امضای تفاهم‌نامه همکاری میان معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده با پژوهشگاه قوه قضائیه

 

تفاهم نامه همکاری مشترک میان معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده و پژوهشگاه قوه قضاییه به امضای انسیه خزعلی و حجت الاسلام و المسلمین مهدی هادی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه رسید.

این تفاهم نامه با هدف هم‌افزایی سازمان یافته و توسعه و تعمیق همکاری‌های علمی، پژوهشی و آموزشی در حوزه زن و خانواده با درنظر گرفتن کلیه امکانات طرفین تنظیم و امضا شده است. 

زمینه‌های همکاری طرفین شامل: بررسی و تهیه فهرست عناوین طرح‌های پژوهشی و فناری مرتبط با نیازهای نظری و کاربردی مشترک و مورد نیاز طرفین،  تعیین اولویت‌ها و همکاری درجهت انجام آن‌ها، همکاری در برگزاری همایش‌ها و نشست‌های علمی تخصصی ملی و بین‌المللی، کرسی های نظریه پردازی و آزاداندیشی، تبادل اطلاعات، مشارکت و ارائه محتوا و آراء قضایی مورد نیاز جهت برگزاری جلسات نقد رای، بهره مندی از ظرفیت علمی پژوهشی اساتید قضات و پژوهشگران به منظور گردآوری، تهیه شناسنامه و تنظیم پیش نویس لوایح، تنقیح قوانین و مقررات حوزه زن و خانواده است.

دکتر انسیه خزعلی با اشاره به مسائلی که در حوزه معاونت زنان بررسی می‌شود،‌ تصریح نمود: یکی از مسیرهایی که در حفظ خانواده و مردم وجود دارد،‌ مسئله عدالت است. همانطور که شعار دولت بر اساس سند تحول بر چهار اصل:‌ عدالت‌محوری،‌ خانواده‌محوری،‌ مردم‌محوری و دانش‌محوری استوار است،‌ هدف معاونت زنان نگاه ویژه به دو محور عدالت‌محوری و خانواده‌محوری است.

وی افزود: مراجعه‌هایی که به این معاونت در بخش مسائل و ‌آسیب‌های خانواده و دادخواهی‌ها می‌شود،‌ کمتر از قوه قضائیه نیست که بخشی از این موارد مربوط به معاونت امور زنان و خانواده و بحث تربیتی و آموزشی آن می‌شود و برخی موارد نیز به مسائل حقوقی و قوه قضائیه برمی‌گردد. 

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ابراز امیدواری کرد:‌ امید داریم این دست تعاملات و قراردادها تنها منوط به قید در کاغذ نباشد و به مرحله عملیاتی برسد تا مشکلی را از مشکلات جامعه زنان که بنیان اساسی جامعه هستند، برطرف سازد.

-----