اختصاص اعتبار ویژه جهت کارگاههای آموزشی و مهارت افزایی و فرهنگی بند نسوان زندان مرکزی تیریز

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از بند نسوان زندان تبریز بازدید کرد.

در جریان سفر هیئت دولت به استان آذربایجان شرقی، انسیه خزعلی معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده، از بند نسوان زندان مرکزی تبریز بازدید کرد.

وی در جریان حضور در این مرکز، از فعالیت‌های فرهنگی، کارآفرینی، اشتغال و هنری این ندامتگاه بازدید و با زندانیان دیدار و گفت وگو کرد.

خزعلی همچنین در گفت و گو با مدیرکل زندان‌های استان بر توانمندسازی و حمایت از زنان زندانی و خانواده‌های آنان تاکید کرد.

-----