شناسه خبر: 3502نسخه چاپی
تاریخ خبر: 1393/6/20 17:53

معاون رییس جمهور در هشتمین سفر استانی هیأت دولت به استان خراسان رضوی - شهریور 93

  هشتمين سفر استاني معاون امور زنان و خانواده رئيس جمهور (به همراه کاروان تدبير و اميد ) به منظور بررسي اجمالي و کلي وضعيت زنان و خانواده استان  خراسان رضوي و ظرفيت سنجي آن  در تاريخ 13 الي 16 شهريور  ماه  1393 انجام گرفت .   در اين سفر معاون امور زنان و خانواده رئيس جمهور و هيئت همراه ضمن شرکت در برنامه هاي عمومي ، در برنامه هاي اختصاصي و نيز به عنوان فرستاده ويژه رئيس جمهور در شهرستان نيشابورحضور داشتند . اين گزارش در دو بخش اقدامات قبل از سفر و شرح برنامه ها، بازديدها و ديدارهاي انجام گرفته در استان ، به شرح پيوست تدوين شده است .             اقدامات قبل از سفر تهيه و تدوين گزارش در آمدي بر روند شاخص هاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي استان ( قبل از سفر ارسال شده است ) تدوين گزارش وضعيت زنان در استان ( قبل از سفر ارسال شده است ) بررسي موافقت نامه هاي مشترک با دستگاه هاي اجرايي و سازمان ها در موضوع ارتقاء توانمندي هاي زنان استان  خراسان رضوي( پيوست شماره يک ) تهيه خلاصه گزارش آماري از وضعيت زنان استان خراسان رضوي( پيوست شماره دو )                     فهرست برنامه هاي سفر برنامه هاي عمومي شرکت در مراسم استقبال رسمي در فرودگاه خراسان رضوي شرکت در برنامه ديدار عمومي  رئيس جمهور با مردم شهرستان خراسان رضوي سفر به شهرستان گناباد جهت شرکت در سومين کنفرانس مددکاري اجتماعي ايران نشست خبري درحاشيه سومين کنفرانس مددکاري اجتماعي ايران - گناباد بازديد از بوستان مددکاران اجتماعي شهر کاخک و غرس نهال ديدار با جمعي از سردفتران اسناد رسمي استان خراسان رضوي شرکت در همايش منتخبين استان جلسه مديران کل اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعي خراسان رضوي حضور در مسابقه مهارتي فرش بازديد از نمايشگاه توانمندي هاي بخش تعاون استان خراسان رضوي شرکت در جلسه هيات دولت برنامه هاي اختصاصي حوزه زنان  و خانواده شرکت در کارگروه تخصصي زنان و خانواده استان خراسان رضوي نشست با حقوقدانان زن استان   برنامه هاي معاون امور زنان و خانواده به عنوان فرستاده ويژه رئيس جمهور  بازديد از شهرک صنعتي بينالود بازديد از پروژه مسکن مهر بازديد از کارخانه ايران خودرو استان خراسان رضوي سفر به شهرستان نيشابور حضور در گلزار شهدا و اداي احترام به مقام شامخ شهداي شهرستان شرکت در شوراي اداري شهرستان و ايراد سخنراني بازديد از نمايشگاه توانمندي هاي بانوان بازديد از پروژه نيمه تمام فرهنگي افلاک نما افتتاح درمانگاه فرهنگيان حضور در محل برگزاري نماز جمعه و اقامه نماز بازديد از مجموعه فرهنگي هنري کاروانسراي شاه عباس ( موزه ) بازديد از نمابشگاه تنوع زيستي نيشابور ديدار با فعالان سياسي و اعضاي ستاد هاي دکتر روحاني ملاحظات (‌چالش ها و برنامه هاي پيشنهادي) پيوست ها اهم برنامه هاي عمومي   سفر به شهرستان گناباد جهت شرکت در سومين کنفرانس مددکاري اجتماعي ايران  معاون امور زنان و خانواده رياست جمهوري  در طي سفر به استان خراسان رضوي در سومين کنفرانس مددکاري اجتماعي ايران که در دانشگاه آزاد اسلامي گناباد برگزار گرديد شرکت نمود و با اشاره به اين نکته که بناي دولت يازدهم ايجاد توازن بين مسوليت هاي اجتماعي و خانوادگي زنان است؛ برسهم مناسب زنان به عنوان نيمي از سرمايه انساني در برنامه هاي توسعه تاکيدکرد. وي با اشاره به  قابليتهاي علمي و اجتماعي بانوان در خصوص اشتغال و مشارکت آنها، به برنامه هاي متنوع معاونت امور زنان رياست جمهوري اشاره کرد و گفت: معاونت امو زنان رياست جمهوري وظيفه ستادي بر عهده دارد و دستگاه هاي ديگر وظايف اجرايي در مورد زنان را عهده دار مي باشند.  ايشان با بيان اينکه اموراجتماعي موضوعات مهمي است که در تدوين برنامه ششم بايد مورد توجه قرارگيردگفت: ارزيابي برنامه هاي توسعه نيز بايد بر مبناي شاخص  هاي توانمندي جنسيتي و توسعه انساني صورت گيرد. وي با اشاره به دوگانگي در مواجهه با مسائل زنان  وشکاف جنسيتي درکشور ودرنوسان بودن جايگاه زنان دربرنامه هاي پنج گانه ي توسعه ،بين حداقل وحداکثر، به بهبود وپيشرفت نسبي درشاخص هاي آموزش، اشتغال، سلامت و بهداشت اشاره کرد وگفت: توانمندي هاي اقتصادي و سياسي و دسترسي عادلانه به منابع و فرصت ها داراي شکاف بزرگي از نظر جنسيتي بوده است. معاون امور زنان رياست جمهوري با اشاره به اينکه 55درصد طلاق‌ها مرتبط با اعتياد است برلزوم برنامه‌ريزي‌ در راستاي کاهش آسيب‌هاي اجتماعي تاکيد کرد.  وي با تاکيد برسالم سازي محيط کار براي زنان به  اختلاف بر سر روش ها اشاره کرد وگفت: بايد بهترين روش کارشناسي شده براي تحقق اين امر مهم بکار برده شود.  ايشان از برگزاري سومين کنفرانس ملي مددکاري با محوريت  امور اجتماعي در برنامه ششم توسعه ابراز خرسندي نمودو اظهار داشت: به دليل گستردگي مباحث حوزه زنان و خانواده، نگاه فرابخشي اين برنامه‌ها، اختصاص نيافتن اعتبارات مناسب از سوي دستگاه‌هاي مختلف و پيش‌بيني نشدن ساز و کار مناسب نظارتي، باوجود تدوين برنامه‌هاي جامع متاسفانه اهداف برنامه‌ها بطور کامل تحقق نيافته است. وي در خصوص مشارکت زنان در حوزه هاي اجتماعي نيز گفت: امروز دختران و زنان ما قابليتهاي علمي و اجتماعي خود را به ثبوت رسانده اند لذا دولت در خصوص اشتغال و مشارکت آنها برنامه هاي متنوعي دارد. معاون رئيس جمهور ادامه داد: دختران ايران در زمينه تحصيلات عالي به توانمنديهاي بسيار خوبي دست يافته اند لذا بي توجهي نسبت به اين سرمايه اجتماعي دور از عقلانيت است. وي رهيافت همه جانبه را براي توسعه ضروري برشمرد و تصريح کرد: تغيير مکرر ديدگاه‌ها و نگرش‌ها، ناهمخواني ديدگاه‌ها و برنامه با تحولات جهاني و تحميل محدوديت‌ها براي ديدگاه‌هاي توسعه‌اي منجر به اين دوگانگي و جلوگيري از توسعه همه جانبه مي‌شود. وي با بيان اينکه متاسفانه ايران به عنوان يک کشور جهان سوم از نظر شکاف‌هاي جنسيتي، داراي يکي از بالاترين رتبه‌هاست، اظهار داشت: زنان به عنوان نيمي از سرمايه انساني در توسعه، بايد سهم مناسبي در توسعه داشته باشند و به عنوان عاملان و ذي‌نفعان نقش آفرين باشند. ايشان با اشاره به برنامه‌هاي توسعه گفت: بعد از گذشت 6 دهه از آغاز برنامه‌ريزي در ايران، به دليل غلبه گفتمان رويکرد و رشد اقتصادي در برنامه‌ها هنوز نتوانسته‌ايم موفق شويم درحالي‌که تجربه جهاني هم نشان مي‌دهد که اين رويکرد به تنهايي نمي‌تواند بي‌عدالتي و نابرابري را حذف کند. نشست خبري درحاشيه سومين کنفرانس مددکاري اجتماعي -گناباد معاون امور زنان و خانواده رئيس جمهور، در نشست خبري که در حاشيه سومين کنفرانس مددکاري اجتماعي در گناباد برگزار شد،شرکت نموده و اظهار داشت: اعتدال يک رويکرد و روش است و يک گفتمان نيست. اعتدال يک گفتمان با تمام معناي خود نيست که تعريف، مخاطب، روش و هدف خاصي داشته باشد. مثل گفتمان اصولگرايي يا اصلاح طلبي و يا حتي گفتمان سازندگي نيست که دقيقاً مولفه هاي آن مشخص بود. وي گفت : حوزه زنان معمولا متاثر از سياست هاي حکومتي در جامعه است که طبعا در هر برهه اي شکل مي گيرد.مثلا در دوران پس از جنگ تحميلي و در دوران سازندگي که نوع نگاه ها بيشتر تقدم توسعه اقتصادي بوده است، حوزه زنان دچار يک نوع سياست ها و اولويت ها بود و يا در دوران توسعه سياسي نگاه ها به گونه اي ديگر بود و بيشتر زنان وارد طرح هاي مشارکتي در جامعه و اجتماع شدند و از سوي ديگر در دوران اصولگرايي ما شاهد تشويق زنان به خانه داري هستيم و نقش زنان در طرح هاي مشارکتي و اجتماعي ناديده گرفته شد. ايشان ادامه داد : اولويت ها در حال حاضر توانمند سازي اقتصادي بانوان و توزيع عادلانه منابع و فرصت ها بين بانوان است.ما اشتغال پايدار را در خصوص بانوان مورد اهميت قرار داديم، اما اين اشتغال پايدار به عنوان استخدام نيست. يکي از رويکرد هاي اصلي ما اين است که براي کاهش آسيب هاي اجتماعي در بين بانوان دست همکاري با سازمان هاي مردم نهاد دهيم  و مشارکت عمومي را در اين قضيه دخيل کنيم. ايشان همچنين در خصوص  مشارکت هاي اجتماعي زنان  و حضور توام در جامعه و احتمال ايجاد خلل در کاهش نقش تربيتي صحيح فرزندان توسط مادران توضيح داد : ما بنا را بر ايجاد توازن و اعتدال در بين کار و خانواده در خصوص زنان گذاشته ايم.تلاش ما اين است توازني بين کار و خانه داري در بين زنان وجود داشته باشد.دولت وظيفه دارد که زنان را براي ايفاي نقش هاي چندگانه آماده کند. ايشان همچنين اظهار داشتند : الان نظام در شرايطي قرار دارد که بانوان در رده هاي مختلف علمي در حال تحصيل هستند و ما اين را يک سرمايه و فرصت مي دانيم و اگر اين فرصت را نديده بگيريم و از اين سرمايه استقبال نکنيم بسيار غير منطقي و غير عقلاني است .   بازديد از بوستان مددکاران اجتماعي شهر کاخک و غرس نهال معاون رئيس جمهور در طي سفر به شهرستان گناباد در افتتاحيه اولين بوستان مددکاران اجتماعي کشور در شهر کاخک از توابع شهرستان گناباد شرکت نمود . لازم به توضيح است اين بوستان به عنوان اولين بوستان مددکاران اجتماعي کشور در حاشيه برگزاري سومين کنفرانس مددکاري اجتماعي ايران به همت شهرداري کاخک در اين شهر افتتاح شد. شهردار کاخک نيز در اين مراسم توضيح داد که مساحت اين بوستان 2 هکتار مي‌باشد که بيش از يک هزار اصله نهال در آن کاشته خواهد شد و به هر کدام از مددکاراني که نهال مي کارند يک سند مالکيت با شماره پلاک نهال تقديم مي شود. وي همچنين با بيان اينکه آبياري و نگهداري اين بوستان را شهرداري بر عهده مي‌گيرد، از مددکاران خواست تا سالي يک بار از اين بوستان و درخت خود بازديد کنند. رييس شوراي اسلامي شهر کاخک نيز گفت: در ورودي شهر کاخک پارک گل محمدي اين شهر قراردارد که از دو سال قبل جهت گلاب گيري کاشته شده است و در بهار منظره خيلي زيبايي دارد و بوستان مددکاران اجتماعي هم در کنار اين پارک قرار دارد . ضمناً اولين درخت اين بوستان توسط خانم دکتر رمضانلو اولين دانش آموخته رشته مددکاري اجتماعي و عضو هيئت مديره انجمن مددکاران اجتماعي ايران کاشته شد. ديدار با جمعي از  سردفتران اسناد رسمي استان خراسان رضوي معاون رييس جمهور در امور زنان وخانواده  طي برنامه اي  با  جمعي از سردفتران اسناد رسمي خراسان رضوي ديدار داشت .در اين ديدار  موضوعات مختلفي در خصوص حقوق زنان و امور صنفي مربوطه مطرح شد. معاون رئيس جمهور آمادگي کامل خود را جهت پيگيري موضوعات کارشناسي شده در دولت اعلام نمود در اين ديدار شرکت کنندگان با اشاره به تحولات مثبت ايجاد شده در حقوق ماهوي مانند محاسبه مهريه به نرخ روز موضوع ماده 1082 قانون مدني و امکان دريافت خسارت تاخير تاديه در مورد چک و وجه نقد در قانون آئين دادرسي وقانون چک و تسري سهم الارث زن به بهاي عرصه غيرمنقول موضوع ماده 947 قانون مدني متعاقب فتواي مقام معظم رهبري وغيره تداوم اين تحولات را خصوصاً در حوزه حقوق زنان ضروري دانستند و افزودند: اولاً، با توجه به تلاش وحمايت دولتها از زنان سرپرست خانوار و اختصاص بودجه به اين منظور ضرورت دارد که ماده 949 قانون مدني اصلاح و در مواردي که زن وارث منحصر شوهر مي باشد ارث وي به يک هشتم ويک چهارم ماترک محدود نشود و مازاد بر اين نصاب از دست زن خارج نشده و به او اختصاص يابد. ثانيا، غير منطقي است فردي که حق دارد همه اموال خود را هبه کند از وصيت مازاد بر 3/1 اموال خود محروم گردد لذا محدوديت ماده 843 قانون مدني در خصوص وصيت مانند ساير کشورها لازم است بر طرف شود. در انتها، به مضرات انجام طلاق عادي وخطرات آن براي زن و فرزند يا فرزندان اشاره نمودند و منع قانوني وجرم دانستن طلاق عادي را ضروري دانستند. از ديگر موارد مورد اشاره در جلسه فوق اجرائي کردن قانون پيش فروش آپارتمان ها ، جلوگيري ازحذف ماده 69 قانون دفاتر و دوم، رفع اشکالات سامانه ثبت آني و الکترونيک بود . همچنين سردفتران مطالبي را در خصوص ضرورت ارائه اطلاعات لازم جهت شناخت دولت از مشکلات و ظرفيت هاي دفاتراسناد رسمي و ضرورت ارتقاء حقوق زن و رفع تبعيض ارائه نمودند. نکته ديگر مورد اشاره توسط خانمهاي سردفتر شرکت کننده در اين جلسه محروم بودن آنان از بيمه کردن فرزندانشان اعلام شد اين محروميت در حالي است که بانوان سردفتر تعهدات مالي وپرداختي مساوي با مردان دارند. در ادامه معاون رئيس جمهور  ضمن تبريک عيد وايام فرخنده اظهار داشت: در يک ساله اخير مسائل سردفتري در دستور کار دولت نبوده مگر بعضي مسائل خاص که غيرمستقيم مرتبط با اين حوزه بوده است. وي افزود: اين آمادگي کامل وجود دارد تا موضوعات کارشناسي شده را دريافت و در زمان خود پيگيري نماييم. ايشان به ضرورت حمايت از حقوقدانان ومن جمله سردفتران اشاره نمود و اظهار اميدواري کرد: اين موضوع در طرحها و لوايح در دست تهيه پيش بيني و مورد توجه قرار گيرد و همچنين خاطر نشان کرد که در جريان مسايل و تحولات اخير در زمينه ثبت آني اسناد در دفاتر قرار دارد. معاون رئيس جمهور از بررسي نهائي لايحه تامين امنيت زنان در مقابل خشونت در دولت خبر داد واشاره نمود: ما لوايح لازم براي حمايت از حقوق زن را پيگيري مي کنيم. وي بعنوان نمونه به تلاش براي حذف تبصره ماده 26 قانون حمايت از کودکان و نوجوانان بدون سرپرست و در خصوص ازدواج سرپرست با فرزند خوانده اشاره نمود و اظهار داشت: لايحه بيمه زنان خانه دار در دولت تهيه شده و بزودي ارائه خواهد شد و تلاش مي کنيم در حد توان تبعيض هاي قانوني موجود در حوزه زنان کاهش يابد، خصوصا در مورد خانمهاي سردفتر ودفتر يار. شرکت در همايش منتخبين استان معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده طي سفر استاني به خراسان رضوي در همايش منتخبين استان شرکت نمود .     جلسه مديران کل اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعي خراسان رضوي معاون رئيس جمهور در طي سفر به استان در جمع مديران اداره کل تعاون،کارو رفاه اجتماعي خراسان‌ رضوي حضور يافت. وي در اين نشست اظهار کرد:  پروژه تقويت ظرفيتهاي ملي و بين المللي براي  تحکيم خانواده با همکاري صندوق سازمان ملل متحد  و در راستاي اجراي طرح خانواده سالم به زودي در کشور اجرايي مي‌شود. ايشان خاطرنشان کرد: عدم تعادل در نقش هاي چند گانه زنان و نقش هاي زنان و مردان از مهم‌ترين مشکلات مربوط به اشتغال زنان است. معاون رئيس‌جمهور درباره نسخه آزمايشي پورتال جامع زنان و خانواده گفت: اين پورتال مربوط به بانک اطلاعات زنان در حوزه‌هاي مختلف است که مجموعه اين آمارها واطلاعات باعث مي‌شود به رفع مشکلات زنان جامعه بيش از گذشته پرداخته شود. وي تصريح کرد: عدم تناسب ميان زنان و مردان در ساختار سازماني و استخدامي نهادهاي دولتي سبب  عدم امنيت شغلي در زنان است. معاون رئيس جمهور در امور بانوان و خانواده خاطر نشان کرد: دولت در نظر دارد موقعيت عادلانه‌اي براي زنان و مردان در دسترسي به استخدام‌هاي دولتي داشته باشد.. سند سياستي - اجرايي اشتغال پايدار زنان در شوراي عالي اشتغال به تصويب خواهد رسيد تا اقشار خاص در مناطق محروم از ظرفيت‌هاي اين سند بهره مند شوند. وي افزود: کارآفريني مهم‌ترين ظرفيت و ويژگي است که مي‌تواند براي زنان در اولويت قرار بگيرد، بنابراين لوايحي که در دولت‌هاي گذشته و دولت جديد به تصويب رسيده است را براي اقدامات اوليه در راستاي تسهيلات جامع براي کارآفريني زنان در حال بررسي داريم که به مجلس ارائه خواهيم کرد. وي درباره  ماده 27 قانون پنجم توسعه، عنوان کرد: دولت لايحه‌اي را براي بيمه زنان خانه‌دار تهيه کرده است و  تلاش داريم  به واسطه توسعه نظام بيمه‌هاي چندلايه ، ‌زنان خانه‌دار را بيمه کنيم. حضور در مسابقه مهارتي فرش مرکز ملي فرش ايران به منظور حفظ و احياء توانمندي هاي فرش دستباف ايراني به عنوان مهمترين عامل تاثير گذار در ارزش افزوده ، مسابقه طرح و نوآوري فرش دستباف بين هنرمندان طرح و نقشه در استان هاي شرق کشور من جمله خراسان رضوي برگزار نمود . معاون رئيس جمهور در حاشيه سفر از اين مسابقه بازديد نمود . بازديد از نمايشگاه توانمندي هاي بخش تعاون استان خراسان رضوي به مناسبت هفته تعاون و تقارن آن با اين سفر معاون رئيس جمهور درامور زنان وخانواده به همراه مديرکل تعاون،کارورفاه اجتماعي از نمايشگاه توانمندي هاي بخش تعاون استان خراسان رضوي بازديد نمود . در اين نمايشگاه 36 غرفه از سراسر استان محصولات خود را در معرض ديد بازديد کنندگان قرار دادند. همچنين اتحاديه تعاوني دهياري هاي استان با مشارکت شرکتهاي تعاوني دهياري هاي صالح آباد تربت جام ، نوخندان درگز و شهيد بهشتي باخرز در اين نمايشگاه حضور پيدا کردند. معاون رييس جمهور درحاشيه نمايشگاه اظهار کرد: دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي بايد امنيت شغلي را براي بانوان پس از بازگشت از دوران بارداري و زايمان فراهم کنند.وي افزود: بايد با ارائه تسهيلات به بخش خصوصي زمينه‌اي فراهم شود تا بانوان پس از دوران بارداري، امنيت شغلي خود را از دست ندهند. وي اظهار داشت: تعاون از اهميت بالايي در دولت تدبير و اميد برخوردار است و بايد در دستگاه‌هاي دولتي و خصوصي در جهت تقويت  و همکاري با آن تاکيد شود. ايشان با ابراز خرسندي از برگزاري نمايشگاه توانمندي‌هاي تعاون و کيفيت بالاي آن افزود: دولت براي خروج از رکود اقتصادي، به راهکارهايي براي افزايش ميزان توليد و توسعه آن نياز دارد که تعاون در اين بخش يکي از راه‌هاي اصلي محسوب مي‌شود. معاون رئيس‌جمهور در امور بانوان و خانواده گفت: با افزايش مدت مرخصي زايمان بانوان در کشور، ميزان از دست دادن شغل براي آنها به خصوص در بخش خصوصي افزايش يافته است لذا دولت تدبير و اميد به واسطه در نظر گرفتن تسهيلاتي به بخش خصوصي براي تقويت امنيت شغلي زنان در دوران بارداري، تلاش مي‌کند اين مشکل را حل کند.   شرکت در جلسه هيات دولت معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده همراه با ساير اعضا در جلسه هيات دولت که در مشهد برگزار گرديد شرکت نمود .                 برنامه هاي اختصاصي حوزه زنان  و خانواده  شرکت در کارگروه تخصصي زنان و خانواده استان خراسان رضوي معاون رئيس‌جمهور در طي سفر به استان خراسان رضوي در جلسه کارگروه زنان و خانواده حضور يافت. وي  در اين جلسه‌  که در محل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي خراسان رضوي برگزار شد، گفت: زنان نيازمند امنيت شغلي هستند . ايشان ضمن اشاره به روند اجراي قانون افزايش مرخصي زايمان افزود:قانوني که در زمينه مرخصي زايمان مصوب شده، دستگاه‌هاي مربوطه را مجاز به افزايش ميزان اين مرخصي دانسته است که در اين زمينه دستگاه‌هاي زير پوشش بيمه خدمات درماني مشکلي نداشته و رويه را به خوبي اجرا مي‌کنند. وي خاطرنشان کرد: دستگاه‌‎هاي زير پوشش تامين اجتماعي به دليل بار مالي ناشي از اجراي اين قانون، آن را عملي نکرده و براي حمايت از زنان شاغل در اين دستگاه‌ها بايد برنامه‌ريزي‌هاي لازم انجام شود. معاون رئيس‌جمهور افزود: علاوه بر ايجاد امنيت شغلي براي بانوان، بايد مشوق‌هاي لازم براي کارآفرينان نيز فراهم شود و در اين زمينه در حال بررسي همه جانبه هستيم تا بانوان علاوه بر ايفاي نقش مادري، همسري و خانوادگي خود از امنيت شغلي و ايفاي نقش اجتماعي برخوردار باشند. وي رفع اشتغال و بيکاري را يکي از اولويت‌هاي دولت تدبير و اميد خواند و تصريح کرد: بر اساس وضعيت بيکاري، زنان و اشتغال آنان و نيز رشد روز افزون تعداد فارغ‌التحصيلان دانشگاهي را در اولويت بررسي‌ها قرار داده‌ايم و در اين زمينه بسته سياستي اجرايي براي اشتغال پايدار زنان در حال آماده‌سازي است. معاون رئيس‌جمهور در امور زنان و خانواده تاکيد کرد: بحث توان‌افزايي اقتصادي  زنان و افزايش اشتغال آنان به معناي استخدام دولتي نيست، بلکه ما سعي مي‌کنيم در اجراي اين هدف، اشکال جديد اشتغال و کار آفريني را براي زنان سرپرست خانوار و دختران فارغ‌التحصيل ايجاد کنيم. وي يادآور شد: در راستاي تحقق اين هدف نيازمند همکاري ساير دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط با موضوع هستيم، يکي از راه‌هاي حمايت در اين زمينه ارائه وام و تسهيلات است، اما اين تنها راهکار نبوده و بايد ساير تدابير را در نظر بگيريم. ايشان با اشاره به نقش بانوان در صادرات غير نفتي و تعاوني‌ها در پنج ماهه نخست امسال اظهار کرد: بخش تعاون يکي از بخش‌هاي مهم قانون اساسي در حوزه اقتصاد کشور در کنار بخش‌هاي خصوصي و دولتي است. معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: با پيشرفتي که در سال‌هاي گذشته در اين بخش به وجود آمده و البته نيازمند تقويت است، به دليل نقش و استفاده زنان از اين بخش بايد برنامه‌ريزي‌هاي لازم براي اهداف پيش‌رو و متناسب با اين توانمندي‌ها را در نظر بگيريم. وي گفت: دولت براي خروج از رکود حاکم و نجات اقتصاد که جزو برنامه‌هاي رياست جمهوري است و نيز براي افزايش توليد و اشتغال‌زايي، نيازمند تقويت و توسعه بخش تعاون است و براي دستيابي به اهداف بدون توجه به بخش تعاون موفق نخواهد بود. ايشان همچنين اظهار کرد: بايد براي تداوم و توسعه فعاليت‌ تعاوني‌هاي ‌زنان و يا تعاوني‌هايي که زنان در آن عضويت دارند، حمايت‌ها و بسترهاي لازم را فراهم آوريم.  نشست با حقوقدانان زن استان خراسان رضوي  معاون رئيس جمهور طي سفر به استان در نشست هم انديشي قانون و حقوق بانوان در اداره کل دادگستري استان شرکت نمود . اهم موضوعات مطورحه در جلسه فوق به شرح ذيل مي باشد . انتقاد به هم رديف قراردادن زنان در کنار خردسالان و کهنسالان در منشور حقوق شهروندي (با توجه به اينکه لازم است نگاه ويژه و متفاوتي به حوزه ي بانوان به صورت مستقل وجود داشته باشد.) طرح معضل حقوقي تابعيت فرزندان زنان ايراني که با مردان غير ايراني ازدواج مي نمايند (فرزندان فاقد شناسنامه) و اشاره به تبعات اجتماعي و سياسي اين چالش حقوقي اشاره به معضل حقوقي و اجتماعي «خشونت عليه زنان»‌و بسط موضوع عدم وجود آمار دقيق و قابل استناد درخصوص موضوع فوق اشاره به موضوع «تحمل خشونت» به دلايل: تامين اقتصادي از سوي همسر،  مشکلات و مسائل پس از طلاق،‌ ترس از طلاق و جدايي از گرفتار شدن در اين مشکلات، ‌عدم وجود شاهد در بسياري از موارد خشونت،‌ترس از ورود به محاکم و دادگاه ها و .. اشاره به علل و چالش هاي قانوني در مورد خشونت هاي خانگي و عدم وجود حمايت هاي خاص جهت جامعه هدف عدم بکارگيري پژوهش هاي بسيار کاربردي و راهگشايي که در اين حوزه انجام گرديده است تاکيد بر نقش و جايگاه آموزه­هاي ديني، برگزاري نشست ها و همايش­ها، ‌آموزش و تلاش درجهت افزايش آگاهي،‌ دانش و اطلاعات به آحاد جامعه و خصوصاً‌ مردان در اين زمينه اشاره به موضوع «به رسميت نشناختن خشونت عليه زنان» در قانون تاکيد بر توقف چرخه ي خشونت در خانواده درگير نمودن نظام آموزشي در اين خصوص تأکيد بر بکارگيري نقطه نظرات و پيشنهادات وکلا، قضات روانشناسان و جامعه شناسان در لايحه­ي «تأمين امنيت بانوان» وارد نمودن لايحه مذکور در سپهر عمومي جامعه و تلاش در جهت دور ماندن اين لايحه از گزند و آسيب اشاره به وضعيت دختران زير 18 سال در بند نسوان زندان مشهد (با وجود قرارهاي بسيار ناچيز و ساده)‌و عدم رسيدگي به اين موضوع و همچنين تاکيد بر سرعت بخشيدن به راه اندازي کانون اصلاح و تربيت دختران انتقاد به تصويب مواد 17 و 57 طرح تعالي خانواده درخواست حمايت همه جانبه از خانواده هاي زندانيان زن و فرزندان آنان عدم وجود خانه ­ي امن زنان و اشاره به دلايل منطقي جهت راه اندازي اين مرکز استناد به سند کنترل و کاهش آسيب هاي اجتماعي استان و اشاره به در شرف تاسيس بودن کانون اصلاح و تربيت دختران با توجه به سند درخواست حمايت هاي حقوقي و اجتماعي درخصوص دختران زير 18 سال بند نسوان زندان مشهد معرفي کمتيه­ي ساماندهي زنان آسيب ديده اجتماعي و شرح و بسط وظايف و اقدامات کميته از ابتداي تشکيل تاکنون اعلام آمادگي حوزه­ي پيشگيري از وقوع جرم جهت همکاري هاي همه جانبه با توجه به ظرفيت هاي موجود اشاره به کم نمودن تشريفات دادگاهي از طريق ارجاع موارد به حوزه دادستاني با اين توضيح که در قوانين مرتبط با حقوق زنان مشکل وجود ندارد بلکه بايد گفت تشريفات رسيدگي ها زياد و ابزار اجرايي کم و محدود است و اين امر باعث مي گردد تا احساس عدم احياي حقوق زنان به وجود آيد حال چنانچه برخي از اختيارات قانوني به دادستان داده شود قاعدتاً‌ تشريفات مربوطه کاهش يافته و احساس رضايتمندي بيشتري به وجود خواهد آمد. اشاره به چالش ها و گره هاي حقوقي و قانوني در حوزه­ي بانوان اشاره به در دست بررسي بودن منشور حقوق شهروندي اشاره به تشکيل کارگروه حقوق زنان و دعوت از بانوان حقوقدان و فرهيخته­ي حاضر در اين نشست جهت عضويت در اين کارگروه توجه ويژه به سيستم تشويقي و اقناعي جوانان و پرهيز از به کارگيري راهکارهاي سلبي درخصوص مسائل مرتبط با آنان توجه ويژه به سيستم هاي حمايتي از زنان (مرخصي زايمان، وجود مهدکودک در ادارات، درمان ناباروري و ...)‌ و دعوت از دستگاه ها به همکاري در اين زمينه با توجه به ظرفيت آنان اعلام آمادگي جهت حضور در جلسات مشترک با اين حوزه ،‌اتاق هاي فکر ، همايش ها و نشست هايي از اين قبيل و ...                 برنامه هاي معاون امور زنان و خانواده به عنوان فرستاده ويژه رئيس جمهور    بازديد از شهرک صنعتي بينالود 1-1  بازديد از پروژه مسکن مهر معاون رييس جمهور در ادامه سفر استاني خود به استان خراسان رضوي، به شهرستان بينالود سفر کرد. ايشان در بدو ورود به  شهرستان بينالود، از پروژه مسکن مهر اين شهرستان و مراحل پيشرفت آن در شهرک صنعتي بازديد نمود.   1-2 بازديد از کارخانه ايران خودرو استان خراسان    معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده در طي سفر به استان خراسان رضوي از کارخانه ايران خودرو استان خراسان بازديد نمود .در اين برنامه گروهي از بانوان کارآفرين ، نماينده استاندار خراسان رضوي در امور بانوان و اعضاء کانون زنان بازرگان خراسان رضوي نيز ايشان را همراهي کردند. در حاشيه اين بازديد معاون رئيس جمهور در نشست مشترکي با اعضاي کانون زنان بازرگان در جريان نقطه نظرات ايشان قرار گرفت. در ادامه اين نشست ايشان طي سخناني تأکيد کرد با توجه به اينکه اهداف برنامه پنجم توسعه  فقط 30% محقق گرديده ، اميدوار هستيم با برنامه ريزي دقيق برنامه ششم توسعه را بصورت کامل محقق نمائيم . وي ادامه داد: بمنظور رونق اقتصادي ، دولت تلاش نموده است تا از طريق  اشتغالزايي بخشي از  معضلات را ريشه‌کن کند. ايشان اظهار داشت: اولويت اصلي دولت اتمام پروژه‌هاي نيمه تمام است و ترجيح مي‌دهيم اين پروژه‌ها به مرحله بهره‌برداري برسد. وي ادامه داد: نکته مهم در جريان سفرهاي استاني دولت تدبير و اميد، انجام کار دقيق علمي و کار‌شناسي براي طرح و تصويب مصوبات سفر است که اين مهم زمينه لازم براي اجراي کامل اين مصوبات را فراهم مي‌کند. مولاوردي تصريح کرد: دولت يازدهم بر استفاده از خرد جمعي در همه سطوح و به شکل سازمان يافته تأکيد دارد و بنا دارد ظرفيت‌ها و سازوکارهاي تجلي خرد جمعي را در همه سطوح گسترش دهد. در اين جلسه مدير عامل ايران خودرو خراسان  رضوي نيز با بيان اينکه زنان در سراسر جهان نقش بسيار مهم و تعيين کننده اي در اداره امور خانواده و جامعه دارند توضيح داد  آنان براي تسريع روند تغيير و تحقق هدف هاي توسعه پايدار ، مي توانند مسؤوليت بسيارجدي و مهمي را برعهده گيرند. ايشان تاکيد و تصريح کرد بانوان مي توانند در تمام قسمت هاي اقتصادي بازوي اصلي و قدرتمندي براي پيشبرد اهداف باشند . در پايان اين بازديد بر استفاده کامل از پتانسيلهاي بالقوه شهر جديد بينالود در جهت کارآفريني بانوان ساکن در منطقه تاکيد شد و بمنظور رفع مشکلات موجود ، قرار شد کانون زنان بازرگان با هماهنگي نماينده استاندار خراسان رضوي در امور بانوان موجبات توسعه اشتغال بانوان ساکن در منطقه را فراهم نمايند .   2-سفر به شهرستان نيشابور 2-1   حضور در گلزار شهدا و اداي احترام به مقام شامخ شهداي شهرستان   معاون امور زنان و خانواده پس از ورود به نيشابور ، در گلزار شهداي اين شهر حاضر و به 2300 شهيد اين شهرستان اداي احترام کرد.   حضور در شوراي اداري شهرستان نيشابور و ايراد سخنراني   معاون رئيس جمهور  طي سفر به استان خراسان رضوي در  شوراي اداري شهرستان نيشابور حضور يافت. وي در اين نشست اظهار کرد: دولت به دنبال شيوه برد برد در مذاکرات هسته‌اي است موضوع لغو تحريم‌ها را در عرصه سياست خارجي با مشي احترام متقابل و تعامل سازنده با دنيا پيش مي‌بريم. وي افزود: اشتغال زايي و توسعه گردشگري هدف دولت است دولت به دنبال بازسازي اعتماد عمومي با رويکرد مبارزه عملي با فساد است. معاون امور زنان و خانواده گفت: مهمترين اتفاقات در زمينه اقتصاد مثل کنترل تورم قابل لمس براي مردم است و بسته پيشنهادي براي خروج غيرتورمي از رکود به تصويب رسيده است. دولت اجراي کامل قانون اساسي را مد نظر دارد و بر همين اساس برنامه حقوق شهروندي را بر مبناي دو اصل کرامت و منبع تبعيض در حال تدوين دارد تا وحدت و انسجام ملي و رشد شخصيت آحاد جامعه در زمينه‌هاي مختلف فراهم شود. وي با بيان اينکه دولت به‌دنبال بازسازي اعتماد عمومي با رويکرد مبارزه عملي با فساد است، خاطرنشان کرد: دولت به‌دنبال برگرداندن امور به عقلا و خرد جمعي است و در سفرهاي خود وعده‌هايي که عقلاني و کارشناسي نباشد نمي‌دهد تا به انبوه پروژه‌هاي نيمه تمام نيفزايد. وي تاکيد کرد: 11 سال از اجراي سند ملي چشم‌انداز 1404 گذشته و الان وقت ارزيابي و آسيب‌شناسي فعاليت‌هاي گذشته است. معاون رئيس جمهور تصريح کرد: دولت در زمان انتخابات وعده نجات اقتصاد، تعامل سازنده با جهان، آرامش در سياست و امنيت در فرهنگ را داده بود و در همين چارچوب با پشتيباني مردم و تاييدات رهبر معظم انقلاب اسلامي و زحمات شبانه‌روزي طي يک سال گذشته گام‌هاي بلندي برداشته است. ايشان با بيان اينکه زماني که دولت مسئوليت امور کشور را تحويل گرفت بنا به هر دليلي اعم از داخلي و خارجي مشکلاتي داشتيم تا جايي که با وجود درآمد نفتي بي‌سابقه با گرفتاري‌هايي چون تورم افسارگسيخته، کاهش قدرت خريد مردم، کاهش سرمايه‌گذاري خارجي، بيکاري روزافزون و افت ارزش پول ملي همراه بوديم، تاکيد کرد: مسئوليت‌پذيري دولت در اين شرايط، مصداق مديريت جهادي است که مد نظر مقام معظم رهبري مي‌باشد. وي با اشاره به اينکه اشتغالزايي و توسعه گردشگري به‌ويژه در بخش سلامت از اهداف اقتصادي دولت است، اضافه کرد: اتفاقات خوب چون کنترل تورم در حوزه اقتصاد توسط مردم قابل لمس است. معاون رئيس جمهورخاطرنشان کرد: بسته پيشنهادي دولت با عنوان خروج غير تورمي از رکود در مرحله بررسي و تصويب مجلس شوراي اسلامي قرار دارد که در حال پيگيري براي اجرايي شدن آن هستيم. معاون امور بانوان رئيس جمهور با بيان اينکه وعده‌هاي غيرعملي به مردم در سفرهاي استاني داده نمي‌شود، گفت: دولت يازدهم بر استفاده از خرد جمعي در همه سطوح و به شکل سازمان يافته تأکيد دارد و بنا دارد ظرفيت‌ها و سازوکارهاي تجلي خرد جمعي در همه سطوح را گسترش دهد. پيش از سخنان معاون رييس جمهور، سرپرست دانشکده علوم پزشکي نيشابور برنامه تحول در نظام سلامت را نقطه عطفي در حوزه درماني کشور توصيف و اضافه کرد: مقام معظم رهبري در ديدار اخير هيئت دولت با ايشان فرمودند يکي از نقاط قوت و مثبت دولت يازدهم اجراي طرح تحول نظام سلامت است، اين طرح بايد پشتيباني و ادامه يابد. وي بيان داشت: نيشابور در حال حاضر 350 نخت بيمارستاني دارد که با توجه به جمعيت نيم ميليون نفري آن بايد مطابق استانداردها از 800 تخت بيمارستاني برخوردار باشد و در همين راستا نيازمند تخصيص اعتبار براي احداث بيمارستان سوم دولتي نيشابور هستيم. وي در ادامه با بيان اينکه براي توسعه زايشگاه موجود و احداث مرکز سلامت مادر و جنين به ظرفيت 70 تخت، خيرين پيش‌قدم شده‌اند گفت: دانشکده علوم پزشکي نيشابور براي توسعه زايشگاه بيمارستان حکيم نيشابور نياز به اعتبارات دولتي دارد. ايشان همچنين  خواستار تصويب رشته‌هاي مورد تقاضا و ارتقاي دانشکده علوم پزشکي نيشابور به دانشگاه شد. محور هاي  مورد اشاره در جلسه فوق از سوي ساير شرکت کنندگان به شرح ذيل مي باشد . نماينده مردم نيشابور : درخواست توجه به ظرفيت فراوان گردشگري (‌شهر قلمدان هاي مرصع ) ،‌کشاورزي ،‌فرهنگي و تاريخي ( شهر حديث سلسله الذهب ) نماينده سازمان جهادکشاورزي: توجه به وضعيت بحران آب و ارائه گزارشي از نحوه مديريت آب در شهرستان شامل متوقف نمودن تعدادي از حلقه هاي چاههاي غير مجاز ، تخصيص اعتبار به زير ساخت هاي آب در بخش کشاورزي و در نتيجه 5000 ليتر صرفه جويي در مصرف آب نماينده صنعت ،‌معدن و تجارت : مشکلات گشايش اعتبارات نزد بانک ها که مانع رشد توليد است. نرخ بالاي سود تسهيلات بانکي وجه التزام جريمه دير کرد مشاور امور رنان و خانواده استانداري استان  : اشاره به برخي از مشکلات بانوان شامل عدم وجود بازارچه خود اشتغالي ، فقدان مجتمع خوابگاهي اشاره به 15 کميته تخصصي مرتبط به زنان و خانواده    نماينده شوراي شهر نيشابور : درخواست تخصيص اعتبار جهت توسعه گردشگري      نماينده راه و شهرسازي : اعلام نياز فوري براي روکش فوري 150 کيلومتر راه روستايي توجه به کنار گذر جنوبي شهر نيشابور رئيس ستاد انتخاباتي دولت اعتدال و اميد در نيشابور :  اشاره به ضعف اطلاع رساني دولت  درخواست توجه خاص به جوانان توجه به اشاعه نسيم اعتدال و تدبير در فضاي شهرستان ها  2-3  بازديد از توانمندي هاي بانوان شهرستان نيشابور معاون امور زنان وخانواده رئيس‌جمهور در طي سفر به شهرستان نيشابور از نمايشگاه توانمندي‌هاي بانوان شهرستان نيشابور بازديد کرد و در جريان اقدامات انجام گرفته در خصوص توانمندي بانوان نيشابوري قرارگرفت.     2-4 بازديد از پروژه نيمه تمام فرهنگي افلاک نما خيام معاون امور زنان وخانواده رئيس‌جمهور در سفر هيات دولت به خراسان رضوي به عنوان نماينده دولت تدبير و اميد از مجتمع افلاک نماي نيشابور بازديد کرد .  وي اظهار کرد: به نظر مي‌رسد با توجه به ظرفيت‌هاي گردشگري که در نيشابور وجود دارد و برنامه‌ي دولت براي رونق و رشد اقتصادي و خارج شدن از رکود، يکي از برنامه‌هاي مهم توسعه‌ي گردشگري و اشتغالزايي است، در همين راستا سرمايه‌گذاري در اين زمينه بسيار تأثيرگذار است. وي عنوان کرد: نيشابور با سابقه درخشان علمي و با برخورداري از وجود عارفان، عالمان و دانشمندان بي‌شمار از جمله عطار و خيام، فضل‌بن شاذان، کمال‌الملک و... شايسته آن است که مجموعه بزرگي چون «افلاک نماي خيام» را در دامن خود داشته باشد، اما به گفته مسئولان اين پروژه حدود 14 سالي از کلنگ‌زني افلاک نماي خيام که يکي از بزرگ ترين افلاک نماهاي دنياست، مي‌گذرد. معاون امور بانوان رئيس جمهور ادامه داد: قطعا اين پروژه ملي را در جريان سفر دولت مورد بررسي ويژه قرار مي‌دهيم و گزارش‌هاي لازم را براي اتمام اين پروژه به هيئت دولت ارائه داده و اميدوار هستم که دولت نيز اين برنامه را پيگيري ‌کند. وي درباره سفرهاي استاني خاطرنشان کرد: در چارچوب هشتمين سفر کاروان "تدبير واميد" و در آستانه‌ي ميلاد امام رضا(ع) اين توفيق را يافتم که بعنوان نماينده‌ي ويژه‌ي دولت براي ديدار با مردم نيشابور براي شناسايي ظرفيت‌ها، مسائل و مشکلات مردم از نزديک آشنا شوم و اميدوارم اين سفرها مقدمه‌اي براي توسعه‌ي همه‌جانبه و متوازن منطقه‌اي در کشور باشد که در برنامه‌ي ششم توسعه اين مهم، مدنظر قرار گيرد.   افتتاح درمانگاه فرهنگيان نيشابور معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده در هشتمين سفر استاني دولت تدبير و اميد به خراسان رضوي درمانگاه فرهنگيان نيشابور را افتتاح نمود . اين درمانگاه با زيربنايي به مساحت سه هزار و صد و بيست متر مربع و با هزينه اي بالغ بر بيست و پنج ميليارد ريال در سه طبقه با همراهي مهرورزان و خيرين شهرستان نيشابور تاسيس شده است . در ساخت اين بنا مبلغ سه ميليارد ريال از خيرين شهرستان جذب شده است و بيست و دو ميليارد ريال نيز از نوسازي مدارس تخصيص داده شد. همچنين در اين درمانگاه بخش‌هاي تخصصي و فوق‌تخصصي در رشته‌هاي مختلف پيش‌بيني شده است. لازم به ذکر است بخش دندانپزشکي اين درمانگاه يکي از منحصر به فرد ترين بخش هاي دندانپزشکي شهرستان بوده که  با همکاري و تعامل دانشکده ي پزشکي و ارگان هاي ذيربط تاسيس شد ضمناً در آينده اي نزديک اين مکان به درمانگاه شبانه روزي تبديل خواهد شد.       حضور در محل برگزاري نماز جمعه و اقامه نماز معاون رييس جمهور طي سفر به شهرستان نيشابور به اتفاق هيئت همراه در نماز  جمعه نيشابور شرکت کرد.   بازديد از مجموعه فرهنگي هنري کاروانسراي شاه عباس ( موزه) از ساير برنامه هاي معاون رييس جمهور بازديد  از رباط عباسي نيشابور بود . وي در حاشيه اين بازديد و در جمع خبرنگاران، با اشاره به پروژه خانواده سالم که در معاونت زنان و خانواده رياست جمهوري تدوين شده، گفت: اين برنامه با هدف تقويت کارکرد خانواده و ارتقاي مهارت‌هاي زندگي طراحي شده است. وي ادامه داد: بايد از ظرفيت همه دستگاه‌هاي اجرايي براي کاهش طلاق در جامعه استفاده شود. وي افزود: ساختار سازماني اين معاونت کارايي لازم، ضمانت اجرايي و بودجه‌ريزي کارآمد را ندارد. معاون رئيس جمهور اظهار کرد: قرار است مشاوران وزرا در دفاتر امور زنان و خانواده وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي ديداري با رئيس جمهور داشته باشند تا مشکلات اين دفاتر بررسي و راهکارها ارائه شود. معاون رييس جمهور همچنين ادامه داد: به‌دنبال طراحي ساختار مناسب سازماني براي اجراي اهداف معاونت هستيم. وي گفت: از محل ماده 230 اعتباراتي براي دستگاه‌هاي اجرايي در 14 محور براي استحکام خانواده تدارک ديده شده است.       بازديد از نمايشگاه تنوع زيستي معاون رئيس جمهور در طي سفر به نيشابور از نمايشگاه عکس، تنوع زيستي و چشم انداز هاي طبيعي نيشابور بازديد کرد. وي در حاشيه بازديد از اين نمايشگاه که در محل کاروانسراي عباسي نيشابور برگزار شده بود از دست اندرکاران برگزاري نمايشگاه تشکر و قدرداني کرد. ايشان همچنين طبيعت و تنوع زيستي شهرستان نيشابور را زيبا و بي نظير توصيف کرد و اين امر را فرصتي مغتنم براي شهرستان برشمرد .       2-9 ديدار با فعالان سياسي و اعضاي ستادهاي آقاي دکتر روحاني در پايان سفر به شهرستان نيشابور معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده ديدار کوتاهي با فعالان سياسي و اعضاي ستاد هاي دکتر روحاني در شهرستان نيشابور داشتند و از نزديک در جريان نظرات و مطالبات آنها قرار گرفتند .       ملاحظات اهم چالش هاي حوزه هاي مختلف زنان در استان خراسان رضوي و  راهکار هاي پيشنهادي :  با توجه به بالا بودن آمار زنان سرپرست خانوار استان نسبت به متوسط آمار کشوري ،ضرورت حمايت از اين قشر بخصوص در بحث اشتغال و کارآفريني و همچنين راه اندازي بازارچه خود اشتغالي بانوان توجه جدي به اشتغال زنان تحصيلکرده با اولويت زنان سرپرست خانوار ( 80% زنان سرپرست خانوار بيکار و فاقد شغل هستند) حمايت از توسعه اشتغالزايي بانوان در زمينه محصولات کشاورزي – محصولات تبديلي حمايت از اشتغال بانوان در بخش صنايع دستي و گردشگري با توجه به بالا بودن آمار زنان معتاد اين استان(آمار دستگير شدگان اين استان نشان مي دهد زنان در اين استان بيش از 2 برابر متوسط زن کشور، معتاد دارند) ، ارائه آموزش هاي پيشگيري با همکاري آموزش و پرورش استان ، برگزاري آموزشهاي اشتغالزايي ويژه زنان زنداني، حمايت از کمپ هاي ويژه زنان معتاد در استان، حمايت، توانمند سازي و کمک به گسترش سمن هاي تخصصي  در بحث اعتياد توجه ويژه به پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي به ترتيب اهميت و شيوع در استان (طلاق، اعتياد، خشونت خانگي و...) تخصيص و تجميع اعتبارات خاص، مرتبط با تحکيم بنيان خانواده و آموزش زنان آموزشهاي بهداشتي و مهارتهاي زندگي در استان افزايش امکانات و محصولات فرهنگي – هنري ويژه بانوان خاص دانش آموزان دختر افزايش تعداد مراکز وموسسات آموزش فني – حرفه اي ويژه بانوان افزايش دسترسي مردم استان به ويژه مناطق روستايي و محروم و مناطق صعب العبور به اقلام اصلي سبد غذايي شامل ميوه، سبزي، شير و لبنيات و گوشت از طريق افزايش سطح زير کشت زمين هاي کشاورزي و ترويج گلخانه هاي محلي ايجاد فرهنگسراها و اماکن ورزشي، تفريحي و فرهنگي خاص بانوان متناسب با جمعيت شهرستانها احياي کانون هاي اجتماعي فرهنگي بانوان در هر شهرستان به عنوان پايگاه و محل استقرار سمن ها حمايت از گسترش سازمانهاي غير دولتي بانوان در سطح استان توجه جدي به حل مشکلات حاشيه نشينان شهر مشهد       وضعيت زنان تحت پوشش کميته امداد زنان سرپرست خانوار از کار افتاده بيمار سالم معلول جمع 10134 3760 9174 109 23177 فاقد امتياز آب برق تلفن گاز 18485 323 1127 47 فاقد سرويس بهداشتي(توالت) فوت سرپرست زنداني مطلقه متارکه 3164 38 157 10 فاقد سرويس بهداشتي(حمام) فوت سرپرست زنداني مطلقه متارکه 8589 122 439 14 فاقد مسکن مقاوم فوت سرپرست خانواده زنداني مطلقه متارکه 263 10 6 1 مستعد اشتغال فوت سرپرست خانواده زنداني مطلقه متارکه 636 65 201 5 مستعد کار انگيزي فوت سرپرست خانواده زنداني مطلقه متارکه 1128 51 182 4 مستعد توان افزايي فوت سرپرست خانواده زنداني مطلقه متارکه 449 21 92 1   برخي راهکار ها : ايجاد ، توسعه و تقويت بازارچه هاي خود اشتغالي و نمايشگاه و فروشگاه دائمي محصولات دستي زنان در هر استان تخصيص اعتبارات لازم جهت ايجاد بيمارستان تخصصي / کلينيک تخصصي بيماري هاي زنان توسعه و تجهيز مجتمع و سالن هاي ورزشي اختصاصي زنان و دختران توسعه مراکز فرهنگي و هنري ارائه مدل توانمند سازي زنان در مناطق محروم توزيع بودجه با در نظر گرفتن ضريب محروميت شهرستان ها و دهستان ها در سفر هاي استاني همايش فعالان سياسي و اعضاي ستاد هاي دکتر روحاني لحاظ شود               ( پيوست شماره يک ) ارتقاء وضعيت زنان استان خراسان رضوي در قالب موافقت نامه هاي مشترک با دستگاه هاي اجرايي و سازمان ها اجرايي جهت اجراي طرحهاي مشترک در حوزه زنان و خانواده استان خراسان رضوي- در سال 1392 1- نام پروژه: طرح تقويت شيوهاي ارتباطي و مهارتي براي دانش آموزان دختر در سراسر کشور(طرح مشکوه) ضرورت اجراي طرح: سنين 12 تا 18 سالگي اهميت فوق العاده اي در شکل گيري شخصيت و تکامل رفتاري افراد دارد و مرحله انتقال از کودکي به بزرگسالي است که با تغييرات سريع فيزيکي و رشد تفکر انتزاعي شروع مي شود. اين مرحله از زندگي مستلزم جدايي و استقلال بيشتر نوجوانان از والدين است. از عوامل خطر ساز اين دوره، تعارض بين والدين و مربيان با نوجوانان است. واژه تعارض به ناتواني در حل تفاوتها اشاره دارد و بيشتر با تنش، خصومت و پرخاشگري همراه است و اين تعارض بين والدين، مربي و نوجوانان در حدود 14- 15 سالگي به نقطه اوج خود مي رسد. لذا جهت برون رفت از اين دوران پر تلاطم، طرح فوق الاشاره اجرا شده است. نحوه اجرا: آموزش 1120 نفر دانش آموز، والدين و مربيان مدارس پيرامون موضوع تقويت شيوه هاي مهارتي و ارتباطي در استان خراسان رضوي(برگزاري 25کارگاه به تفکيک براي دانش آموزان، اوليا، مربيان – 470 نفر دانش آموز- 470 نفر از والدين- 180 نفر مربي) دستگاه مجري: وزارت آموزش و پرورش                                 اعتبار: 000/560/126 ريال   2- نام پروژه: طرح بهبود وضعيت بهداشتي دانش آموزان دختر مدارس شبانه روزي در مناطق محروم سراسر کشور و تهيه بسته هاي بهداشتي(طرح بشري) ضرورت اجراي طرح: در راستاي ارتقاي وضعيت بهداشت و سلامت جسمي دانش آموزان دختر، پيشگيري از بروز بيماري هاي خاص در دوران بلوغ، فراهم سازي زمينه هاي دسترسي به امکانات بهداشتي براي دانش آموزان دختر محروم در مدارس شبانه روزي، اين طرح تنظيم شد تا از طريق ارايه بسته هاي بهداشتي و آموزش نحوه استفاده از آن در جهت ارتقاي سطح بهداشت و سلامت دختران جوان اقدام شود. نحوي اجرا: تهيه و توزيع بسته بهداشتي بين 800 نفر دانش آموز دختر دوره اول و دوم متوسطه مدارس شبانه روزي مناطق محروم، و آموزش نحوه استفاده از آن (شامل 12 بسته پد بهداشتي، يک عدد لباس ويژه ، يک عدد ژل بهداشتي) دستگاه مجري: وزارت آموزش و پرورش                                 اعتبار : 000/000/16 ريال     3- نام پروژه: توانمندسازي زنان بهبود يافته از اعتياد ضرورت اجراي طرح: کاهش عوامل خطرزا در بازگشت زنان گروه هدف به اعتياد ، کاهش عوامل استرس زا و مشکلات مالي و روحي زنان گروه هدف، در فرايند ترک اعتياد، کمک به توانمندسازي شغلي و مالي زنان بهبود يافته و جامعه پذيري آنان، کمک به زنان بهبود يافته از اعتياد جهت استفاده از حمايتهاي اجتماعي نحوي اجرا: آماده سازي شغلي براي 100 نفر زن بهبود يافته از اعتياد در استان، حمايت از 1 واحد شغلي در استان به منظور حمايت از اشتغال زنان بهبود يافته از اعتياد ، ايجاد 1 شبکه گروههاي خوديار در استان. دستگاه مجري: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي        اعتبار: 000/000/75ريال   4- نام پروژه: حمايت از ايجاد بانک اطلاعات جامع زنان بهبود يافته از اعتياد ضرورت اجراي طرح: تهيه آمارهاي قابل استناد از وضعيت زنان بهبود يافته از اعتياد و نيازسنجي آنان به منظور برنامه ريزي نحوه ارايه خدمات مودر نياز آنان براي پايداري بر سلامت و پاکي از اعتياد نحوي اجرا: شناسايي زنان بهبود يافته از اعتياد در استان خراسان رضوي و ايجاد بانک اطلاعات شامل وضعيت و نيازهاي ضروري آنان، تهيه گزارش تحليلي- آماري از وضعيت زنان بهبود يافته از اعتياد و نيازهاي آنان جهت پايداري بر سلامت و پاکي از مواد دستگاه مجري: ستاد مبارزه با مواد مخدر      اعتبارتخصيصي به استان توسط مجري حدودا : 000/000/170ريال           5- نام پروژه: طراحي مدل مطلوب براي نوع و نحوه ارائه خدمات به زنان بهبوديافته از اعتياد، جهت پايداري بر سلامت و پاکي از مواد ضرورت اجراي طرح: شناسايي نوع خدمات مورد نياز زنان بهبود يافته از اعتياد جهت پايداري بر سلامت و پاکي از مواد، شناسايي نحوه ارايه خدمات به زنان بهبود يافته از اعتياد با توجه به ويژگيهاي شخصي، خانوادگي، اجتماعي و فرهنگ بومي آنان نحوي اجرا: طراحي مدل مطلوب براي نوع و نحوه ارايه خدمات به زنان بهبود يافته از اعتياد جهت پايداري بر سلامت و پاکي از مواد متناسب با وضعيت شخصي، خانوادگي و اجتماعي آنان و با توجه به ويژگيهاي بومي و فرهنگي استان خراسان رضوي (1 مدل) دستگاه مجري: ستاد مبارزه با مواد مخدر اعتبارتخصيصي به استان توسط مجري حدودا : 000/000/170ريال            6- نام پروژه: برگزاري کارگاه آموزشي براي سازمانهاي غيردولتي فعال در حوزه زنان و خانواده پيرامون حمايتهاي اجتماعي مورد نياز زنان بهبود يافته از اعتياد ضرورت اجراي طرح: تشويق و ترغيب سازمانهاي مردم نهاد به منظور راه اندازى شبکه حمايت هاى اجتماعى براى زنان بهبود يافته از اعتياد، افزايش کيفيت ارايه خدمات توسط سازمانهاي غيردولتي به زنان بهبود يافته از اعتياد نحوي اجرا: برگزاري کارگاه آموزشي براي سازمانهاي غيردولتي فعال در حوزه زنان و خانواده پيرامون حمايتهاي اجتماعي مورد نياز زنان بهبوديافته از اعتياد در استان خراسان رضوي (1 کارگاه آموزشي 8 ساعته، 60 نفره) دستگاه مجري: ستاد مبارزه با مواد مخدر اعتبارتخصيصي به استان توسط مجري حدودا : 000/000/84ريال                                                   ( پيوست شماره دو)   گزارش اجمالي با نگاه آماري به وضعيت زنان استان خراسان رضوي در اين گزارش سعي شده است تا کلياتي از وضع استان در حد اطلاعات موجود[1] در حوزه هاي ذيل ارائه گردد: بررسي روند وضعيت زنان در طول زمان در استان( مقايسه وضعيت زنان با خودشان) مقايسه وضعيت زنان با مردان استان مقايسه وضعيت زنان در نقاط شهري و روستايي استان مقايسه وضعيت زنان استان نسبت به کل کشور   شناخت ويژگي هاي عمومي استان ×جمعيت : بر اساس نتايج  سرشماري سال 1390 ،  جمعيت استان خراسان رضوي؛ 5991667  نفر برآورد شده است  که به لحاظ توزيع جنسي ؛ 96/49 درصد مرد و 04/50 درصد زن بوده اند .   ×وضع خانوار[2] : بعد خانوار استان در سال 1385، 3.9 نفر بوده که با روند کاهشي در سال 1390، به 3.5 نفر رسيده است. کاهش بعد خانوار از يک سو بيانگر کاهش تعداد افراد خانواده در نتيجه‌ي کاهش باروري و زاد و ولد مي‌باشد و از سوي ديگر نشان دهنده افزايش تعداد خانواده هاي هسته اي[3] است. ×وضعيت زناشويي  بر اساس آمارهاي سال 90 ، مجموع جمعيت زنان ده سال به بالاي استان به لحاظ وضعيت زناشويي ،1/64% داراي همسر ، 6/26 درصد هرگز ازدواج نکرده ، 3/7 درصد بي همسر بر اثر فوت همسر و 9/1 درصد بي همسر بر اثر طلاق مي باشند . شاخص نسبت طلاق به ازدواج[4] براي اين استان در سال 1390 ، برابر با 6/17 درصد بوده که در مقايسه با رقم کل کشور   (3/6 درصد) در سطح بالاتري قرار دارد. بررسي مقايسه اي وضعيت استان خراسان رضوي با کل کشور به لحاظ درصد رشد سالانه تعداد طلاق ها، نشان مي دهد طي سال‌هاي 90- 1385، درصد رشد سالانه تعداد طلاق هاي استان9.1 درصد بوده  که از  ميانگين کل کشور (8.7 درصد) بيشتر مي باشد.   تعداد خانوارهاي استان خراسان رضوي در سال 1390 شامل 1485150 خانوار مرد سرپرست و 229258 خانوار زن سرپرست مي باشد به عبارت ديگر 4/13 درصد خانوارهاي استان ، خانوارهاي زن سرپرست مي باشند. از طرفي با توجه به اين که نسبت خانوارهاي زن سرپرست به کل خانوارها در کل کشور ، 1/12 درصد مي باشد، اين امر  نشان دهنده بالا بودن حجم زنان سرپرست خانوار استان نسبت به کل کشور است.   بررسي وضعيت آموزشي استان ×نرخ با سوادي[5] با نگاهي به آمار هاي جنسيتي استاني در مي يابيم نرخ با سوادي زنان و مردان در استان خراسان رضوي، با يکديگر متفاوت است. با اينکه تفاوت نرخ باسوادي زنان در مقايسه با مردان در استان خراسان رضوي رو به کاهش است، اما به نظر مي رسد مقدار اين کاهش اندک است. به طوري که در سال 1375 ميزان تفاوت نرخ با سوادي زنان در مقايسه با مردان 2/8 درصد بوده (يعني نرخ باسوادي مردان  2/8 درصد بيشتر از نرخ باسوادي زنان مي باشد) که در سال 1385 به 2/7 درصد و در سال 1390 به 2/6 درصد رسيده است. مقايسه نرخ باسوادي زنان در مناطق شهري و روستايي اين استان نشان مي دهد که نرخ باسوادي زنان در نقاط روستايي در سال 1375 برابر با 65.6 درصد، در سال 1385، 72.1 درصد و در سال 1390 به72.5 درصد رسيده است، که افزايش چشمگيري را نشان نمي دهد. اين در صورتي است که نرخ با سوادي زنان در نقاط شهري در سال 1375، برابر با 85.5 درصد، در سال 1385، برابر با 87.5 درصد و در سال 1390 به 87.3 درصد رسيده است، در نتيجه وضعيت زنان ساکن در نقاط شهري به لحاظ سواد و آموزش مناسب‌تر از وضعيت زنان ساکن در نقاط روستايي است.  از سويي ديگر فاصله نرخ باسوادي زنان در استان خراسان رضوي و کل کشور نشان مي‌دهد که در تمام دوره هاي ذکر شده(در نقاط شهري و در سطح کل) استان خراسان رضوي به لحاظ شاخص سواد و آموزش وضعيت مطلوب‌تري نسبت به کل کشور داشته است. اما لازم به ذکر است مقايسه نرخ باسوادي زنان در نقاط روستايي در استان خراسان رضوي  نسبت به نرخ باسوادي زنان در نقاط روستايي در کل کشور، از وضعيت نامطلوب تري برخوردار است.  بنابراين، نياز به توسعه سواد آموزي در نقاط روستايي اين استان وجود دارد.              بررسي وضعيت شاخص‌هاي اقتصادي استان ×نرخ مشارکت اقتصادي[6] در سال 1375، نرخ مشارکت اقتصادي زنان استان خراسان رضوي، 12.1 درصد بوده است(يعني از هر 100 زن واقع در سن فعاليت ساکن در اين استان فقط، 12.1 زن مشغول به کار يا جوياي کار بوده اند). اين نرخ در سال 1385 به 14.5 درصد رسيده که نسبت به سال 1375 اندکي افزايش يافته و در سال 1390 به 11.6 درصد رسيده است که متأسفانه در مقايسه با سال 1385 کاهش يافته است.  بررسي نرخ مشارکت اقتصادي زنان و مردان استان، نشان مي دهد که درصد مشارکت اقتصادي زنان در مقايسه با مردان بسيار پايين مي‌باشد. به علاوه بررسي نرخ مشارکت اقتصادي در نقاط شهري و روستايي  در سال‌هاي 1375 و 1385، نشان مي دهد که اين نرخ در نقاط شهري کمتر از نقاط روستايي استان بوده و در سال 1390 ،در نقاط روستايي کمتر از نقاط شهري مي باشد.  همچنين مقايسه‌ي نرخ مشارکت اقتصادي زنان استان خراسان رضوي در مقايسه با کل کشور نشان مي دهد که نرخ مشارکت اقتصادي زنان استان خراسان رضوي تقريبا برابر با کل کشور است.     ×نرخ بيکاري[7] نرخ بيکاري زنان در استان خراسان رضوي در سال 1375، برابر با 13.3 درصد، در سال 1385 برابر با 15.1 درصد و در سال 1390 به 15.6 درصد رسيده است. مقايسه نرخ بيکاري زنان و مردان استان در سالهاي 75، 85 و90 نشان مي‌دهد که نرخ بيکاري زنان بالاتر از نرخ بيکاري مردان بوده است، بنابراين از نظر شاخص‌هاي اشتغال و بيکاري، وضعيت زنان استان نامطلوب‌تر از وضعيت مردان استان محسوب مي‌شود. بررسي نرخ بيکاري در نقاط شهري و روستايي استان خراسان رضوي نشان مي دهد که نرخ بيکاري زنان در سال 1385 در نقاط شهري بيشتر از نقاط روستايي بوده و در سال1390، در نقاط شهري بيش از دوبرابر نقاط روستايي است که اين امر ضرورت ايجاد اشتغال در نقاط شهري را نشان مي دهد. بررسي نرخ بيکاري زنان استان خراسان رضوي در سالهاي 1385، عدد 15.1 و در  1390، عدد 15.6 را نشان مي دهد که در مقايسه با وضعيت بيکاري زنان در کل کشوردر سال 1390(24.2 ) ، اين نتيجه به دست مي آيد که نرخ بيکاري زنان اين استان نسبت به نرخ بيکاري زنان کل کشور عدد کمتري است بدين ترتيب که در سالهاي 1375، 1385 و در سال  1390 نرخ بيکاري زنان کمتر از کل کشور مي باشد.   بررسي وضعيت سلامت استان [8] ×شاخص پوشش مراقبت‌هاي دوران بارداري مراقبت‌هاي دوران بارداري که از اهميت بسزايي در تأمين سلامت مادر و جنين (نوزاد) برخوردار است، برنامه جامعي است از مراقبت‌هاي قبل از تولد که شامل رويکردي هماهنگ و يکپارچه به مراقبت‌هاي طبي و حمايت‌هاي رواني – اجتماعي بوده و در شرايط بهينه قبل از حاملگي شروع مي‌شود و تا کل دوره قبل از زايمان ادامه مي‌يابد. پوشش مراقبت‌هاي دوران بارداري در زناني که در دو سال قبل از مطالعه زايمان نوزاد زنده داشته‌اند (حداقل 6 بار) در استان خراسان رضوي در سال 1384، 93.9 درصد بوده است که در مقايسه با پوشش مراقبت‌هاي دوران بارداري کل کشور در سطح پايين‌تري قرار داشته است. همچنين مقايسه پوشش دوران بارداري زنان استان خراسان رضوي و زنان کل کشور در سال 1384 و 1389، نشان مي دهد که پوشش مراقبت‌هاي دوران بارداري هم در استان و هم در کل کشور در سال 1389 افزايش يافته است. ×شاخص شيوع و استفاده از روش‌هاي پيشگيري از بارداري درصد شيوع و استفاده از کل روش‌هاي پيشگيري از بارداري در زنان 49-15سال همسردار استان خراسان رضوي در سال 1389 برابر با 76.3 درصد بوده که کمتر از مقدار اين شاخص در ميان زنان کل کشور (77.42 درصد) است. ×شاخص زايمان در سن پايين[9] بررسي درصد زايمان قبل از 18 سالگي زنان 24-20 ساله استان خراسان رضوي در سال 1389 نشان مي دهد از هر صد زايمان در استان خراسان رضوي، 5 زايمان قبل از 18 سالگي رخ داده است. در مقايسه استان خراسان رضوي و کل کشور به لحاظ شاخص درصد زايمان قبل از 18 سالگي، استان خراسان رضوي زايمان‌هاي بيشتري را در سن 18 سالگي نسبت به کل کشور داشته است. استان خراسان رضوي در شاخص ذکر شده در وضعيت نا مطلوب‌تري در مقايسه با کل کشور قرار دارد.   ×روش زايمان به طريق سزارين[10] درصد زايمان به طريق سزارين در استان خراسان رضوي ، در سال 1384 برابر با 30.9 درصد بوده و در سال 1389 به 43.6 درصد رسيده است که روند افزايشي داشته است. همچنين مقايسه اين شاخص در استان خراسان رضوي با کل کشور،   نشان مي دهد که درصد زايمان به طريق سزارين در استان خراسان رضوي در سالهاي 1384 و 1389 کمتر از درصد زايمان به طريق سزارين در کل کشور است. ×درصد شيوع بيماري هاي مزمن بررسي درصد شيوع بيماري‌هاي مزمن در زنان 15 تا 54 ساله استان خراسان رضوي در مقايسه با زنان کل کشور در سال 1389 نشان مي دهد که از هر صد زني که در استان خراسان رضوي ساکن بوده‌اند، 14.1 درصد مبتلا به بيماري‌هاي مفصلي، 3.8 درصد مبتلا به بيماري‌هاي قلبي عروقي، 2.3 درصد مبتلا به بيماري ديابت، 1.3 درصد مبتلا به بيماري‌ آسم و 2.1 درصد مبتلا به بيماري‌هاي پوستي بوده‌اند. درصد شيوع بيماري هاي مزمن در زنان 15 تا 54 ساله استان خراسان رضوي (بجز بيماري‌هاي مفصلي) در مقايسه با زنان کل کشور، در سال 1389، وضعيت مطلوب‌تري را نشان مي دهد. ×درصد آگاهي صحيح زنان در پيشگيري از ايدز بررسي درصد آگاهي صحيح زنان  درباره پيشگيري از ايدز در گروه سني 24-15 ساله و 54-15ساله در سال 1389 در استان خراسان رضوي نشان مي دهد که اين شاخص در ميان زنان 54-15 ساله به ميزان 34 درصد و در ميان زنان 24-15 ساله برابر با 26.6 درصد مي باشد. که در هر دو گروه سني، درصد آگاهي زنان استان در مقايسه با درصد آگاهي زنان کل کشور درباره پيشگيري از ايدز بيشتر بوده است. ×مصرف دخانيات مصرف دخانيات توسط زنان در استان خراسان رضوي، در سال‌ 1389 برابر با 4.5درصد مي باشد. مقايسه اين شاخص در استان با کل کشور، نشان مي دهد که درصد مصرف دخانيات زنان استان خراسان رضوي کمتر از درصد مصرف دخانيات زنان کل کشور است.          ×شاخص رضايت از زندگي در سال 1389، از هر صد نفر زن 15-24 ساله که در استان خراسان رضوي ساکن بوده‌اند،90.2 درصد از زندگي با خانواده رضايت دارند، 82.5 درصد رضايت از محل تحصيل، 85.8 درصد رضايت از شغل فعلي، 78.2 درصد رضايت از دوستان ، 75.6 درصد رضايت از محيط زندگي،89.6 درصد رضايت از خود و 72.1 درصد رضايت از درآمد داشته‌اند، درصد رضايت در موارد ذکر شده در استان خراسان رضوي در مقايسه با رضايت زنان کل کشور از وضعيت مطلوب‌تري برخوردار است. ، تنها در شاخص رضايت از دوستان، وضعيت رضايت زنان استان خراسان رضوي از درصد رضايت زنان کل کشور کمتر بوده يا به عبارت ديگر در وضعيت نامطلوب‌تري قرار دارد.   5- بررسي وضعيت مشارکت سياسي زنان استان در دهه اخير زنان در استان خراسان رضوي  توانسته‌اند پست‌هايي سياسي بسيار محدودي را از آن خود کنند که تناسبي با جمعيت زنان استان نداشته و قابل مقايسه با پست‌هاي سياسي مردان استان نيست، که اگر اين روند ادامه يابد با توسعه سياسي و جامعه پذيري سياسي زنان مغايرت داشته و به بررسي و تأمل بيشتري نياز دارد. بخشي از منتخبين سياسي زن استان خراسان رضوي  به شرح ذيل اند: قدسيه علوي منتخب مردم استان خراسان رضوي  (شهر مشهد) در چهارمين و پنجمين دوره انتخابات مجلس شوراهاي اسلامي؛ عفت شريعتي منتخب مردم استان خراسان رضوي  (شهر مشهد) در پنجمين دوره انتخابات مجلس شوراهاي اسلامي؛ مريم صديقي منتخب مردم استان خراسان رضوي  (شهر مشهد) در چهارمين و پنجمين دوره انتخابات مجلس شوراهاي اسلامي؛ فاطمه خاتمي منتخب مردم استان خراسان رضوي  (شهر مشهد) در ششمين دوره انتخابات مجلس شوراهاي اسلامي؛ انسيه غفوري شعرباف عضو شوراي شهر مشهد در چهارمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا؛ فاطمه غيور رزمگاه عضو شوراي شهر مشهد در چهارمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا؛ سمانه سکاکي عضو شوراي شهر نيشابور در چهارمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا؛ ليلا کاشفي عضو شوراي شهر نيشابور در چهارمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا.     6- بررسي وضعيت آسيب هاي اجتماعي استان ×سارقان زن در دهه اخير ميزان سرقت زنان استان خراسان رضوي روند کاهشي داشته و کمتر از ميزان سرقت مردان استان است، از دلايل پايين بودن سرقت زنان استان مطلوبيت وضعيت اقتصادي زنان استان مي‌باشد. ×خودکشي و فرار زنان  ودختران ميزان اقدام به خودکشي زنان در هر صدهزار نفر، در سال 1385 برابر با 1.26 و در سال 1390 به 1.70 رسيده است. نکته قابل توجه آن است که ميزان اقدام به خودکشي زنان استان از خودکشي زنان کل کشور (4.66)و مردان(6.73) استان کمتر بوده است. توزيع درصد زناني که در استان خراسان رضوي در سال 1390 خودکشي کرده‌اند نشان مي‌دهد که بيشترين ميزان در گروه سني 18-24 سال با ميزان 51 درصد قرار گرفته‌اند. همچنين در کل کشور نيز بيشتر زناني که خودکشي کرده‌اند در گروه سني 18-24 سال با ميزان46.2 درصد قرار دارند.   ×نزاع و درگيري ميزان زنان دستگيرشده بر اثر نزاع دسته‌جمعي نسبت به مردان در سال‌هاي 1385 و 1390 بسيار کمتر مي‌باشد، بيش‌ترين ميزان زنان دستگيرشده، مربوط به سال 1385 با 2.5 نفر در هر صد هزار نفر زن استان و کمترين ميزان زنان دستگيرشده مربوط به سال 1390 با 0.4 نفر در هر صد هزار زن استان مي‌باشد. نزاع دسته‌جمعي عموماً پديده‌اي مردانه است و زنان کمتر در آن شرکت مي‌کنند زيرا زنان با فشار اجتماعي بسياري روبرو مي‌باشند. ×اعتياد ميزان زنان معتاد مواد مخدر که دستگير شده اند( در هر صدهزار نفر جمعيت زن)، در استان خراسان رضوي، در سال 1385، برابر با 57.5 است. اين شاخص در کل کشور برابر با 23.4 مي باشد. اين امر نشان مي دهد  که ميزان زنان معتاد مواد مخدر که دستگير شده اند در استان خراسان رضوي، بيش از 2 برابر اين شاخص در کل کشور است که اين امر به دليل هم‌جواري با کشور افغانستان و مسير ترانزيت مواد مخدرمي باشد     بررسي وضعيت تأمين اجتماعي استان خراسان رضوي در سال 1390 در هر ده هزار زن استان خراسان رضوي 786 نفر برخوردار از خدمات بيمه اي (شامل بيمه شده اصلي، اختياري، اجباري، خاص و توافقي) بوده‌اند که يک پنجم ميزان برخورداري مردان استان از خدمات بيمه اي است؛ در صورتي که در همين سال در هر ده هزار مرد استان، 3863 مرد تحت پوشش بيمه هاي مذکور بوده‌اند که اين ميزان نشان مي‌دهد وضعيت بيمه و تأمين اجتماعي زنان خراسان رضوي بسيار نامطلوب‌تر از مردان استان مي‌باشد.       8- بررسي ساير شاخص هاي استان خراسان رضوي ×ورزش به لحاظ وضعيت امکانات ورزشي ، هر چند  طي سالهاي اخير شاهد بهبود ورزش بانوان مي باشيم ، در رابطه با فضاهاي ورزشي و حضور بانوان در عرصه ورزش حرفه اي همچنان کاستي هاي بسيار وجود دارد  . در سال 1390 از 427 مکان ورزشي ويژه بانوان در کل کشور، 20 مکان ورزشي ويژه بانوان در استان خراسان رضوي قرار گرفته است. همچنين 9752 مربي ورزشي فعال بوده اند که 2996 مربي استان زن و 6756 مربي مرد بوده است. در سال 1390 از ميان 135793 ورزشکار سازمان يافته استان 33088 نفر زن و 102705 نفر مرد بوده است. ضمنا  از 8666 داور فعال استان 3329 نفر زن و 5337 نفر مرد بوده است       تعداد ورزشکاران شرکت کننده استان در اردوهاي تيم ملي  نيز ، 183 نفر بوده‌اند که از ميان آن‌ها 50 نفر زن و 133 نفر مرد بوده است . در سال 1390 ورزشکاران عضو تيم‌هاي ملي استان 50 نفر زن و 105 نفر مرد بوده است. تمام آمارهاي بالا نشان مي‌دهد که وضعيت مکان‌هاي ورزشي و تعداد ورزشکاران و داوران استان خراسان رضوي در مقايسه با ديگر استان‌هاي کشور در شرايط مطلوب‌تري قرار دارد اما آن چه که مشهود است شرايط نا مطلوب زنان در برابر مردان استان در برخورداري از اماکن ورزشي و فعالان حوزه هاي مختلف ورزش مي‌باشد.   ×سازمانهاي مردم نهاد آمارها نشان مي دهند که تعداد 1759سازمان غير دولتي زنان در کل کشور وجود دارد که از اين تعداد 29 سمن متعلق به استان خراسان رضوي مي باشد که حدود 1.6 درصد کل سمن هاي کشور را شامل مي شود. همچنين در سال 1392 از 2 طرح سازمان مردم نهاد زنان و خانواده استان خراسان رضوي حمايت صورت گرفته است.     در اين راستا هماهنگي و تعامل با معاونت امور اجتماعي استانداري و اداره کل امور بانوان استان در جهت شناسايي و ساماندهي و روزآمد نمودن بانک اطلاعات سازمان هاي مردم نهاد فعال در حوزه زنان و خانواده جهت دستيابي به آخرين وضعيت موجود سازمان هاي ياد شده و برنامه ريزي جهت ارتقاء توانايي ها و بهره گيري از ظرفيت هاي موجود آنان ضروري به نظر مي رسد.     [1] - توجه: اگر ذيل هر حوزه اي به همه موارد بالا توجه نشده است به دليل محدوديت دسترسي به آمار مي باشد. .[2] خانوار از چند نفر از افراد تشکيل مي شود که با همديگر در يک اقامتگاه زندگي مي کنند، با يکديگر همخرج هستند و معمولا با هم غذا مي خورند. فردي که به تنهايي زندگي مي کند نيز خانوار تلقي مي شود. [3] - خانواده اي است که از دونسل والدين و فرزندان تشکيل شده است .بطوردقيق تر اين نوع خانواده پس از انقلاب صنعتي رايج شده است که از زن ،شوهر وفرزندان ازدواج نکرده تشکيل مي شود و اعضاي اين خانواده با هيچکدام از بستگان ديگر زندگي نمي کنند . [4] - اين شاخص نشان مي‌دهد در يک سال به ازاي هر يک صد مورد پديده ازدواج چند مورد طلاق روي داده است [5] - نرخ باسوادي= تعداد باسوادان 6 ساله و بالاتر تقسيم بر تعداد افراد 6 ساله و بالاتر ضربدر 100 [6] - نرخ مشارکت اقتصادي نشان مي­دهد، چند درصد از جمعيت در سن کار، فعال (شاغل و يا بيکار) هستند.   [7] - نرخ بيکاري نشان مي‌دهد، چند درصد جمعيت فعال بيکار هستند. ·      [8] - شاخص هايي که در اين بخش از گزارش ارائه شده  است برگرفته از گزارش نقش کليک است و به دليل محدوديت زماني با شاخص هاي منابع ديگر، مقايسه اي انجام نگرفته است.   [9] - زنان 20 تا 24 ساله اي که حداقل يک زايمان نوزاد زنده قبل از 18 سالگي داشته اند. [10] -تعداد زناني که با روش سزارين زايمان کرده اند نسبت به کل زايمان ها ضربدر100