شناسه خبر: 6819نسخه چاپی
تاریخ خبر: 1395/7/6 14:26

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری: کاهش ارتباط کلامی در خانواده به 17 دقیقه از آسیب های فضای مجازی است

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری گفت که ارتباط کلامی خانواده به واسطه استفاده از فضای مجازی به 17دقیقه در روز رسیده در حالی که پیش از این دو ساعت در روز بود و این یکی از آسیب های فضای مجازی است.

شهیندخت مولاوردی روز سه شنبه در جشنواره کودک و خانواده بهزیستی استان البرز، افزود: خانواده های ما دو فضایی شده اند و فضای مجازی و واقعی ارتباط کلامی خانواده ها را تحت تاثیر قرار داده است.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری تاکید کرد: هرچند که فضای مجازی فرصت است، اما تهدید هم محسوب می شود.

وی یاداورشد: شکاف بین نسلی و درون نسلی را شاهد هستیم که نگرانی ایجاد کرده است. این شکاف بر جوانان تاثیر می گذارد و برای این منظور نیازمند انتخاب گروه های مرجع که نیازمند برنامه اصولی هستیم.

وی تاکید کرد: اکنون سیاست های کلی مشاوره ها مطرح شده و دراین زمینه کوشا هستیم. با توجه به اهمیت نهادینه شدن مهارت های رفتاری درکودکان که آموزش و پرورش و آموزش عالی نقش جدی در آن دارند و ضرورت دارد در متون رسمی و آموزش های رسمی صدا وسیما و رسانه ها به آن پرداخته شود، باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

مولاوری با تاکید بر اینکه دولت در عملکرد سه ساله خود به دنبال اجرایی شدن سیاست های خانواده پایدار است، اظهار داشت: دولت دراین مدت سه سال فعالیت خود با رویکرد اعتدال تلاش کرد بسیاری ازسیاست ها را در برنامه ششم توسعه جاری و این سیاست ها را درحوزه خانواده پایدار اجرایی کند که امیدواریم در پنج سال آینده شاهد تحقق این آرمان باشیم.

وی با تاکید بر اینکه یک جامعه با مشارکت همه جانبه زنان و مردان، تضمین برخوداری زنان و مردان و تشریک مساعی آنان پایدار می شود، گفت: دولت دراین مدت تلاش کرد به کمک زنان ایفاگر نقش های چند گانه در جامعه و خانواده آید و فشاری که مسئولیت های اجتماعی بر زنان وارد می کند، با مقررات خاص توازن نقش زنان درکار و زندگی ایجاد کند.

مولاوردی خاطرنشان کرد: سیاست های دوستدار خانه و کودک و تفاهم نامه هایی که منعقد شده مصداق این امر است. بسته جامع حمایتی از زنان شاغل را داریم و سند حمایت اجتماعی زنان و سند توان افزایی زنان در مورد آسیب های اجتماعی هم که اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست، مورد توجه قرار گرفته است.

وی گفت: جلوگیری از کودک آزاری، کار اجباری و کاهش آسیب های اجتماعی طلاق و اعتیاد هم جهت با سیاست های تحکیم خانواده مورد توجه قرار گرفت و بهزیستی در این زمینه نقش برجسته تری دارد.

مولاوردی تاکید کرد: سیاست های کلی خانواده بدون ایجاد ارتباط بین این سیاست ها، مشارکت اجتماعی نظام اداری، سیاست های کلی آموزش و پرورش عملی نمی شود.

وی اضافه کرد: خانواده در کاهش فقر، همبستگی ملی، انتقال ارزش های اخلاقی موثر است و نمی توان یک نسخه واحد برای خانواده ایرانی پیچید، بلکه مولفه های مختلفی دراین زمینه متناسب با تعدد خانواده ها و نیازهایشان موثر است.

معاون رئیس جمهوری گفت: خانواده امروز مهمترین نهاد اجتماعی است و در سلامت جامعه و تربیت سرمایه های انسانی یک کشور نقش و جایگاه بسزایی دارد.

وی اضافه کرد:سرمایه انسانی که بزرگترنی پشتوانه توسعه کشور است به خانواده سپرده می شود.

مولاوردی گفت: توسعه پایدار و همه جانبه و متوزان جزو آرمان های انقلاب است که در این زمینه نهاد خانواده موثر است و سیاست هایی که در برنامه چهار و پنجم و ششم داریم به تقویت نهاد خانواده اشاره شده، گرچه جایگاه زن درعرصه های مختلف در برنامه ششم که هنوز نهایی نشده و در دستور کار مجلس است.

وی یادآورشد: به تازگی سیاست های کلی خانواده توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده که 16 بندی است که این سیاست ها به روسای سه قوه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام داده شده و فقط قوه مجریه متولی آن نیست.

وی افزود: تا یک عزم ملی شکل نگیرد، نمی توان انتظار داشت که سیاست ها محقق شود و باید با یک تقسیم کار ملی برای تحقق آن حرکت کرد.

مولاوردی گفت: از موارد مهمی که دراین سیاست ها آمده ایجاد نهضت فراگیرملی برای ازدواج است. باید شرایطی فراهم شود که این امر تسهیل شود و در این زمینه سازمان های ذیربط باید توجه کنند.