حضور معاون رئیس جمهور در میز خدمت استان ایلام جهت ارتباط مستقیم و پیگیری مسائل مردم

 

دکتر انسیه خزعلی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، به مناسبت هفته دولت، در مصلی ایلام و میز خدمت این استان حضور یافت.

معاون رئیس جمهور در میز خدمت استان ایلام در ارتباط مستقیم با مردم، به پیگیری مسائل و مشکلات ایشان پرداخت.

-----