‏اینکه ما با دلایل مختلف با «نابالغ همسری» مخالفیم، امریست بدیهی

دکتر خزعلی در صفحه توییتر خود نوشت:

‏اینکه ما با دلایل مختلف با «نابالغ همسری» مخالفیم، امریست بدیهی.
اما اینکه تفسیر ما از عدم بلوغ چیست؟ نیازمند تامل است!
ممکن است ناظر به بافت فرهنگی وجغرافیایی ودیگر عوامل موثر بربلوغ جنسی و عقلی، در مواردی کودکی زود تمام شود و یا درمواردی کودکی حتی تا اواسط جوانی نیز استمرار یابد

????‏رسالت ما رساندن جامعه بواسطه آموزش و تربیت به بلوغ فکریست.
بلوغ جنسی خود به خود بوقوع خواهد پیوست.
ما طرفدار قطعی «‎ازدواج بالغانه» هستیم تا شاهد استواری نهاد والای ‎خانواده باشیم.
و این امر بیش از هر چیز نیاز به کار فرهنگی خصوصاً در مناطق محروم دارد.

????حال آن تیتر نادرست روزنامه از کجا آمده و چه نسبتی با کلام و نکات بیان شده دارد، قطعا اشتباهی بود که در شماره بعد توسط خود روزنامه اصلاح شد؛
هرچند نه بعنوان تیتر صفحه اول
که در گوشه کوچکی از صفحات میانی!

و چقدر همه ما مکلف به رعایت اخلاق حرفه‌ای هستیم!
خصوصا در «جهاد تبیین»

-----