اعطای خانه به چهارقلوهای آذرشهری

با حضور معاون رییس جمهور، یک واحد مسکونی به خانواده چهارقلوهای آذرشهری اعطا شد.

در دیدار معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با خانواده چهارقلوهای روستای زنگنه از شهرستان آذرشهری، یک واحد مسکونی در شهر جدید سهند به این خانواده اختصاص یافت.

این طرح در راستای اجرای طرح تشویقی قرارگاه جوانی جمعیت به دستور رییس‌جمهور و با پیشنهاد معاونت زنان و خانواده ریاست جمهور در همه استان‌ها اجرایی می‌شود.

معاون رییس جمهور در این دیدار، با اعلام برنامه حمایتی دولت در راستای تشکیل قرارگاه جوانی جمعیت و بر اساس برنامه مشترک معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده و وزارت راه و شهرسازی؛ ضمن اختصاص زمین به این خانواده دارای فرزند چهارقلو در شهر جدید سهند ، اظهار امیدواری کرد که با واگذاری زمین، این خانواده دیگر دغدغه تامین مسکن نخواهند داشت.

این خانه نیمی به نام مادر و نیمی به نام پدر چهارقلوها سند خورده است.‌

-----