تشکر از شورای شهر و شهردار تهران؛
معابر متبرک به نام بانوان شهیده در تهران

 

قطعا هویت شهر بدون تبلور حیات زنانه در آن ناقص خواهد بود. یکی از نقصان‌های هویتی شهر، عدم استفاده از اسامی بانوان شهید بعنوان مظهر عالی حیات و همچنین بانوان فرهیخته در نامگذاری معابر است. 

با اقدام تحسین‌برانگیز اخیر کمیسیون نام‌گذاری و تغییر نام معابر و اماکن عمومی، این نقیصه در این دوره از شورای اسلامی شهر تهران در حال رفع می‌باشد که این اقدام هویت‌بخش و الگوساز جای قدردانی و تشکر بسیار دارد. 

این کمیسیون در ششمین دوره شورای اسلامی شهر تهران به منظور گرامیداشت یاد و الگوسازیِ هویت‌بخشِ بانوان شهیده به تغییر نام 11 معبر از معابر شهر تهران به نام مبارک بانوان شهیده اقدام نموده‌است.

لازم به ذکر است که 10معبر در منطقه 6 و یک معبر در منطقه 5 در شهر تهران مزین به نام این شهیدان زن شده‌اند.

 

-----