معاون رییس جمهور در نشست صمیمی با خیران:
بانوان برای حل مشکلات حوزه زنان وارد میدان شوند

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: دنبال این هستیم که برای حل مشکلات و آسیب‌های اجتماعی حوزه زنان، بانوان به صورت خاص وارد میدان شوند و باید گروه هایی تشکیل شود تا از افراد نیازمند حمایت، از طریق بانوان حمایت صورت گیرد.

 

دکتر انسیه خزعلی چهارشنبه شب در نشست صمیمی با خیران اضافه کرد: دنبال این هستیم دستورالعمل‌هایی برای اصلاح مشکلات خیران داشته باشیم چون تمرکز ما روی خانواده ها و زنان است. به این مساله باور داریم که زنان محور خانواده ها هستند و اگر سلامت جسمی و روحی زنان تامین شود سلامت جامعه تضمین می شود.

 

وی ادامه داد: متاسفانه در بازدیدهای استانی با آسیب های زیادی در حوزه زنان مواجه هستیم، زنان بی سرپرست، بدسرپرست و زنان زندانی که گرچه تعداد زنان زندانی سه درصد کل زندانیان است اما این تعداد هم زیاد است، چون محور و کانون خانواده هستند و باید از آنها حمایت شود.

 

دکتر خزعلی افزود: اگر به فرزندانی که مادرانشان در زندان هستند توجه نشود ممکن است به بزه های جامعه آلوده شوند، همچنین افراد معتاد، دختران با شرایط ویژه باید مورد حمایت و بازپروری قرار گیرند به همین دلیل می خواهیم به طور خاص بانوان وارد میدان شوند و گروه هایی تشکیل شود تا از این افراد حمایت شود.

 

معاون رییس جمهور تصریح کرد: البته که حمایت مالی تنها نباید مد نظر باشد، بلکه حمایت تربیتی، معنوی و پشتیبانی مدنظرباشد، در بحث مشاوره نیز نیاز به همکاری همه شما خیران داریم چون به عنوان نمونه مشاوره حقوقی برای کسانی که نمی توانند وکیل بگیرند و واقعا بی گناه هستند.

 

وی خاطرنشان کرد: برای کسانی که رقم بدهی آنها کم است و در زندان هستند باید فکری کرد تا حدی که امکان دارد همه کمک کنند تا حمایت شوند.

 

معاون رییس جمهور افزود: فرزندان بهزیستی، زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست باید حمایت شوند و اشتغال برای آنها یا فرزندانشان  ایجاد کنیم و درخواست داریم سرمایه‌گذاری شود برای کارآفرینی و تا چهار سال همراهی کنیم تا بتوانند روی پای خود باشند.

 

دکتر خزعلی ادامه داد: مساله اشتغال بسیار مهم است باید این موضوع به صورت جدی دیده شود تا برای افراد نیازمندفرصت شغلی ایجاد شود.

 

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: کار خیر را به کمک مالی منحصر نکنیم. در این مدت با بسیاری از آسیب ها، کمبودها و نقصان ها مواجه شدیم که با کمک مالی شاید جبران نشود، نیازهای فرهنگی، تربیتی، اخلاقی حقوقی، اجتماعی و نیازهایی که دلگرمی و پشتوانه داشتن یک زن را و اینکه به خانواده تکیه کند و تنهایی او را جبران کند همه اینها را از شما خیران می خواهیم تا بتوانیم قدمی را در راه رفع بخشی از این کمبودها، نقص ها و نداشتن ها برداریم تا جامعه بهتر و زیباتری داشته باشیم.

-----