نهاد ریاست جمهوری - معاونت امور زنان و خانواده

فرم طرح سوال حقوقی

اطلاعات شخصی

سوال

پیــگیری ســوال
راهنمای ثبت سوال

* لطفاً اطلاعات خواسته شده را با دقت تکمیل نمایید.

* فیلدهایی که با رنگ قرمز علامت گذاری شده اند باید تکمیل گردند.

* پس از ثبت درخواست کد رهگیری به شما داده خواهد شد و می توانید با استفاده از کد رهگیری مراحل بررسی سوال خود را پیگیری نمایید.