اطلاعیه

به اطلاع می‌رساند تنها صفحه رسمی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در توییتر با نام کاربری 

@ensiyehkhazali

 فعال بوده و مناسب است مخاطبان هرگونه اخبار رسمی را از طریق صفحات رسمی ایشان دنبال کنند.

در روزهای اخیر صفحات کاربری جعلی در حال انتشار اخبار دروغ در فضای مجازی هستند که بدین‌وسیله تکذیب می گردد.

 

-----