بازدید از روستای حسن ابدال استان زنجان

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در جریان سفر به استان زنجان در روز پنجشنبه 27 آبان ماه 1400، در جمع مردم روستای حسن ابدال حاضر شد و به بررسی مشکلات و دغدغه های آنان پرداخت.

 

 

-----