در نشست هم اندیشی فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی و معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده مطرح شد:
مهم ترین مصوبه ستاد ملی زن و خانواده، تقویت گفتمان سازی حوزه زنان و خانواده در بدنه اجرایی دولت

لیلا سادات زعفرانچی معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده در نشست هم اندیشی فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی و معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده ضمن اشاره به دلیل انتخاب دوموضوع مصوبه ستاد ملی زن و خانواده گفت:  از مهم ترین اولویت‌های این معاونت در دولت مردمی، فعال‌تر شدن ستاد ملی زن و خانواده به ویژه در موضوعاتی بود که از جمیع جهات مورد نظر صاحب نظران و اندیشمندان این حوزه و نیز مطالبات مردمی بوده و قابل دفاع باشد.

به نظر می رسید که اگر بخواهیم شاهد جریان مناسب همراه با روند اصولی را در حوزه تحول آفرینی زن و خانواده باشیم، نیازمند یک بسترسازی مناسب هستیم.

دکتر زعفرانچی در ادامه به ساختار زنان و خانواده در دستگاه‌های اجرایی پرداخت و گفت: در این راستا بدنه اجرایی دستگاه‌ها در حوزه زنان و خانواده اگر نتوانند به درستی نقش سازنده خود را در حوزه سیاست گذاری ایفا کنند و به عبارتی تجهیز و تقویت نشوند، هرآنچه در حوزه برنامه‌ریزی انجام شود لزوما اجرایی نخواهد شد. لذا به نظر رسید یکی از اصلی‌ترین مصوبات در ستاد ملی زن و خانواده باید تقویت و ساماندهی بازوهای اصلی جریان سازی و گفتمان سازی حوزه زنان و خانواده در بدنه اجرایی دولت و مشاورین وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و به تبع آن در استانهای سراسر کشور باشد.

معاون بررسی‌های راهبردی معاونت ریاست جمهوری تاکید کرد: لذا برای حصول به نتیجه و تدوین مصوبه در این زمینه، زمان زیادی صرف شد و به تعبیری پستی و بلندی های فراوانی  پشت سر گذاشته شد و به نظر می رسد دسترسی به این اتفاق مبارک مسئولیت مشاورین زنان و خانواده در دستگاه‌های اجرایی را سنگین تر می کند، چرا که ظرفیتی فراهم می شود تا هر آنچه به نظر می رسد دغدغه اصلی حوزه زنان و خانواده است، با یک هم افزایی و اجماع پیگیری و تامین شود.

دکتر زعفرانچی در  ادامه به مصوبه دوم جلسه ستاد ملی زن و خانواده پرداخت و گفت: موضوع آسیب های اجتماعی از دغدغه هایی بود که در مناطق محروم و به ویژه در سفرهای استانی با آن مواجه بودیم. لذا انتظار می‌رفت یکی از اولویت های ستاد، آسیب های اجتماعی و به خصوص توانمندسازی زنان سرپرست خانوار باشد. یکی از بزرگترین موانع زنان سرپرست خانوار در مسیر دریافت تسهیلات،‌ مشکلات عدیده ای است که جهت فراهم کردن ضمانت به ویژه در گروههای دهک های درآمدی یک تا پنج که تحت چتر هیچ نهاد حمایتی هم نیستند وجود دارد که متاسفانه گذر از این موانع، بعضا مشکلات فرهنگی را نیز در پی دارد. بنابراین یکی دیگر از مصوباتی که به سرانجام رسید، تشکیل صندوق ضمانت زنان سرپرست خانوار با همکاری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بود که این صندوق از این پس وام‌های اشتغال تا سقف 100 میلیون تومان را برای زنان سرپرست خانوار دهک های یک تا پنج را ضمانت خواهد کرد.

-----