در جلسه ستاد ملی زن و خانواده صورت گرفت؛
ارتقاء جایگاه بانوان در ساختار اداری با تصویب ستاد ملی زن و خانواده

جلسه ستاد ملی زن و خانواده روز شنبه به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی برگزار شد.

رئیس جمهور با تاکید بر توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، بر لزوم رفع مشکلات اعطای تسهیلات به آنان تاکید کرد و اظهار داشت: زنان و بانوان باید احساس کنند که در جامعه و به ویژه از سوی نظام حکمرانی مورد پشتیبانی و حمایت هستند.

 

رئیس جمهور در این جلسه با اشاره به جایگاه رفیع بانوان در جامعه تصریح کرد: حمایت از بانوان و خانواده از اولویت‌های امروز جامعه ماست. تکرار این سخن که باید مشکلات زنان و خانواده رفع شود مشکلی را حل نمی‌کند و باید در این راستا اقدامات عملی انجام شود.

 

رئیسی نهاد خانواده را مهم‌ترین رکن جامعه خواند و خاطرنشان کرد: موضوع خانواده از آن دست موضوعاتی است که دشمن برای هجمه به آن برنامه‌ریزی کرده و در مقابل باید با پیش‌بینی و پیشگیری از مخاطرات این حوزه، از کیان خانواده مراقبت کرد.

 

رئیسی در ادامه محوریت خانواده را جزء اصول فرهنگ اسلامی و گفتمان انقلاب دانست و از اهتمام و اراده دولت برای اعمال سیاست‌های حمایتی در حوزه‌های مختلف در راستای تقویت نهاد خانواده خبر داد.

 

رئیس جمهور با تاکید بر توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، بر لزوم رفع مشکلات اعطای تسهیلات به آنان تاکید کرد و اظهار داشت: زنان و بانوان باید احساس کنند که در جامعه و بویژه از سوی نظام حکمرانی مورد پشتیبانی و حمایت هستند.

 

در این جلسه ارتقاء جایگاه مشاوران زن و اختصاص پست معادل معاونت یا مدیرکلی به آنان مورد تصویب قرار گرفت . همچنین ضمن موافقت اعضا با تشکیل صندوق ضمانت زنان سرپرست خانوار، مقرر شد مشاوران زن در همه تصمیم‌گیری‌های کلان وزارتخانه ها و سازمان ها سهیم باشند  و در شورا های مرتبط مشارکت داده شوند.

 

-----