شناسه خبر: 3519نسخه چاپی
تاریخ خبر: 1394/7/2 03:06

عید سعید قربان، عید آزادی از منیت‌ها

يک قدم بر خويشتن نه وآن دگر در کوي دوست عيد سعيد قربان عيد آزادي از منيت‌ها و جشن رها شدن از اسارت نفس و شکوفايي ايمان و يقين بر ابراهيميان عالم مبارک باد