نشست پیاده سازی نظام جامع آماری زنان و خانواده کشور

با حضور دکتر خزعلی نشستی با محور پیاده سازی نظام جامع آماری زنان و خانواده با دستگاه‌های اجرایی کشور برگزار شد.

 

در این جلسه ضمن بیان شاخص‌های عدالت جنسیتی ذیل سامانه مربوطه در این معاونت و ظرفیت‌های این سامانه، جهت ارتقا وضعیت شاخص‌ها و خودارزیابی دستگاه‌ها و امکان رصد و گزارش گیری مدیریتی و ارائه به مراجع ذی‌صلاح، مقرر شد نمایندگان و مشاورین دستگاه‌ها این مهم را پیگیری نموده و شاخص‌ها و مقادیر آن در سامانه به روز رسانی شود.

 

همچنین در ادامه این نشست دکتر خزعلی با تاکید بر اهمیت برنامه ریزی و اولویت‌بندی مسائل حوزه زنان و خانواده به یکی از اهداف مهم معاونت در راستای پیاده سازی نظام جامع آماری حوزه زنان و خانواده اشاره نمود و دکتر متین را به عنوان دبیر کمیته آمار بخشی زنان و خانواده و مسئول پیاده سازی این نظام آماری معرفی کرد.

 

در ادامه دکتر متین به تبیین اهداف و سیاست‌های آتی ذیل نظام جامع آماری پرداخت و شاخص‌های جامع احصا شده در فاز اول پروژه و سهم وظایف مشارکتی دستگاه‌ها را بیان نمود.

 

مقرر شد با تعامل و هم افزایی کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها شاخص‌های آماری ویژه رصد و پایش وضعیتِ زنان و خانواده به صورت یکپارچه احصا شود و خلاءهای آماری موجود با جلسات نخبگانی مشخص و سپس دستورالعمل جامعی برای ضابطه‌مند شدن گزارش‌های آماری تدوین شود.

 

در فاز دوم این پروژه سامانه سپاری و رصد هوشمند وضعیت حوزه زنان و خانواده مدنظر است و در ماه‌های آتی رونمایی خواهدشد.

 

در ادامه این نشست نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در خصوص اهمیت برخی حوزه‌ها مانند محیط زیست، ورزش و تندرستی، زنان روستایی و عشایر با تاکید بر اینکه نیاز است هم پوشانی بین دستگاهی در این مقوله‌ها به خوبی در نظام جامع مورد توجه قرار گیرد تبادل نظر نمودند.

 

در پایان دکتر اختری، مشاور وزیر کشور، به تعریف یکسان از اقلام و شاخص‌ها و اولویت‌بندی نظام مسائل زنان و خانواده و تحلیل ثانویه مبتنی بر رصد و پایش آماری و همچنین طراحی و استقرار زیست بوم زنانه تاکید نمود.

 

در پایان مقرر شد سامانه و خروجی داده‌ها در سطوح مختلف کاربران در دسترس قرار گیرد.

 

-----