فرشتگان سفیدپوش ورزنه با تمام توان برای حفظ میراث ملی تلاش می‌کنند

 

دکتر خزعلی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از بازارچه صنایع دستی اصفهان بازدید کرد.

معاون رئیس جمهور در طی این بازدید پای صحبت‌های زنان فعال در این حوزه نشست و مشکلات ایشان را بررسی کرد.

-----