اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند (آیورا)

 

اتحادیه اقیانوس هند یک سازمان بین دولتی است که در 7 مارس 1997 تأسیس شد. آیورا یک سازمان بین‌المللی متشکل از 23 کشور است که با اهداف توسعه پایدار،‌ همکاری‌های اقتصادی،‌ و برطرف سازی موانع همکاری‌های علمی و تجاری میان کشورها فعالیت می‌کند.

در سیزدهمین نشست شورای وزیران در پرت استرالیا در نوامبر 2013، مساله توانمندسازی اقتصادی بانوان (WEE) به عنوان یک مساله چند جانبه به رسمیت شناخته شد. در تاریخ 27 اکتبر 2016 در بالی اندونزی در شانزدهمین نشست شورای وزیران، اعلامیه توانمندسازی اقتصادی زنان به تصویب رسید. این بیانیه از اصول مهمی حمایت می‌کند که توانمندسازی زنان و دختران را به عنوان امری ضروری و حیاتی برای رونق اقتصادی و اجتماعی آیورا و دستیابی به هدف 5 توسعه پایدار به رسمیت می‌شناسد.

اهداف کارگروه توانمندسازی اقتصادی بانوان (WGWEE)

1)‏ توجه به مساله توانمندسازی اقتصادی بانوان به عنوان یک مساله چندجانبه در تمام مناطق دارای اولویت IORA با تمرکز خاص بر اقتصاد آبی؛

2) ‏افزایش آگاهی و درک نقش و سهم زنان کارآفرین، نوآوران و رهبران در توسعه اقتصادی در منطقه IORA؛

3) ‏ایجاد یک محیط توانمندکننده که در آن زنان و دختران بتوانند از طریق افزایش آگاهی اجتماعی، تحصیلات با کیفیت و فراهم کردن فرصت‌های اقتصادی ارتقا گفتگو، تبادل اقدامات خوب، سیاست‌ها و برنامه‌هایی که حمایت از زنان را فراهم می‌کنند، به پتانسیل اقتصادی کامل خود برسند.

4) ‏ارتباط با دیگر گروه‌های کاری با دیدگاه ایجاد یک پلتفرم منسجم برای جریان دادن جنسیت در برنامه‌ها و فعالیت‌های IORA؛

5) ‏تعامل با سازمان‌های بین‌المللی، منطقه‌ای، ملی و تخصصی برای تحقیق و جمع‌آوری داده‌های جداگانه جنسیتی؛

6) ‏تقویت مشارکت با سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مانند زنان سازمان ملل متحد، برنامه توسعه سازمان ملل متحد، مرکز تجارت بین‌المللی، سازمان بین‌المللی کار، سازمان‌های دیگر و بخش خصوصی؛ و

7)‏ گزارش پیشرفت کار در هر نشست سالانه شورای وزیران ایرلند.

 

همکاری معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده با اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند (آیورا)

جمهوری اسلامی ایران طی مراسمی از ابتدای ژانویه 2022 رسماً به عنوان رئیس کارگروه توانمندسازی اقتصادی بانوان اتحادیه کشورهای اقیانوس هند (آیورا) منصوب شد.

 

-----