معاون ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده از خوابگاه دختران دانشگاه شریف به صورت سرزده بازدید کرد

دکتر خزعلی، معاون رئیس جمهور، شب گذشته به صورت سرزده از خوابگاه دختران دانشگاه شریف بازدید کرد و از نزدیک در جریان مشکلات و نقطه نظرات دانشجویان قرار گرفت.

در این دیدار که 3ساعت و نیم به طول انجامید، معاون رئیس جمهوری با حضور در اتاق‌های ساختمان خوابگاه دختران دانشگاه شریف به گفتگوی صمیمی و صریح با جمعی از دانشجویان دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی رشته‌های مختلف دانشگاه شریف پرداخت.

مشکلات معیشتی، آینده شغلی، جذب هیئت علمی، امنیت شغلی، تکریم نخبگان و بانوان در دانشگاه، تقویت جایگاه زنان درجامعه و مسائل مربوط به امنیت تحصیلی در روزهای پر التهاب آغازین سال تحصیلی امسال، از جمله نکاتی بود که در این بازدید بدون واسطه و مستقیم با معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده مطرح شد.

دانشجویان همچنین با اشاره به حوادث اخیر دانشگاه، مسئله امنیت دانشجو در فضای تحصیلی را نکته مهمی برشمردند و خواستار حضور پلیس در کیوسک‌های مراقبتی در مسیرهای منتهی به دانشگاه با توجه به موارد خفت‌گیری‌های متعدد در این مسیر شدند.

دکتر خزعلی همچنین از نخبگان و دانشجویان ارزشمند که آیندگان جامعه هستند خواست که در ارتباط دوسویه با معاونت در حل مسائل کشور سهیم بوده و همگی در ساختن ایران یکپارچه قدمی موثر برداریم.

-----