نشست صمیمانه با جمعی از دختران دانش‌آموز روزه اولی

-----