، اعطاي کمک هاي فنّي و اعتباري به تعاوني ها و همچنين ايجاد نمايشگاه و فروشگاه دايمي توليدات تعاوني ها، خصوصاً در عرصه صنايع دستي، فرش و تابلو مي باشد. ب) حوزه هاي عمومي اعم از کارگاه هاي توليدي و کسب و کارهاي خانگي: در حوزه کارگاهي، عليرغم وجود مستندات قانوني و بالا دستي مانند بند 4 اصل 43 ، بند 6 اصل دوم و اصول 19، 20، 28 قانون اساسي که هر گونه تبعيض را در پرداخت انتخاب شغل بين زن و مرد ممنوع و آنان را در مقابل قانون يکسان قرار داده است، ليکن مشکلات ذيل به کرّات مشاهده گرديده است. ضمن اين که قانون گذار در قانون کار جمهوري اسلامي ايران و مقررات مرتبط با آن و تمامي 203 ماده و 121 تبصره قانون، تفاوتي بين زن و مرد قايل نشده امّا عملا در حوزه کارگاهي، با مشکلاتي به شرح ذيل مواجه مي باشند. 1)      بر اساس آمار منتشره از مرکز آمار ايران، تعداد 41318 نفر از بانوان، در عرصه اقتصادي استان مشغول کارند و ليکن بر اساس آمار منتشره از سازمان تامين اجتماعي استان، حدود 25 هزار نفر از بانوان بيمه شده اند که به نظر مي رسد اکثريّت اين افراد، کارکنان شاغل در ادارات و دستگاه هاي دولتي بوده باشند و يا اين که قالي بافي هستند ، که بر اساس قانون الزام بيمه قالي بافان، تحت پوشش قرار گرفته اند . آنچه مسلّم است، از نظر تعاريف قانوني ، کساني که به هر حال با کارفرما، رابطه اقتصادي و حقوقي دارند و از آن تبعيّت مي کنند، مشمول قانون کارند اگر چه تحت پوشش بيمه قرار نگرفته باشند و اين پيغام از موضوع استنباط مي شود که احتمال دارد تعداد بيشتري از جمعيّت زنان تحت پوشش قانون قرار گرفته باشند، بدون اينکه از مزاياي بيمه برخوردار باشند . 2) مادّه 7 قانون کار،  انجام کارهاي خطرناک سخت و زيان آور و حمل بار بيشتر از حدّ مجاز از دست و بدون استفاده از وسايل مکانيکي را ممنوع کرده است (حمل بار با دست براي زنان حدود 20 کيلوگرم و براي کارگر زن نوجوان حدود 10 کيلوگرم مي باشد ). همچنين ماده 76 قانون کار، موضوع مرخصي زايمان کارگران زن و ممنوعيّت کارهاي خطرناک و لزوم تعويض آن در زمان بارداري با نظر پزشک سازمان تامين اجتماعي و تکليف کارفرما به اعطاي فرجه نيم ساعته شير دادن به کارگران زن تا پايان دو سالگي و ايجاد شيرخوارگاه و مهدکودک در جوار کارگاه ها، از موارد بسيار پيشرفته و متعالي مندرج در قانون کار است . در حالي که بررسي هاي به عمل آمده از وضعيّت اشتغال بانوان، در موارد عديده مشخّص کرده است که تعدادي کثيري از کارفرمايان و بعضاً شرکت هاي دولتي، به لحاظ موارد فوق الذّکر، از پذيرش کارگران زن خودداري مي نمايند و يا اين که در قبال بروز اختلاف بين طرفين، راهکار تسويه حساب را بر ساير راه هاي قانوني و مسالمت آميز ترجيه مي دهند .آمار موجود در مراجع حلّ اختلاف، در چهار ماهه سال 92 با تعداد 106 نفر اخراجي و چهار ماهه سال 93 با 99 نفر اخراجي از زنان و وجود 218 نفر مقّرر بگير بيمه بيکاري زن، مويّد موارد فوق مي باشد.   3) موضوع زنان بي سرپرست نيز جاي بحث فراواني دارد، زناني که اجباراَ به جاي همسران و مردان، مي بايست سرپرستي خانوار را عهده دار و خرج و مخارج آن ها را تامين نمايد. بر اساس آمار سازمان بهزيستي، بالغ بر 3 هزار زن سرپرست خانوار در استان وجود دارد که هزينه خانوار را از طريق دريافت مستمرّي ماهانه معادل حداکثر 120 هزار تومان، تامين مي نمايد و نتيجه اين که مجبورند به لحاظ فشار اقتصادي، به کارهاي ديگري از قبيل مستخدمي منزل، نگهداري افراد سالمند، بيمار و يا کودکان را به عهده بگيرند. 4) وجود زنان شاغل در نزد اصناف مختلف، خصوصاَ صنف پزشکي و پيراپزشکي در حالي که اجباراَ قسمتي از دستمزد خود را از مشتريان دريافت و در حوزه بيمه اجتماعي با مشکلات عديدي روبه رو مي باشند، اگرچه قانون، وجود چنين رابطه مزدي را تجويز کرده است. ج) حوزه کسب و کار خانگي: در حوزه کسب و کارخانگي، اعتبار اعلام شده بر اساس سال هاي 92-90 مجموعاً 950000 ميليون ريال بوده که تا کنون بالغ بر 26589 مجوّز از سوي دستگاه هاي اجرايي صادر که حدود 2000 مجوّز مربوط به حوزه زنان مي باشد. که از اين تعداد، حدود 10 هزار نفر، يعني 50 درصد جهت دريافت تسهيلات به بانک هاي عامل معرّفي و تسهيلات دريافت نموده اند. جاي بحث اينجاست که در صورت همکاري بانک هاي محترم و صدور مجوزهاي لازم دريافت تسهيلات، يقيناَ تعداد بيشتري، حدّاقل معادل هزار نفر از بانوان، با اخذ تسهيلات به کسب و کار خانگي مشغول مي شدند. اين در حالي است که هنوز اقدام اساسي در قبال تسهيلات سال 93 از سوي بانک هاي عامل در رابطه با پرداخت تسهيلات به عمل نيامده است. پيشنهادات ذيل جهت رونق اشتغال بانوان و رفع برخي از نقايص موجود ارايه مي گردد: 1-      ايجاد بانک اطّلاعاتي بانوان به دليل عدم وجود آمار و اطّلاعات واقعي از ميزان، نحوه اشتغال، مسايل و مشکلات و پراکندگي جغرافيايي بانوان در تمامي ابعاد در استان 2-      ايجاد نمايشگاه و بازارچه دايمي توليدات بانوان در مرکز استان و مناطق مرزي 3-      تخصيص اعتبار مستقل از اعتبارات به صورت ويژه براي اشتغال بانوان در حوزه هاي تعاوني و خوداشتغالي و مشاغل خانگي 4-      اختصاص قسمتي از برنامه هاي صدا و سيما در ارتباط با مسايل ومشکلات بانوان استان به صورت کارشناسي شده 5-      تعيين و ابلاغ راهکارهاي مالي حمايتي، از قبيل اختصاص تسهيلات ارزان قيمت، پرداخت قسمتي از حق بيمه کارفرمايان که اقدام به استخدام بانوان مي نمايند. 6-      تعيين تکليف قطعي بيمه زنان خانه دار که يکي از مطالبات اصلي قشر عظيمي از جامعه زنان مي باشد. 7-      سرمايه گذاري در امر بازپروري و بهبود زناني که به طور ناخواسته گرفتار مواد مخدّر گرديده اند. 8-      ايجاد مجتمع هاي فرهنگي و ورزشي ويژه بانوان، جهت ارايه آموزش هاي فرهنگي و ورزشي و تربيتي به بانوان با توجه به پتانسيل بالاي استان در اين زمينه. 9-      راه اندازي شرکت سرمايه گذاري زنان استان اردبيل: زنان آذربايجان، از ديرباز به صرفه جو بودن و اقتصادي بودن زبانزد بوده اند و از محلّ صرفه جويي از پس اندازهاي خود، معمولاً اقدام به خريد طلا و زيورآلات، پس انداز خرد در بانک ها و يا خريد وسايل تزييني و غيرضروري براي منزل مي نمايند. همين امر ما را بر آن داشت تا مقدّمات لازم براي تشکيل يک شرکت سرمايه گذاري براي بانوان را فراهم آوريم تا از اين طريق، سرمايه هاي خرد و سرگردان بانوان را وارد چرخه توليد استان نموده و گامي براي توسعه پايدار استانمان برداريم. جمعيّت زنان استان اردبيل، حدود 600 هزار نفر است که اگر ميانگين پس انداز هريک از آن ها را يک ميليون تومان فرض کنيم، مبلغي بالغ بر600 ميليارد تومان که بيش از 12 برابر بودجه عمراني يک ساله استان است، در دست بانوان اين مرز و بوم، معطّل و راکد مانده است. اين شرکت با تکيه بر پول و سرمايه هاي خرد زنان استان اردبيل، تاسيس خواهد شد و برنامه ريزي در اين راستا، براي ايجاد اشتغال و توسعه ي اقتصاد استان، کارساز خواهد بود. در حال حاضر، براي راه اندازي اين شرکت و اقدامات اوليّه، نياز به تامين اعتبار، مي باشد. 10- ارايه ي تسهيلات يارانه دار براي بانوان کارآفرين     ورزش زنان : 1- سرانه ي ورزشي بانوان 3% (داراي رتبه ي 28درکشوري که نياز به توجّه و حمايت ويژه هست.) 2 – ميزان توجّه زنان به ورزش قهرماني (سازمان يافته )                   5درصد جمعيت 3 – ميزان توجّه زنان به ورزش همگاني (سازمان نيافته)                    35 درصد 4 – آمار ورزشکاران سازمان يافته استان در سال 92                        50000نفر 5 – آمار ورزشکاران سازمان يافته زن استان سال 92                        12000نفر 6 – آمار ورزشکاران سازمان نيافته زن استان پايان سال 92                415000نفر 7 – آمار ورزشکاران سازمان نيافته زن استان                                   206000نفر   8 – تعداد اعزام به مسابقات کشوري (بانوان)                                    50مورد  9 – تعداد ميزباني مسابقات کشوري (بانوان)                                    12 مورد 10– تعداد قهرمانان ملّي                                                             135 نفر 11 – تعداد باشگاه هاي ورزشي خصوصي ويژه بانوان استان                  48 باشگاه 12- تعداد هيات هاي ورزشي فعّال بانوان                                       210 هيات پيشنهادات: حوزه ي ورزش همگاني * احداث مجتمع ورزشي اختصاصي بانوان * نياز به توسعه ي فضاهاي روباز محصور ويژه ي بانوان * بحث توسعه ي ورزش کارمندان و توجّه به نيازهاي آموزشي ورزش بانوان شاغل در دستگاه هاي اجرايي * توسعه پارک بانوان حوزه ي ورزش قهرماني * تامين اعتبار لازم جهت ميزباني مسابقات مختلف ورزشي * حمايت از حضور تيم هاي مطرح بانوان در مسابقات ليگ باشگاه هاي کشور * توسعه ي فضاهاي ورزشي ويژه ي بانوان، به خصوص ايجاد مجموعه ي ورزشي چند منظوره مجهّز به خوابگاه و سالن غذا خوري، جهت ميزباني مسابقات مختلف ملّي و بين المللي آسيب هاي اجتماعي زنان : 1-آمار مربوط به خودکشي زنان استان براساس چهار ماهه ي اوّل سال 93، 655 مورد اقدام به خودکشي مي باشد و در سال گذشته، 26 مورد منجر به فوت، گرديده است. استان در خودکشي بدون در نظر گرفتن جنسيّت، داراي رتبه ي هشتم مي باشد.  2– آمار زنان در معرض آسيب و آسيب ديده 6397 نفر (داراي رتبه ي 15 در کشور) 3 – آمار زنان معتاد 4 هزار نفر (استاني و داراي پرونده درماني) 6 هزار نفر (مجموع مراجعه کرده و مراجعه نکرده به درمان )، در مقايسه با 130 هزار نفر کشوري (نسبت معتادان زن در استان10% و نسبت معتادان زن در کشور 3/9%) 4 – آمار زنان بي سرپرست و بدسرپرست تحت پوشش بهزيستي 6137 نفر (استاني)، در مقايسه با 35266 نفر (کشوري) 5- تعداد خانوارهاي بي سرپرست و بدسرپرست تحت پوشش کميته امداد امام خميني، 17731خانوار در استان است که 71/1درصد نسبت به کلّ کشور مي باشد(داراي رتبه ي 21 در کشور). لازم به ذکر است، علّت تحت پوشش بودن اين خانوارها، فوت سرپرست، طلاق، متارکه، بدسرپرستي و زنداني بودن سرپرست خانوار مي باشد. 6- درخصوص آمار طلاق، طيّ سال1392 از مجموع 155369 مورد طلاق ثبت شده در کشور 2666 مورد(با نرخ1/2 ) طلاق در استان ثبت شده که از اين تعداد 2313 مورد در شهرها و 353 مورد در روستاها، اتّفاق افتاده است(داراي رتبه ي 11 در کشور). لازم به ذکر است که استان اردبيل در زمينه طلاق داراي رتبه 11 مي باشد. همچنين در سال گذشته، 17393مورد ازدواج، ثبت شده است. 7-آمار زندانيان نسوان 41 نفر (2%از جمعيّت زندانيان) در سال 91 و تعداد 56 نفر(3% از جمعيّت زندانيان) در سال 92 مي باشد که در سال 92 نسبت به سال قبل 37% رشد داشته است. 8-آمار ازدواج دختران زير 15 سال 1528 نفر در سال 92 نسبت به کلّ آمار ازدواج 17393بوده به اين معني که 9% ازدواج استان زير 15 سال بوده است. پيشنهادات: 1- طرح اشتغال زنان سرپرست خانوار ( احداث مکاني براي آموزش، اشتغال و فروش توليدات) 2- ارايه ي خدمات مشاوره اي، آموزشي و حمايتي (بسته هاي تشويقي، تامين جهيزيه و...) براي زنان سرپرست خانوار با رويکرد تشويق آنان به ازدواج مجدّد 3- اجراي طرح اردوهاي سالمندي و خانوادگي 4- گسترش طرح آموزش آموزه هاي ديني در منازل مددجويان 5- توانمندسازي دختران دير ازدواج 6- اشتغال زايي و کارآفريني براي زنان بي سرپرست، خودسرپرست و بدسرپرست(با توجّه به آمار ارايه شده بهزيستي وکميته امداد که در بالا به آن اشاره گرديده است.) 7- آسيب شناسي دلايل طلاق در استان بر مبناي پژوهش و تحقيق علمي 8- يافتن راهکارهاي علمي براي آسان سازي ازدواج بر مبناي پژوهش و تحقيق در اين خصوص 9- حمايت از کمپ هاي ويژه ي معتادان 10- ايجاد مراکز مشاوره روانشناسي در سطح استان 11- آسيب شناسي علل وقوع خودکشي در بين زنان استان زندانيان زن استان:  تعداد زنان زنداني استان 56 نفر مي باشد که نسبت به سال گذشته، 37% رشد داشته است. مشکلات مربوط به بند نسوان زندان استان: 1 – بند نسوان، در حال حاضر در هسته ي زندان مرکزي اردبيل و در ميان تردّد آقايان واقع شده است. تاسيس زندان زنان در پوسته ي خارجي زندان مرکزي اردبيل، آرزوي ديرينه ي کارکنان زندان، مددجويان و خانواده هاي آنان است (اعتبار پيش بيني شده از سوي واحد فنّي و مهندسي اداره کلّ زندان هاي استان، حدود 6 ميليارد ريال مي باشد). 2 – کمبود شديد نيروي انساني در اندرزگاه نسوان بر هيچ کس پوشيده نيست .به طوري که در حال حاضر اين مجموعه با آمار بالغ بر 53 نفر مددجو، با 3 نفر مراقب تاميني و تربيتي به صورت شيفتي،يک نفر رييس اندرزگاه ،يک نفر مسئول اعزام و بدرقه و يک نفر مسئول بازرسي بدني خواهران، اداره مي شود. به عبارتي، در اين بخش، حداقل به 6 نفر نيرو نياز هست. 3 – با عنايت به اين که بر اساس دستورالعمل ها و بخشنامه هاي سازمان زندان هاي کلّ کشور و ... مددجويان نسوان زير 23 سال، بايد در کانون اصلاح و تربيت نگهداري شوند، ولي به دليل کمبود نيروي انساني و نبود امکانات در آن مجموعه، مددجويان از سوي مقامات محترم قضايي جهت نگهداري به اين زندان معرّفي مي شوند که اين مهم، در صورت بي توجّهي، تبعات جبران ناپذيري به دنبال خواهد داشت. پژوهش ، فرهنگ و هنر : * با توجّه به وضعيّت استان در زمينه ي آسيب هاي اجتماعي، پس از استعلام از کليّه ي دستگاه هاي اجرايي، چهار موضوع اولويّت دار عناوين پژوهشي، در جلسه کارگروه تخصّصي بانوان و خانواده استان، به تصويب رسيده که براي اجرا، نيازمند تخصيص اعتبار است. اين عناوين پژوهشي عبارتند از: 1-تهيّه ي سند اجرايي در خصوص راه کارهاي بهبود شاخص هاي بانوان وخانواده در استان اردبيل (مبتني بر انجام فرا تحليل بر پژوهش هاي موجود) 2- بررسي نقش زنان در ارتقاي فرهنگ استفاده از کالاهاي ايراني (مورد مطالعه: خانواده هاي شهر اردبيل) 3- بررسي شاخص هاي سلامتي در بين زنان استان 4- عوامل اجتماعي – فرهنگي مرتبط با ترغيب خانواده ها به پس اندازهاي جزيي * تکميل فرهنگسراي بانوان. اين ساختمان در 1353 مترمربّع و در دو طبقه، با کاربري فرهنگي – هنري، در پارک بانوان در حال احداث است که پس از پيگيري هاي لازم، شهرداري اردبيل مبلغ 3 ميليارد ريال اعتبار براي سال 93 در نظر گرفت. براي تجهيز اين فرهنگسرا، نيازمند 6 ميليارد ريال اعتبار هستيم. * حمايت از مولّفان زن * حمايت از پژوهش ها و پايان نامه هاي حوزه ي زنان و خانواده * ايجاد و راه اندازي کتابخانه هاي تخصّصي بانوان * احداث قرائت خانه ويژه ي دختران * ايجاد مرکز مطالعاتي حوزه ي زنان و خانواده در استان (جهت ارايه راهکارهاي کاربردي و عمليّاتي، براي ارتقاي نقش زن در جامعه و برون رفت از آسيب هاي حوزه خانواده) *تدوين دايره المعارف زنان استان اردبيل، از جمله طرح هاي در دست   اجراي دفتر امور بانوان استان مي باشد و رايزني هاي لازم با بنياد دايره المعارف استان دراين راستا به عمل آمده و پيش نويس قرارداد نيز تدوين گرديده است. تدوين دايره المعارف زنان استان، موجب ثبت و ضبط و ماندگاري اطّلاعات حوزه زنان استان گرديده و براي هميشه در تاريخ ماندگار خواهد شد. تخصيص اعتبار لازم به اين امر، بسيار لازم و ضروري به نظر مي رسد.   کانون هاي فرهنگي- اجتماعي زنان- سمن ها(NGOها) و موسّسات خيريّه ي بانوان و نيازمندي ها: * ازسال 1382، 19 کانون در استان اردبيل به ثبت رسيده است که اکنون فقط 2 کانون فعّال   مي باشد. طيّ نشست با مديران عامل و اعضاي هيات مديره کانون هاي فرهنگي- اجتماعي زنان استان، موارد ذيل به عنوان چالش هاي پيش روي کانون ها مطرح گرديد که با تامين اعتبار، جهت کمک و حمايت مالي اوليّه، مي توان کانون هاي غير فعّال و نيمه فعّال اين حوزه را فعّال نمود و از خدمات اين کانون ها بهره برد: 1- عدم وجود مکان و امکانات براي استقرار و فعّاليّت 2- نداشتن پشتوانه ي مالي و عدم درآمدزايي، درنتيجه عدم پرداخت حقّ الزّحمه کارکنان کانون ها 3-عدم درآمدزايي کانون ها و در نتيجه عدم اعتبار لازم براي اجراي برنامه ها و فعّاليّت هاي کانون * سمن هاي حوزه ي زنان و خانواده ي استان، طبق گزارش دريافتي از دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري 29مورد مي باشد که از اين تعداد 24سمن فعّال هستند که براي تقويت و احياي آن ها، نياز به تسهيلات و حمايت هاي مالي هست. لازم به ذکر است، اين سمن ها، يا حوزه ي فعّاليّتشان، زنان و خانواده است و يا مديرعاملشان، زن مي باشد. * تشکيل خانه ي سمن هاي زنان و خانواده * براي تاسيس دو موسّسه ي خيريّه جهت حمايت از زنان بي سرپرست، بدسرپرست و سرپرست خانوار و توان افزايي آن ها، همچنين موسّسه حمايت از مادران و همسران افراد معلول (که پيوسته در سايه بوده اند) نيازمند تخصيص اعتبار اوّليّه است     ارتقاء مهارت ها: جهت افزايش ارتقاء مهارت هاي بانوان نياز به اجراي برنامه هاي آموزشي مختلفي در حوزه هاي ذيل مي باشد . * ارتقاي سطح بينش زوجين براي تحکيم بنيان خانواده * آموزش در راستاي افزايش آگاهي زنان و به ويژه دختران، از مسايل ديني * آموزش در راستاي استفاده ي درست از ماهواره و اينترنت (فساد پنهاني) * شناسايي آسيب هاي اجتماعي در شهر اردبيل و آموزش در رفع آن ها * فقدان يا ناکافي بودن سطح آگاهي هاي حقوقي، اجتماعي بانوان، به ويژه در مناطق روستايي که نيازمند آموزش هاي لازم مي باشد. * ارايه ي آموزش هاي لازم براي زوجين * آموزش در راستاي دوري از گرايش بيش از حدّ جوانان و زنان به تجمّلات * آموزش در راستاي ترويج فرهنگ عفاف و حجاب * تقويت و استمرار جلسات کارآفريني براي بانوان فارغ التحصيلان دانشگاه ها * برگزاري دوره هاي آموزش متمرکز در زمينه رفتارهاي اجتماعي، تعامل با جامعه هدف و چگونگي تطبيق نقش بانوان با کارمندي، در عين حفظ مديريّت خانواده و برعکس * برگزاري دوره هاي آموزشي ارزش کار خانگي در نگاه صرفاَ اقتصادي * آموزش حقوق در ايام زوجيّت و تامين حقوق در هنگام جدايي از همسر * آموزش سلامت و امنيّت جسمي و روحي دختران و زنان * آموزش در راستاي ترويج سبک زندگي اسلامي * آموزش و توانمندسازي خانواده ها و زنان شهرهاي مرزنشين استان   آموزش و پرورش : - درصد بي سوادي در جمعيّت زنان 6 ساله و بالاتر استان، بر اساس سرشماري سال 1390 = 44/25 درصد (در مقايسه با آمار کشوري 9/18 درصد، نياز به توجّه جدّي در اين خصوص، بسيار ضروري است.) - دختران بازمانده از تحصيل: 403 نفر (دوره ابتدايي 188نفر و دوره متوسطه 215نفر) که داراي رتبه ي 7 کشوري از نظر پوشش تحصيلي واقعي مي باشد. پيشنهادات: 1- تامين اعتبار لازم براي اجراي طرح هاي مربوطه از قبيل طرح بشري، طرح سباي مهر، طرح مهيا و ساير طرح هاي مربوطه در آموزش و پرورش 2-اختصاص اعتبار ويژه براي پويايي و کارآمد کردن مراکز مشاوره و کانون هاي پرورشي ويژه ي جامعه هدف 3- نبود مدارس در روستاها و تجميع مدارس و زير حدّ نصاب بودن آن ها 4- نبود ابزارهاي قانوني براي اجباري کردن جذب دانش آموزان نام استان عنوان چالش اولويّت موضوعي آخرين وضعيّت آماري استان(ترجيحاّ92) رتبه استان در موضوع خاص به نسبت کلّ کشور برنامه پيشنهادي توضيحات اردبيل بيماري هاي شايع زنان 1 سرطان(سرطان پستان، معده، مري، کولورکتال و تخمدان ) دوّمين عامل مرگ و مير در زنان استان، بعد از بيماريهاي قلبي و عروقي است. رتبه 3 کشوري   1-احداث مرکز تحقيقات سرطان 2-احداث بيمارستان تخصّصي زنان 3-برگزاري دوره هاي آموزشي  در خصوص تغذيه سالم 4-انجام پژوهش در خصوص علل افزايش          سرطان هاي زنان (بدون تفکيک جنسيّت)   در خواست اعتبار براي اجرايي کردن پيشنهادها   فضاهاي ورزشي و نشاط زنان 2 سرانه ورزشي بانوان 3% مي باشد رتبه 28 کشور -تاسيس مجتمع ورزشي اختصاصي بانوان اختصاص اعتبار نرخ بيکاري 3 نرخ بيکاري زنان استان 7/29 مي اشد.  نرخ بيکاري زنان کشور 7/24 مي باشد. 1-حمايت از تعاوني هاي ثبت شده بانوان از طريق تزريق سرمايه در گردش 2-اعطاي تسهيلات تبصره دار به تعاوني هاي راکد و نيمه فعّال 3-حمايت و پشتيباني مادّي و معنوي از طرح مشاغل خانگي بانوان هنرمند و صنعتگر 4-ايجاد بازارچه هاي دايمي فروش محصولات زنان توليدگر آمار اشاره شده مربوط به سال92 و زنان شهري مي باشد خودکشي 4 26 مورد منجر به فوت رتبه 8 کشور (اين رتبه بدون در نظر گرفتن جنسيّت است. ضمن اين که در طيّ سال هاي 1390 و 1391 از کلّ متوفّيان ناشي از خودکشي نسبت زنان به مردان در سطح کشور 26/29% و در استان 5/27% مي باشد.) 1-آسيب شناسي علل وقوع خود کشي  در بين زنان استان 2-برگزاري دوره هاي آموزشي براي پيشگيري از وقوع خودکشي 3-توليد و ساخت برنامه هايي  در راستاي ايجاد نشاط و اميد افزايي  در بين جوانان و زنان  از طريق صدا و سيماي مرکز استان و ديگر رسانه ها   براساس آمار چهار ماهه ي اوّل سال 93، 655مورد اقدام به خودکشي وجود داشته است. طلاق 5 2666نفر رتبه 11 کشور 1-آسيب شناسي دلايل طلاق در استان بر مبناي پژوهش و تحقيق علمي 2-ايجاد مراکز مشاوره در سطح استان در خواست اعتبار براي  اجرايي کردن پيشنهادها زنان در معرض آسيب و آسيب ديده 6 6397نفر -خانه سلامت دختران، رتبه 26 در کشور -بازپروري زنان آسيب ديده اجتماعي، رتبه 12 در کشور - کلّ جمعيت زنان و دختران در معرض آسيب، رتبه 15 در کشور 1- انجام پژوهش در خصوص  علل گرايش زنان به بزهکاري 2- توليد برنامه هاي آموزشي درباره  آگاه سازي جامعه نسبت  به عواقب بزهکاري  از طريق صدا و سيماي مرکز استان و ديگر رسانه ها   بي سوادي زنان 7 44/25درصد(بي سوادي استان) 9/18درصد(بي سوادي کشور) 1-ترغيب و ايجاد انگيزه براي با سوادي  از طريق برنامه هاي صدا وسيما و ديگر رسانه ها 2-شناسايي مادران بي سواد دانش آموزان مدارس و تشويق دانش آموزان براي سواد آموزي به مادران   اعتياد 8 نسبت معتادان زن10% نسبت معتادان زن کشور 3/9% 1-حمايت از کمپ هاي ويژه معتادان 2-برگزاري دوره هاي آموزشي جهت آگاه سازي معتادان 3-تشويق و ارايه تسهيلات به افراد ترک کرده   سنّ ازدواج زير 15 سال 9 1528مورد  ( 9% ازدواج استان) 41437مورد (5%ازدواج کشور) 1-برگزاري دوره هاي آموزشي 2-انجام پژوهش در خصوص بررسي علل گرايش  به ازدواج در سن پايين 17393آمار ازدواج کلّ استان (درسال 1392) زنان سرپرست خانوار 10 17731نفرتحت سرپرستي کميته امداد رتبه21 کشور 1-احداث مکاني براي آموزش، اشتغال و فروش توليدات زنان سرپرست خانوار 2-اشتغال زايي و کارآفريني براي زنان                    بي سرپرست،خود سرپرست و بدسرپرست 3-ايجاد چتر حمايتي تحصيلي براي فرزندان آنان   زندانيان زن 11 56نفر - 1-تاسيس زندان زنان در پوسته ي خارجي زندان مرکزي اردبيل 2- انجام پژوهش در خصوص علل افزايش زندانيان زن نسبت به سال قبل ، 37% رشد اميد به زندگي زنان 12 72سال( اميد به زندگي زنان شهري) 74سال(اميد به زندگي زنان کلّ کشور) 1-بهبود وضعيّت معاشي و رفاهي خانواده ها 2-رفع مشکلات اقتصادي، اجتماعي 3-بهبود وضعيّت سلامتي زنان 4-ايجاد مراکز مشاوره زنان 5-ايجاد ورزشگاه ها و مراکز تفريحي اختصاصي زنان 6- انجام پژوهش در خصوص علل پايين بودن اميد به زندگي زنان شهري استان   صندوق خرد اعتبارات زنان روستايي 13 8مورد صندوق (03/1درصد نسبت به کشور)   به نسبت 770 صندوق در کلّ کشور -در خواست 200 ميليون تومان جهت تزريق به صندوق هاي اعتبارات خرد زنان 20 روستا جهت تاسيس صندوق اعتبارات خرد زنان در مناطق محروم شناسايي گرديده است       براي عمليّاتي سازي کليّه ي برنامه هاي پيشنهادي نياز به حمايت و تخصيص اعتبار مي باشد. [1]- توجه: اگر ذيل هر حوزه اي به همه موارد بالا توجه نشده است به دليل محدوديت دسترسي به آمار مي باشد. [2] - خانواده اي است که از دونسل والدين و فرزندان تشکيل شده است .بطوردقيق تر اين نوع خانواده پس از انقلاب صنعتي رايج شده است از زن وشوهر وفرزندان ازدواج نکرده تشکيل مي شود و اعضاي اين خانواده با هيچکدام از بستگان ديگر زندگي نمي کنند . [3] - نرخ باسوادي= تعداد باسوادان 6 ساله و بالاتر تقسيم بر تعداد افراد 6 ساله و بالاتر ضربدر 100 [4] - نرخ مشارکت اقتصادي نشان مي­دهد، چند درصد از جمعيت در سن کار، فعال (شاغل و يا بيکار) هستند.   [5] - نرخ بيکاري نشان مي‌دهد، چند درصد جمعيت فعال بيکار هستند. [6] - بيماري مزمن بيماري طولاني مدتي است که تغييرات جسماني در بدن ايجاد مي‌کند و کارکردهاي بيمار را محدود مي‌گرداند. بيماري مزمن معمولاً صعب‌العلاج است و دوره درمان آن طولاني و مراحل بهبود آن دشوار مي‌باشد و در برخي موارد اين بيماري لاعلاج است و درمان قطعي و مشخصي براي آن وجود ندارد .