اختصاص میلیاردها تومان تسهیلات اشتغالزایی به بانوان استان کرمان

 

از جمله برنامه‌های دیگر معاون رئیس جمهور بازدید از کارگاه پته دوزی و کارگاه خیاطی شهر خانوک بود؛ زنان سرپرست خانوار شاغل در این کارگاه‌ها با مشکلاتی از جمله بازار فروش مواجه بودند و تقاضای حذف واسطه‌ها در روند فروش و ایجاد تعاونی داشتند.

معاون رئیس جمهور همچنین از نمایشگاه صنایع دستی و محصولات بانوان استان کرمان بازدید کرد.

دکتر خزعلی در این بازدید از نزدیک با بانوان توانمند و هنرمند استان کرمان که محصولاتی از جمله صنایع دستی تولید می‌کنند دیدار و گفتگو داشت.

از جمله ره‌آوردهای معاون رئیس جمهور در این سفر، اختصاص میلیاردها تومان تسهیلات اشتغالزایی به بانوان استان کرمان است.

-----