اعتماد مردمی و سرمایه اجتماعی زنان، برترین عامل رشد و بالندگی

دکتر خزعلی در سفر به استان کردستان از توانمندی‌های مردمی این استان در رشد و بالندگی کردستان تقدیر کرد.

وی همچنین سرمایه اجتماعی زنان فعال و پرتلاش کردستان را موجب رونق فرهنگ و اشتغال استان دانست.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده همچنین در مصوبات اعتبارات استان، به تفاهم‌نامه حمایتی این معاونت با سازمان توسعه،نوسازی و تجهیز مدارس کشور اشاره کرده و حمایت از این دختران را وظیفه دولت اعلام کرد.

-----