تشکیل صندوق ضمانت زنان سرپرست خانوار

دکتر خزعلی معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در حاشیه نخستین جلسه ستاد ملی زن و خانواده که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، اعلام کرد: براساس نخستین مصوبه جلسه ستاد ملی زن و خانواده صندوق ضمانت زنان سرپرست خانوار با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شد.

 

معاون رئیس جمهور افزود: این صندوق ازین پس وام های اشتغال تا سقف 100 میلیون تومان زنان سرپرست خانواده دهک های یک تا 5 را ضمانت خواهدکرد.

 

دکتر خزعلی گفت: یکی از مشکلاتی که در استان‌ها با آن مواجه هستیم آن است که زنان سرپرست خانوار به دلیل نداشتن ضامن نمی توانند وام اشتغال دریافت کنند و به همین دلیل بسیاری از اعتباراتی که برای زنان سرپرست خانوار در نظر گرفته می‌شود، جذب نمی‌شود.

 

معاون رئیس جمهور اظهار داشت: با تشکیل این صندوق برنامه داریم پوشش دهی خوبی برای زنان سرپرست خانوار که تحت حمایت کمیته امداد هم نیستند و تعدادشان بیش از 2 میلیون نفر می‌باشد، داشته باشیم.

-----