بازدید معاون رئیس جمهور از شیرخوارگاه استان مرکزی

 

دکتر خزعلی در جریان سفر رئیس جمهور به استان مرکزی، به این استان وارد شد.

معاون رئیس جمهور طی این سفر به شیرخوارگاه استان مرکزی وارد شد و از نزدیک مسائل مربوط به آن را مورد بررسی قرار داد.

دکتر خزعلی در این بازدید تاکید کرد: با کوتاه کردن زمان انتظار خانواده‌های طالب فرزند، باید کودکان را سریعتر به مامن گرم خانواده بازگردانیم.

-----