در خصوص ورود زنان به ورزشگاه اعلام شد که این تصمیم از طرف وزارت ورزش بوده است

دکتر خزعلی در صفحه توییتر خود نوشت:

‏در نشست خبری، در خصوص ورود زنان به ورزشگاه اعلام شد که این تصمیم از طرف وزارت ورزش بوده است. وزیر ورزش: هیچ فشاری از جانب فیفا نبوده و آنها فقط به ما پیشنهاد دادند. ما تصمیم گرفتیم در جاهایی که زیرساخت برای حضور محترمانه بانوان آماده باشد آنان را نیز دعوت به مشارکت کنیم.

-----